Oslo blir første by i verden som styrer T-banen over mobilnettet

T-banen i Oslo skal få et toppmoderne signalanlegg som skal gi minst 36 avganger gjennom Oslo sentrum i timen.

Om få år vil mobilnettet sørge for flere T-baneavganger i Oslo. Har kan du se hvordan det nye systemet skal fungere.

Deler av dagens signalsystem for T-banen er fra 1960-tallet. Systemet er allerede flere år på overtid. Nå har Sporveien startet den omfattende prosessen med å bytte ut hele signalanlegget. Akkurat nå er man i fasen der anbud fra aktuelle leverandører skal hentes inn.

Nå avslører Sporveien at det nye signalanlegget skal styres ved hjelp av det samme mobilnettet som T-bane-passasjerer bruker til å surfe på telefonen.

Det er mobilnettet til Telia som skal bli brukt for å styre T-banen.

Slikt fungerer dagens system.
Slikt vil morgendagens signalsystem fungere.

I det nye signalsystemet vil dataoverføringen til T-banetogene gå over en trådløs forbindelse. I andre byer med tilsvarende signalsystemer er løsningen vanligvis basert på wi-fi-nett, bygget kun for signalsystemet.

Prosjektsjef Erik Leenderts i Sporveien forklarer at mobilnettet gir høyere driftssikkerhet og lavere kostnader. Sporveien regner med å spare 100–200 millioner kroner i løpet av signalsystemets levetid på 25 år.

– Med Norge i front har vi sett en voldsom utvikling i mobilmarkedet. Mobilnettene i Norge er kjennetegnet av avanserte tjenester, god dekning og høy stabilitet. Mobilteknologien er fremtidsrettet og gjør det mulig å styre T-banen på en ny og smartere måte, sier Leenderts.

– Det gjør vi fordi mobilnettene allerede er utbygd, og kostnadene blir fordelt på flere kunder. Mobiloperatøren vil også vedlikeholde og videreutvikle mobilnettet slik at Sporveien kan nyte godt av den teknologiske og kommersielle utviklingen i mobilmarkedet, sier Leenderts.

– Vi satser på å være først i verden med å bruke teknologien på denne måten, legger prosessleder for datalink, Jon Ivar Kroken, til.

Slik skal T-banen få flere avganger

Oslo Sporveier har testet mobildekningen langs alle linjene og ser at den er god langs hele T-banen. Nå inngår selskapet en avtale som sikrer at det alltid er full dekning, og at datatrafikken til T-banen alltid blir prioritert.

Erik Leenderts (til venstre) og Jon Ivar Kroken i Sporveien er i gang med den omfattende jobben som skal gi en raskere og bedre T-bane om få år.

Dagens signalsystem er bygget på en teknologi der et hundretall releer, altså elektromagnetiske brytere, holder kontroll på hvor de ulike vognsettene befinner seg. Rundt om i Oslo står det flere rom med releer. Utslitte deler kan skiftes ut, men det er få muligheter til å gjøre store endringer.

Hele det 85 kilometer lange skinnenettet i og under Oslo er delt inn i blokker, hver på 50–500 meter. Når et vognsett kjører inn i en ny blokk, går det et elektrisk signal til driftssentralen, som igjen gir rødt lys for vognsettet som kommer bak.

Først når det ene vognsettet har kjørt ut av blokken, kan det neste vognsettet kjøre inn. Én av konsekvensene er at T-banen i dag kan kjøre med bare fire hastigheter: 15, 30, 50 og 70 km/t.

T-banen får flere avganger og bedre driftssikkerhet med det nye signalanlegget.

Med det nye signalsystemet forsvinner dagens «trafikklys» som man kan se omtrent der perrongen slutter. I fremtiden vil det digitale signalsystemet med trådløs kommunikasjon over mobilnettet sørge for at togsettene tilpasser avstanden mellom seg. Det vil gi en jevnere fart på togene, noe som betyr rom for flere avganger.

I dag kan det kjøre maks 32 tog i timen mellom Tøyen og Majorstuen. Når den nye teknologien er på plass, kan dette tallet økes til minst 36.

– Målet med det nye signalsystemet er å legge til rette for ni tog i kvarteret. Vi ser ikke bort fra enda flere avganger etter hvert, når infrastruktur og andre forhold gjør det mulig, sier Leenderts.

Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (til venstre) og byrådsleder Raymond Johansen har sørget for milliardbevilgning til det nye signalanlegget for T-banen.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier at det nye signalanlegget vil sørge for at Fornebubanen får flere avganger enn den ville ha fått i dag.

– De reisende får mye igjen. Det gir mulighet for åtte avganger i timen når den nye Fornebubanen kobles til en av de østlige grenbanene. Alle avgangene fra Mortensrud kan kjøres gjennom sentrum, ikke som nå da halvparten av togene snur på Stortinget. Og på Grorudbanen kan det bli dobbelt så mange avganger mellom Vestli og sentrum via Tøyen.

Les også

Ruter med nytt smitteverntiltak: Syv av ti plasser blir borte

Pris: 5,4 milliarder kroner

Prisen for signalanlegget er estimert til 5,4 milliarder kroner. 4,1 milliarder vil komme fra bompenger. Bystyret godkjente bevilgningen i fjor.

Etter planen vil Sporveien signere kontrakt med leverandøren av hele anlegget høsten 2021. Det nye systemet skal implementeres gradvis frem til 2027.