Har fjernet 4400 tonn skrot fra regjeringskvartalet

Ryddemannskapene i regjeringskvartalet måtte støvsuge papirer for asbest da de skulle rydde etter terrorangrepet.

Statsbygg er ferdig med å sanere Høyblokka i regjeringskvartalet. Først i 2013 blir det bestemt om bygget skal rives.

Oppryddingen av de fire mest skadede bygningene etter terrorangrepet 22. juli i fjor er ferdig.

Mandag presenterte Statsbygg en rapport om det omfattende arbeidet som er gjort.

Totalt 4.400 tonn avfall er kjørt bort. Blant annet

  • 691 tonn jern
  • 391 tonn gips
  • 142 tonn sikkerhetsmakulert papir
  • 40 tonn datautstyr
  • 10 tonn aluminiumskabel

Måtte støvsuge papirer

Hele høyblokken har vært et asbestområde under oppryddingen. 909 tonn asbestholdig avfall er kjørt bort og gravd ned i spesialdeponier. Asbesten har gjort at man måtte stille strenge krav til bekledning og arbeidsprosedyrer. Blant annet har Statsbygg vært nødt til å rense papirer som departementene ønsket å ta vare på.

Prosjektsjef Anders Wethal

— Ett og ett papirark er blitt støvsuget. Alle forstår at det har vært en tidkrevende prosess, forklarer prosjektsjef Anders Wethal i Statsbygg.Papirer som ikke skulle tas vare på er kjørt ut av landet for forbrenning i lukkede anlegg. Dette skyldes asbesten, men også at papirene kunne inneholde graderte opplysninger.

Tomme skall

— Høyblokka, S-blokka, Y-blokka og R4 - de fire byggene som ble mest skadet i bombeangrepet - står nå igjen som tomme skall. Nesten som gigantiske parkeringshus, forteller kommunikasjonsrådgiver Pål Weiby i Statsbygg.

De er strippet ned til et nivå der man enten kan begynne å bygge opp igjen, eller fortsette å rive. Men hva som skjer med byggene avgjøres først i 2013.

Regjeringen har startet en konseptvalgutredning for å finne ut hvilke av byggene som skal rive, og hvilke som skal rehabiliteres. Det eneste som er avgjort, er at regjeringskvartalet skal ligge der det ligger i dag - samlet. Departementene skal ikke spres på ulike steder i Oslo.

— De fire byggene som ble mest skadet kan stå om ønskelig, men det er ikke bare den tekniske tilstanden som avgjør. Man vurderer også nye bygg og løsninger som gir mer plass til departementenes virksomheter, forteller Weiby.

I de andre bygningene i regjeringskvartalet, som G-blokka og Møllegata 19, pågår det fortsatt rehabilitering.

— Disse byggens blir stående, men det er fortsatt en kjempejobb som gjenstår med å bytte vinduer og lignende, sier Weiby.

Det meste er sortert

81 prosent av avfallet fra oppryddingen er miljøsortert - et tall prosjektleder Anders Wethal er svært fornøyd med.

— Normalt lager vi en miljøsaneringsplan før vi går i gang med et prosjekt. Ingenting har vært normalt med sikringen og oppryddingen i regjeringskvartalet. Vi måtte bare begynne, og så lage planen etter hvert sier Wethal.

Arbeiderne var nødt til å bruke spesialklær mot asbest da de sanerte Høyblokka. 909 tonn asbestholdig avfall er kjørt bort og gravd ned i spesialdeponier.