33-åring ble invalid etter grov vold på byen. To gjerningsmenn må i fengsel og betale ham 2,5 mill.

33-åringen ble liggende på bakken med livstruende skader etter brutal vold sommeren 2016.

På denne plassen ved Sofienbergparken ble voldsofferet funnet med alvorlige skader i juli 2016. Nå er to menn dømt i saken. En av de tre tiltalte er frikjent.

En 34 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i seks år og ti måneder. Den andre tiltalte, en 22-åring, må i fengsel i fem år og ti måneder. En tredje person var også tiltalt i saken, men er frikjent av retten.

Volden fant sted på Rathkes plass, et boligområde rett nedenfor Sofienbergparken.

Det som tilsynelatende var en hyggelig kveld på Ocean Café Bar, nederst på Grünerløkka natt til lørdag 16. juli i 2016, utviklet seg raskt i negativ retning da utestedet stengte klokken 03.

På vei ut oppsto det knuffing mellom medlemmer i to grupper. Ifølge dommen fra Oslo tingrett dro to menn, én fra hver gruppering, hverandre ned i bakken.

Kamphanene ble raskt skilt, men kort tid etter ble en av dem slått kraftig i ansiktet av den andre. Slaget hadde så stor kraft at 34-åringen, som nå er domfelt i saken, gikk i bakken.

Offeret som ble invalid etter voldspeiosden, var kamerat med mannen som skal ha slått ned 34-åringen.

Ble angrepet ute

Da offeret beveget seg mot Rathkes plass etter å ha kommet ut fra utestedet, ble han innhentet av 22-åringen, som ønsket å hevne seg. I basketaket som fulgte, skal offeret ha fått overtaket på 22-åringen. Dette har 22-åringen forklart i Oslo tingrett.

22-åringen skal ha blitt lagt i bakken uten mulighet til å frigjøre seg. Etter kort tid kom den eldste av de tiltalte og skjøv 33-åringen til side. 33-åringen ble deretter tildelt flere slag og spark. Selv hevder 22-åringen at han ble sjokkert av alle slagene, men ikke torde å gripe inn.

Den eldste av de tiltalte har i retten ment at han hadde slått offeret for å beskytte sin 22 år gamle nevø som ble angrepet, men nektet for å ha sparket offeret.

Til slutt ble offeret forlatt liggende på Rathkes plass. Politiet etterlyste tre gjerningspersoner og pågrep dem etter noen dager.

Offeret er i dag 100 prosent invalid. Han plages blant annet av synsforstyrrelser, konsentrasjonstap, svimmelhet og balanseproblemer.

– Brukte hodet som fotball

Ifølge dommen er det for retten ikke «tvilsomt at de tiltaltes forklaringer hverken er dekkende for omfanget av voldsutøvelsen eller de respektives roller». I dommen kommer frem at flere beboere rundt Rathkes plass hørte bråk og åpnet vinduene sine.

I retten beskrev disse øyenvitnene brutal og vedvarende vold mot offeret som lå nede. Flere vitner forklarte at de fryktet for vedkommendes liv. Retten finner det således bevist at 34-åringen gjentatt og med stor styrke sparket offeret i hodet.

I dommen heter det blant annet at «ifølge vitner så det ut som NN benyttet
hodet som fotball og tok straffespark med det».

Samtlige øyenvitner forklarte i tillegg at det var mer enn én mann som sparket offeret.

Opprinnelig var tre menn tiltalt i saken. Retten valgt å frikjenne 21-åringen. Selv om et par vitner mente at han deltok i voldsbruken, mente andre det motsatte. Begge de domfelte benektet også at 21-åringen deltok i angrepet.

I tillegg til fengselsstraffen er mennene dømt til å betale offeret nesten 2,5 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Har anket dommen

Alle de tre tiltalte nektet straffskyld da rettssaken startet. Statsadvokat Ane Evang var aktor i saken. Hun er fornøyd med at to av de tiltalte ble domfelt i tråd med hennes påstand.

– Vi skal nå bruke litt tid på å gå igjennom dommen og vurdere om det blir en anke eller ikke, sier Evang.

22-åringen har allerede anket dommen.

– Vi har anket på skyldspørsmåletm, subsidiært på straffeutmåling og erstatning. Min klient mener han er uskyldig dømt, sier Feydt.

– Han var jo til stede. Hva sier du til det?

– Å være til stede der en straffbar handling skjer er ikke nødvendigvis medvirkning. Det fastslo Høyesterett i en avgjørelse i 1906, svarer Feydt.

Advokat Mohamed Hamzaoui forsvarte den eldste av de domfelte. Han skriver i en kort SMS at dommen vil bli anket.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarte 21-åringen som ble frikjent.

– Min klient er lettet over å bli frikjent i en ellers trist og tragisk sak, sier Iversen.