Oslo

Oslo før: 100 år i vakker symmetri

Tung utbygging står i skarp motsetning til lokale ønsker om bevaring av helheten i den 100 år gamle Torshovbyen.

I kontrast til de inneklemte bakgårdene i 1890-tallets Kristiania ga Torshovs store, lyse og luftige uteområder gode oppvekstvilkår for barn.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I vår stoppet Plan- og bygningsetaten et meget omfattende utbyggerforslag på rundt 90.000 kvadratmeter på Torshovtoppens store skoleområde, den gamle Torshaug gård og nedre del av Torshovdalen.

Forslaget ble stoppet fordi « ... planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse, eller i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på byens landskap.»

Les hele saken med abonnement