Oslo

De vil fjerne bilene fra Grønland

Lederen i Gamle Oslo MDG, Asbjørn Aas (t.v.), og forslagsfremmer Pål Thygesen ønsker å gjøre om 400 meter bilvei på Grønland til gågate.

Bilveien fra Grønland Torg til Vaterlandsparken kan bli gågate, dersom Gamle Oslo MDG får sin vilje. Nå ber de partiets egne byråder om å fjerne bilene.

  • Erlend Tro Klette

Miljøpartiets lokallag for Gamle Oslo innstilte på sitt årsmøte at de ønsker en ny bilfri sone på Grønland. Forslaget innebærer at gaten som går fra Tøyenbekken til enden av Vaterlandsparken vil bli omregulert til gågate.

– Dette er et naturlig sentrum i området, med mange folk. I dag er det for mange som kjemper om for lite plass. Vi vil prioritere de gående, sier Pål Thygesen, som fremmet forslaget.

Lederen for lokallaget, Asbjørn Aas, mener at en gågate vil tjene beboerne på Grønland og gjøre området mer attraktivt for lokale bedrifter.

– Gamle Oslo har en stor andel små butikker og serveringssteder, mer enn mange andre steder i byen. Det er noe som gjør dette området unikt, og vi kan fremheve det ved å gi dem mer plass.

Ifølge Miljøparti-politikerne vil ikke tiltaket påvirke busstrafikken, og Aas mener at erfaringen med tidligere stengninger av gaten viser at trafikken kan avvikles godt, selv dersom gaten permanent stenges for biler.

Les også

Dette er kommunens forslag for «bilfritt Grünerløkka»

Inspirert av Tøyen og Groruddalen

Miljøparti-politikerne bygger forslaget på erfaringer fra områdeløftene på Tøyen og i Groruddalen. Thygesen mener den viktigste lærdommen fra disse er å satse på oppgradering av grøntarealer og åpne byrom.

– Vi ser at bygging av felles utearealer har vært en stor suksess, og veldig populært blant beboerne. Akkurat det håper vi å gjenskape her på Grønland.

Det trengs ikke å legge brostein for å gjøre det til en gågate.

Dersom Miljøpartiets forslag ikke blir gjennomført i sin helhet, håper lokallagslederen at gaten blir bilfri på søndager.

– Hvis folk får oppleve Grønland uten biler en dag i uken, tror jeg ikke det vil ta lang tid før flere ønsker å utvide ordningen, sier Aas.

Thygesen tar forbehold om at nødetatene godkjenner forslaget.

– Gågaten skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av liv og helse. Men dette området stenges ofte av i forbindelse med arrangementer, for eksempel på 17. mai og til bydelsdagene. Det tyder på at nødetatene ikke har store innsigelser mot at denne gaten kan være bilfri.

Thygesen og Aas hevder at en bilfri gågate i hjertet av Grønland ikke vil koste mye for kommunen.

Tøyenløftet utvides til Grønland

Allerede i byrådserklæringen for det rødgrønne samarbeidet i Oslo ble det lovet at områdeløftet på Tøyen skulle utvides til å inkludere Grønland, Vaterland og Hausmannskvartalene.

I byrådets budsjett for 2017 ble det avsatt 10 millioner kroner til ulike tiltak på Grønland/Vaterland, mens regjeringen satte av 17 millioner i statsbudsjettet til samme område.

Mesteparten av pengene fra statskassen er tiltenkt politiet og kriminalitetsreduserende tiltak.

Egne byråder må gjennomføre forslaget

Men Miljøparti-representantene hevder at forslaget om gågate ikke vil koste store pengesummer.

– Finansieringen er ikke problemet, det er først og fremst snakk om å omregulere et eksisterende areal, sier Thygesen.

– Det trengs ikke å legge brostein for å gjøre det til en gågate, skyter Aas inn.

Men både byråden for byutvikling og byråden for miljø og samferdsel er fra deres eget parti, da er det opp til dere å iverksette forslaget?

– Det er sant, men det er det er vedtakene i Bydelsutvalget og andre høringsinnspill som vil bety mest for byrådet. Dette forslaget er vårt innspill til den prosessen.

Les mer om

  1. Grønland
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  3. Byutvikling
  4. Tøyenløftet
  5. Samferdsel