Oslo

Hverken byråden eller eierne vil vedstå seg prisen for å omregulere Sukkerbiten

I et brev som er «unntatt offentlighet», beregnes det at et parkområde på Sukkerbiten vil koste nesten 230 millioner. Men hverken byråden eller eierne av Sukkerbiten vil vedstå seg tallet.

Slik ser Sukkerbitens Venner og Link Arkitekter for seg at et bade- og friluftseldorado på Sukkerbiten kan bli.
 • Magnus Kallelid
  Magnus Kallelid
  Journalist

Det er uenighet internt i Oslo byråd om hva som skal skje med den 7000 kvadratmeter store tomten Sukkerbiten ved Oslofjorden. Mens Arbeiderpartiet heller ønsker seg Fotografihuset, ønsker blant annet Miljøpartiet De Grønne og SV å omregulere hele tomten og gjøre den til friområde.

I et brev sendt til byrådsavdelingen for byutvikling i mars anslår kommunens eiendoms- og byfornyelsesetat at prislappen på å omregulere området til park, vil bli på opp mot 230 millioner.

Les også

Full splittelse i byrådet om Sukkerbiten

Unntatt offentlighet

Dette brevet var merket som «unntatt offentlighet», men var likevel lagt ut åpent tilgjengelig på nett. Både Klassekampen og bransjenettstedet Estate nyheter har omtalt dette prisanslaget.

Men hverken byrådet eller Hav eiendom vil vedstå seg summen.

– Det er i dag vanskelig å si med sikkerhet hva denne eiendommen er verdt og hva det eventuelt vil koste hvis kommunen skulle kjøpe den. Det vil være gjenstand for forhandlinger, og derfor vil jeg også være varsom med å gi noe anslag på det, skriver byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i en e-post til Aftenposten.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) vil ikke gi noe anslag på hva et friområde vil koste.

– Noen har summert det til den typen tall. Vi har ikke selv gått inn i den materien, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav eiendom.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som skrev brevet, henviser til byråden.

Vil ikke svare

Innbakt i de nesten 230 millionene i prisanslag ligger det 120-170 millioner til kjøp av eiendom, rundt 45 millioner til å anlegge park og 12,5 millioner i kompensasjonsbeløp.

I brevet skriver etaten at de på grunn av kort tidsfrist ikke har rukket å koordinere sin uttalelse med Kommuneadvokaten (KAO). Men Kommuneadvokatens beregninger får Aftenposten imidlertid ikke tilgang til av hverken byrådet eller Kommuneadvokaten selv, fordi den er «unntatt offentlighet».

Byråden vil ikke svare på om kommuneadvokaten har kommet til en enda høyere pris enn de 230 millionene som allerede er beregnet.

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg om Kommuneadvokatens vurderinger da denne er unntatt offentlighet, skriver byråd Marcussen.

Millioner fra kommunen til kommunen

Millionene dette ser ut til å koste, vil gå fra Oslo kommune til et selskap som kommunen selv eier. Selskapet Hav eiendom er eid av Oslo Havn KF, som tilhører kommunen.

Hav eiendom-sjefen viser til at lovverket tilsier at transaksjonen må skje på vanlig måte fordi Hav eiendom er et aksjeselskap.

Les også

– Ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å snu om Sukkerbiten

Et av skisseforslagene til fotografihuset på Sukkerbiten.

– I den grad kommunen ønsker tilgang til tomten, må man gå den formelle veien via eierskapene. Det er kommunen som bør diskutere hvordan man gjør slikt, jeg skal ikke legge meg opp i det, sier Kalland.

– Fins det ikke en annen måte å unngå disse høye kostnadene når dere selv er underlagt kommunen?

– Dette er en helt ordinær transaksjon. Det er ikke noe nytt at slikt skjer, sier han.

Byråden viser også til at Hav eiendom er selvstendig rettssubjekt og at kjøpet må skje på vanlig måte.

Les også

Fotografihuset på Sukkerbiten er siste symptom. Nybyggsyke Oslo må kureres, skriver kommentator Andreas Slettholm

Les mer om

 1. Sukkerbiten-utbyggingen
 2. Byutvikling
 3. Hanna E. Marcussen
 4. Oslopolitikken
 5. Oslo kommune
 6. Bjørvika
 7. Oslo havn