Chaudhry trekker seg fra FNBs bystyregruppe etter første møte

Danny Chaudhry vil ikke lenger være en del av bystyregruppen til «Bompengepartiet» i Oslo. Han har også trukket seg som fylkesleder.

Danny Chaudhry (t.v.) melder seg ut av FNBs bystyregruppe etter første møte 23. oktober. Her sammen med FNB-politikerne Bjørn Revil, Cecilie Lyngby og Britt Fossum på valgvaken i høst.

Konfliktene i FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) fortsetter.

Den nyvalgte bystyrerepresentanten Danny Chaudhry i Oslo har meldt seg ut av sin egen bystyregruppe. Dette skjer få dager etter det første bystyremøtet denne perioden, som var 23. oktober. Chaudhry har også trukket seg som leder av FNBs fylkeslag.

– Det er ikke noen vits i å sitte i styret når man ikke er med i bystyregruppen, sier han.

Han er fremdeles medlem av partiet, men vil ikke lenger delta på gruppemøter med de tre andre faste FNB-representantene i bystyret. Det er i slike møter partier bestemmer hvordan partienes representanter skal stemme i ulike saker.

– Vi er fire faste medlemmer i bystyret. I tillegg kommer vararepresentanter. Flere av vararepresentantene har vært i konflikt med bystyregruppen. Derfor vil ikke flertallet av de faste medlemmene i bystyregruppen ha varaene med i gruppemøter. De har også laget vedtekter som sier at varaene ikke har stemmerett og møterett i bystyregruppen. Jeg mener det er feil. Derfor har jeg gått ut av gruppen, sier Chaudhry.

Les også

Etter 20 år og medlemskap i fire ulike partier har Danny Chaudhry kommet inn i bystyret

Bakteppet for uenighetene

Bakteppet er en konflikt som har vart i flere måneder. Partiet har to konkurrende fylkeslag i Oslo. Det ene fylkeslaget er nystartet, inkluderer flertallet av bystyregruppen og er av partiets ledelse regnet som det offisielle fylkeslaget.

Den andre gruppen, som partiledelsen har erklært uønsket og nå mener er en fremmed organisasjon, inkluderer bystyrevaraene. Denne gruppen ble lenge anklaget for å ikke innrette seg etter partiets vedtekter. Nå krever partiet at personene i den individuelt må melde seg inn i partiet gjennom de sentrale nettsidene for å fortsatt regnes som medlemmer.

Mange påstander har vært kastet frem de siste månedene, og det har vært vanskelig å se politiske skillelinjer. Et av spørsmålene som er uavklart, er hvem som skal ha rett på stemmestøtten fra staten. FNBs valgresultat i Oslo, 5,8 prosent og 21.346 stemmer, utløser store beløp.

Les også

«Fruen og jeg har i alle år stemt på Ap. I år blir det FNB på begge.»

Får to bystyregrupper

I praksis betyr splittelsen at hovedstaden får to FNB-bystyregrupper.

Den ene vil bestå av de faste representantene Bjørn Revil, Cecilie Lyngby og Britt Fossum. Den andre består av Chaudhry og mye av varalisten. Ifølge Chaudhry vil minst seks av de syv varaene i partiet følge ham.

– Hvordan kommer du til å stemme i bystyret?

– Jeg vil stemme i samsvar med det som står i partiprogrammet.

– Hva med saker som ikke er omtalt i programmet?

– Da vil jeg stemme på det jeg mener er rett, svarer Chaudhry.

Han mener at det er feil å stenge vararepresentantene ute fra gruppemøter.

– Når de er blitt valgt, så kan de ikke nektes. De skal ha rett til å møte i gruppemøtene, som vararepresentanter i andre partier. Det er ikke demokratisk å kaste dem ut. Nå kan de komme til meg, sier Chaudhry.

Chaudhry sier at han i bystyret vil få status som uavhengig representant.

Les også

Etter 20 år og medlemskap i fire ulike partier har Danny Chaudhry kommet inn i bystyret

FNB: Var ikke kjent med begrunnelsen

Bjørn Revil er gruppeleder for FNB i bystyret. Han sier at Chaudhry ikke har gitt ham beskjed om at han melder seg ut av bystyregruppen. Denne beskjeden kom fra administrasjonen på Rådhuset.

– Vi har prøvd å inkludere Chaudhry i bystyregruppen. Det er leit at han likevel velger å gå ut, sier Revil.

– Hva sier du til Chaudhrys begrunnelse for å melde seg ut?

– Denne begrunnelsen er helt ny for meg. Nå referer han fra et møte der situasjonen er blitt diskutert, men vi har lukkede møter som jeg ikke ønsker å kommentere fra, svarer Revil.

Bjørn Revil er gruppeleder for FNB i bystyret i Oslo. Det var fire faste representanter i bystyregruppen etter valget. Nå har Danny Chaudhry meldt seg ut.

– Bør ikke du kommentere dette nå som Chaudhry bruker det som begrunnelse?

– Jeg reagerer på at han refererer fra et lukket gruppemøte. Jeg ønsker ikke å kommentere noe fra et lukket møte, sier Revil.

Han legger til at landsstyret i FNB, som sitter i Stavanger, har ekskludert de tre første personene på varalisten i Oslo. Revil er også lei av at konfliktene som havner i mediene, ødelegger for partiet.

– Nå er jeg nødt til å bruke mye tid på konflikter. Aller helst vil vi bruke denne tiden på bystyrearbeid for å få gjennomslag for vår politikk, sier Revil.