Oslo

Oslo før: Gatelangs i undring

Flotte villaer, eldgamle vannrør, fabrikknavn i relieff: Leserne av «Oslo før» har mye de lurer på.

Disse gamle vannrørene dukket opp ved graving i Storgata.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Det kommer av og til e-post fra lesere som lurer på hvorfor det ser ut som det gjør rundt om i byen. Her kommer svar på noen slike spørsmål.

Gamle vannrør i Storgata

Rune Thomassen skriver: «Jeg gikk i dag gjennom Storgata og oppdaget noen gamle vannrør av tre som var lagt inntil sperringen der det nå jobbes. De hadde holdt seg veldig godt, antagelig har de ligget beskyttet i leire slik at luft ikke har kommet til. Hvor gamle tror du at de er? Legger ved et bilde.»

Svar: Dette er rør fra Christianias første vanntilførsel. Rørene hentet vann fra Akerselva, men måtte legges helt oppe fra Vøyen på Sagene for å få et tilstrekkelig vanntrykk. Man hulte ut trestammer med 10 cm åpning, klinket dem sammen med jernkraver i skjøtene og grov dem ned.

I Storgata er det ikke markert vannledninger på oversiktskartet fra 1733, så ledningene her må være lagt noe senere. De er nok lagt før 1858, da førte nemlig slukkeproblemene under den store bybrannen til at man begynte å lage vannrør i jern fremfor de gamle i tre.

Les også

Oslo før: Har vi glemt Køla-Pålsen?

I 1887 tegnet arkitekt H.M. Backer den særdeles herskapelige villaen i Drammens veien 78 for statsråd Hans Rasmus Astrup.

Villaene i Drammensveien

Stein Schinstad skriver: «Når man kjører E 18 langs Frognerstranda mot Oslo, ligger det flere overdådige gamle villaer på venstre siden, altså i Drammensveien. Blant annet et som ser ut som et italiensk palass. Hva er historien om disse husene?»

Svar: Villaene ble bygget opp på det velstående 1890-tallet av rike privatpersoner langs den promenaden som kong Carl Johan hadde pekt ut fra Slottet til Bygdøy. Promenaden ble det ikke noe av. Men villaene til borgere som gjerne ville sole seg i forbipasserende kongelig glans, står der fortsatt og vitner om menneskelig rojal forfengelighet.

Den flotte murvillaen i Sandakerveien 63 er fra 1854. Den røde bygningen bak er det som er tilbake etter husmannsplassen «Sandakerbakken» fra 1700-tallet.

En villa i Sandakerveien

Eva Storrusten skriver: «Som arkitekt holder jeg nå på med en mulighetsstudie av våningshuset i Sandakerveien 63. Jeg håper du kjenner litt lokalhistorie som ikke er dekket i de kildene jeg har lett i.»

Svar: På 1700-tallet var dette husmannsplassen «Sandakerbakken» under den store Sandaker gård. Det røde tømmerhuset i bakgården stammer fra husmannsplassen og ble brukt som arbeiderbolig for Sandager Brug, mens det staselige hovedhuset ble bygget i 1854 for møller og skolelærer Iver Olsen. Han giftet seg til en formue og drev bruket som lå der Bjølsen Valsemølle ligger i dag.

En senere arving solgte eiendommen til Vaterland Børneasyl, som kjøpte den for legatmidler de hadde fått i arv av den velhavende menneskevennen Thor Olsen. I 1930 opprettet de en barnehage på eiendommen samtidig som de skiftet navn til «Thor Olsens stiftelse». Det står med sirlige bokstaver på fronten av hovedhuset, som fremdeles er barnehage. I dag heter den «Thor Olsens barnehage» og en av Oslos eldste.

Jo da, borgermester Sofus Arctanders Egne-hjem-prosjekt burde ha vært med på den kronologiske listen over Kristianias hagebyer.

Arctanders hageby

I fjor høst hadde jeg en artikkel om fremveksten av hagebyer i Oslo, og satte opp en kronologisk liste over de hagebyene vi har her i byen fra før annen verdenskrig. Men fordi Arctanderbyen på toppen av Ekebergskrenten ble reist i regi av stiftelsen «Egne Hjem», tok jeg den ikke med. Det var det svært mange som straks reagerte på.

For eksempel skrev Arild Furuseth: «Med overraskelse leser jeg at Arctanderbyen er utelatt i din oversikt over de første hagebyer! Jeg bor der, og så langt jeg kjenner historien, var vel Arctanderbyen den første hagebyen i Oslo?»

Svar: Jeg legger meg paddeflat og innrømmer gladelig at borgermester Sofus Arctanders Egne-hjem-prosjekt burde ha vært med på den kronologiske listen over Kristianias hagebyer. Og da hadde den til og med stått øverst, for den ble reist rundt 1910, flere år før Kristiania bygget boligområder med «hageby» som tilnavn. Som på Hasle, Ullevål og Lille Tøyen.

På Løren ligger restene av Jordan tannbørstefabrikk med fabrikknavnet i relieff på veggen.

Jordan på Løren

Helge Johnnysen skriver: «Når jeg kjører Ring 3 fra Sinsenkrysset i retning Økern, ligger det på høyre side i krysset Peter Møllersvei et enetasjes skoeskeformet bygg med «Jordan» i teglsteinsrelieff på langsiden ut mot veien. Hva er historien bak bygget?»

Svar: Med etternavn og familietradisjon etter den danske kammaker Wilhelm Jordan fra tidlig på 1800-tallet bygget sønnesønn Hjalmar Jordan opp Norges første tannbørstefabrikk i 1933. Jordan tannbørstefabrikk lå i Børsteveien, en tverrgate til Peter Møllers Vei. Her ligger fortsatt restene av en teglsteinsbygning med fabrikknavnet i relieff på veggen.

Dette er nr. 34 i Thorvald Meyers gate, som er første gate i sommerens serie «Gatelangs i Oslo».

Thorvald Meyers gate

Torbjørn Faraas skriver: «Hei, jeg er spesielt interessert i en mann som hette Andreas Løvlie (1860-1915). Han hadde bolig og forretningsgård i Thorvald Meyers gate 34, og jeg vil vite mer om historien derfra, fra den tiden han holdt til der.»

Svar: Bildet av forretningsgården i Thorvald Meyers gate 34 fant jeg på www.oslobilder.no, men svaret på dette spørsmålet må få en ukes walkover. 21. juni starter nemlig sommerserien «Gatelangs i Oslo» her i Aftenposten, og da er Thorvald Meyers gate på Grünerløkka den første gaten vi skal rusle i.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Lokalhistorie
  3. Oslo
  4. Sommerserie: Gatelangs