Oslo

Her er seks miljøtiltak Oslo-partiene i stor grad er enige om

Oslo-partiene er positive til å kreve at drosjebilene skal være utslippsfrie for at eierne skal få beholde løyvet i 2020, viser en undersøkelse Aftenposten har gjort.

Klima- og miljøpolitikk er blant de viktigste temaene på Rådhuset. Her er tiltakene partiene er mest enige om.

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Innen 2020 er målet til byrådet at utslippene i Oslo kuttes med 60 prosent. Kuttene skal tas på flere områder.

Men hva må egentlig til for å få til så store utslippskutt?

Miljøorganisasjonen Zero har laget en rekke tiltak de mener politikerne gjennomføre om de skal nå sitt eget mål om kutt i utslipp. Aftenposten har bedt hvert parti i bystyret ta stilling til forslagene.

Undersøkelsene viser blant annet at et flertall er positive til følgende tiltak:

 • Tvinge drosjebilparken over på elektrisitet eller hydrogen i 2020
 • En stor utbygging av ladepunkter for elbiler til 2020
 • Å kun gi el- og hydrogenbiler tilgang til bilfritt sentrum

– Det er ekstremt lite negativt her. Generelt sett ser det ut som at det er tverrpolitisk enighet om at Oslos trafikk i størst mulig grad skal bli nullutslipp. Det er positivt, sier daglig leder Marius Holm Zero.

Han er spesielt positiv til at partiene tilsynelatende ønsker å legge til rette for hydrogenbiler.

– Her kan Oslo utgjøre en global forskjell for å dra i gang et helt nytt marked, som vi har gjort med elbilen, mener Holm.

Slik gjorde vi det

Aftenposten har bedt partiene ta stilling til om de er positive eller negative til hvert enkelt forslag. Vi har også gitt partiene mulighet til å svare at de ikke har konkludert.

Det må også tas høyde for at noen partier er for deler av forslagene fra Zero, men ikke nødvendigvis alt. Et eksempel er partier som er for halv pris i bomringen, men ikke for parkering.

Det er heller ikke gitt at et forslag vil bli gjennomført, selv om partiene svarer at de er positive til det.

I svarene under betyr partilogo med farger at partiet er positiv, grå partilogo betyr at de er negative og et spørsmålstegn betyr at de ikke har konkludert.

Stort flertall er positive til å kreve nullutslippsdrosjer

Et stort flertall er positive til å stille et krav om at alle drosjebiler må være nullutslippsbiler i 2020 for å beholde løyvet.

I praksis vil dette si at nesten alle drosjebiler i Oslo vil måtte skiftes ut i løpet av de neste tre årene.

De partiene som er positive vil ha et klart flertall, og kan få det vedtatt i bystyret.

Det finnes ikke noe politisk forslag om dette på nåværende tidspunkt. De eneste partiene som svarer at de ikke har konkludert er Fremskrittspartiet og Høyre.

Bilfritt sentrum kun åpent for elbiler og nullutslippskjøretøy

Bilfritt sentrum blir ikke så fritt for biler som navnet mer enn antyder, men planen er at gater bygges om til å prioritere andre transportformer, samtidig som parkeringsplasser fjernes.

Zero foreslår at sentrum, og eventuelle andre bilfrie soner som måtte komme, skal bli helt fritt for diesel- og bensinkjøretøy.

De partiene som er positive vil ha et klart flertall, og kan få det vedtatt i bystyret.

Kun Høyre svarer at de er negative, mens Fremskrittspartiet og Rødt ikke har konkludert. Med støtte fra Venstre vil byrådspartiene kunne få dette vedtatt.

Gi fordeler til noen hybrider – men ikke alle

Det finnes en rekke ulike hybridbiler på markedet. Noen biler kan lades når de står stille, mens andre lader under kjøring og bremsing. Det er også store forskjeller på hvor langt de kan kjøre på elektrisk drift før forbrenningsmotoren kobles inn.

Dersom de skal få fordeler i bomringen, foreslår Zero å dele inn hybridbilene i ulike kategorier alt ettersom hvor miljøvennlige de er.

De partiene som er positive vil ha et klart flertall, og kan få det vedtatt i bystyret.

Det er imidlertid ikke gitt at dette blir tilfelle. I Oslopakke 3-avtalen ble Oslo og Akershus enige om å skille mellom biler i bomringen etter hvor mye de slipper ut.

Det er klart at nullutslippsbiler vil slippe billigst unna, men det er ikke klart om man vil skille på hybrid- og fossilbiler.

Innfartsparkeringer for nullutslippsbiler

Byrådspartiene og Rødt svarer at de ikke har konkludert, men de borgerlige partiene er alle positive til å lage innfartsparkeringsplasser for elbiler i nabokommunene.

Tanken er da at man parkerer bilen der, og reiser kollektivt resten av veien.

Det er ikke flertall på nåværende tidspunkt, men ingen partier er negative til forslaget.

Det er ikke kjent for Aftenposten om det foreligger et forslag fra noen av partiene om dette på nåværende tidspunkt.

Seks partier i bystyret er positive til å bygge ut et nettverk av ladestasjoner for el-bil.

Stor utbygging av ladestasjoner for elbiler

Det kan være vanskelig å få ladet elbilen om man ikke har en egen garasjeplass. De som bruker gateparkering er avhengig av at kommunen har satt opp ladepunkter.

Med den suksessen elbilen har hatt i Oslo, er det nå blitt langt flere elbiler som kjemper om ladepunktene enn tidligere.

De partiene som er positive vil ha et klart flertall, og kan få det vedtatt i bystyret.

Ingen partier er negative til forslaget, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet svarer at de ikke har konkludert.

Gi støtte til ladeinfrastruktur

Hvis flere i et sameie eller borettslag skal ha et ladepunkt for elbil i fellesgarasjen, kan det bli behov for å oppgradere strømledningen. Det kommer trolig flere tiltak de neste årene, som tar sikte på å få flere til å bytte til nullutslippsbiler.

Pr. i dag får man ikke støtte til å oppgradere infrastrukturen, dersom det er behov for det.

De partiene som er positive vil ha et klart flertall, og kan få det vedtatt i bystyret.

Kun Rødt svarer at de ikke har konkludert, men de er heller ikke negative.

Under ser du alle forslagene fra Zero, og hva partiene svarte.

Les mer om

 1. Elbil
 2. Bilfritt sentrum
 3. Miljøpolitikk
 4. Trafikk
 5. Klima
 6. Oslopolitikken
 7. Zero