Oslo lå lengst unna den nye normen. Nå skal det ansettes rundt 100 nye lærere.

Det er uaktuelt for byrådet å flytte lærerstillinger vekk fra skoler i utsatte områder for å oppfylle den nye minstenormen på andre skoler.

Nordpolen skole på Sandaker har i flere runder fått flere lærere. Med ekstrabevilgningen i revidert kommunebudsjett, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) legger frem denne uken, får de ytterligere 1,8 lærerstillinger.
  • Christian Sørgjerd

– Jeg er fryktelig fornøyd med at vi har fått til dette, at vi er blitt enige om å bevilge disse pengene. Dette byrådet er opptatt av at vi skal ha tilstrekkelig med lærere og at vi også skal sørge for en utjevning gjennom skolesystemet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I det reviderte kommunebudsjettet for 2019, som byrådet legger frem denne uken, er penger til flere lærere den største enkeltsatsningen.

Byrådet vil sette av 28 millioner kroner for resten av 2019. Til neste år, når satsningen videreføres for et fullt kalenderår («helårseffekt»), blir det 67 millioner.

Det gir rundt 100 flere lærerårsverk, på toppen av annen økning.

– Dette er det store jafset i budsjettet, både nå og fremover, som vi prioriterer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Les også

LES OGSÅ: Skolebyråden reagerer på at politiet kaller barn «gjerningsperson» og «mistenkte» på Twitter

Målretter midlene

I mars skrev Aftenposten at svært mange barne- og ungdomsskoler i Oslo ikke oppfyller normen dette skoleåret. Da den offisielle opptellingen ble gjort i oktober i fjor, var det bare 44 av 138 offentlige grunnskoler som hadde nok lærere.

For halvannet år siden endret bystyret i Oslo fordelingsnøkkelen som grunnskolene får penger utfra. Mens mange skoler i øst og sør fikk mer enn før, fikk mange skoler i vest og i indre by mindre.

Det er spesielt disse skolene som var langt unna å oppfylle normen. Av 70 skoler som fikk redusert budsjettet året i forveien, hadde bare 12 oppfylt normen i tide.

Millionene som byrådet nå setter av, skal ikke fordeles etter den vanlige nøkkelen for skolefinansierng. De skal i stedet gå målrettet til skoler som ikke oppfyller normen.

Byrådet kan foreløpig ikke gå ut med en oversikt over hvilke skoler som får penger.

Les også

DEBATT: «Det handler ikke om øst og vest, men om en dårlig modell», skriver tre Oslo-lærere

Vil ikke flytte lærere fra øst til vest

Med budsjettøkningen er byrådets vurdering at skolene kommer i mål med første del av normen. Allerede til høsten strammes den inn. Hvor mange nye lærerårsverk Oslo da vil trenge, får man svar på i oktober.

Byrådet kunne ha flyttet på lærerstillinger mellom skoler for å komme i mål. Det er svært store forskjeller på skolebudsjettene. Skolene som får mest penger pr. elev, får nesten dobbelt så mye som dem som får minst. Og skolene med høyest lærertetthet har dobbelt så mange lærere pr. elev som skolene med lavest

Det prinsippet ønsker ikke byrådet å endre, de vil ikke tappe skoler i områder med utfordringer for ressurser.

– Vi har skoler hvor 50 prosent av elevene ligger på laveste nivå på nasjonale prøver. Du kan ikke si at det er greit å flytte lærerresursser vekk derfra til skoler hvor null prosent ligger på laveste nivå, sier Inge Marthe Thorkildsen.

– Enkelte skoler har større utfordringer enn andre, og vi ser at det krever enormt mye av lærerne. Og da skal det ikke være sånn at man der har mangel på lærere, sier Raymond Johansen.

Les også

LES OGSÅ: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Høyeste lærertetthet på 15 år

Byrådslederen opplever at normen er underfinansiert, altså at kommunen må bruke av egne midler for å nå den, hvis man skal unngå å flytte lærere mellom skoler. Byrådets anslag er at kommunen vil mangle rundt 130 mill. i statlige overføringer i 2020.

I flere runder er skoleøkonomien blitt styrket denne perioden. Tidlig fjernet bystyreflertallet regelen de arvet fra forrige byråd, som bare kompenserte skoler 80 prosent for elevvekst.

Det er også gitt ekstrabevillinger på toppen, blant annet gjennom ekstra lærerstillinger på de laveste trinnene på mange utvalgte skoler.

Selv om Oslo ikke oppfylte normen i tide, slik kommunen var pålagt av Stortinget, så er lærerdekningen i småskolen nå den høyeste på 15 år.

– Flere lærere har vært en veldig viktig satsning for oss. Da har vi plassert lærere der det er størst behov, slik at alle kommer gjennom skolegangen på en god måte, sier Johansen.