Søppelkaoset fortsetter tross skjerpet innsats

Fra og med i dag ble det satt inn 12 ekstra biler mot et søppelberg som ingen er helt sikre på hvor stort er. Målet er å komme i normalsituasjon om noen uker.

Mange renovatører henger i stroppen, men de sliter likevel med å komme ajour. Nå settes ytterligere ressurser inn.

I dag er det seks uker siden Veireno overtok ansvaret for all innhenting av husholdningsavfall og papir i Oslo. Samtidig skulle nye biler og ny teknologi settes inn. Man visste at det ville by på problemer, og innførte derfor en innkjøringsperiode på fire til seks uker. Nå er den perioden omme, men avfallshåndteringen er ikke på stell, for å si det pent.

«97 prosent hentes i henhold til planen»

– Vi er ikke fornøyd med situasjonen og tar den på største alvor. Det er spesielt noen av rutene som har budt på store problemer, fortalte direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes, på en pressekonferanse i dag.

Der hevdet han at mellom 97 og 98 prosent av de 130.000 tømmingene som skal gjennomføres hver uke går i henhold til planen. Hvis det er rett, betyr det at 3–4000 enheter ikke hentes som de skal.

– Det er foreløpig ikke akseptabel kvalitet på innsamlingen, derfor har begynt å ilegge Veireno dagsbøter, sa Sommernes, som fortsatt ikke vil si hvor store disse bøtene er.

Setter inn kommunale biler

Han kom med nye tiltak for bli kvitt avfallet som har hopet seg opp mange steder i byen.

– Fra mandag satte Veireno inn åtte nye biler som bare skal kjøre for å rette opp klager. I tillegg kjører vi ut med fire kommunale biler med mannskap som Veireno også skal betale.

1500 tonn søppelberg?

De siste ukene er det blitt hentet inn omtrent som vanlig i Oslo, rundt 2500 tonn i uken. Det er nok til å holde søppelberget i sjakk, men for lite til å redusere det. Hvor stort er, er ikke lett å si. En kvalifisert gjetting fra Renovasjonsetaten anslår det til å være på 14–1500 tonn, tilsvarende tre dagers søppelproduksjon.

– Vårt overordnede mål, er å komme tilbake til normalsituasjonen, sier Sommernes, som ikke ville være konkret på hvor mange uker det kommer til å ta. Han vil ikke love mer enn han kan holde.

– Siden vi har prioritert det mest prekære, husholdningsavfallet, har vi stort etterslep på papir og papp. Men der har vi en overgangsperiode på 12 uker, og er bare halvveis.

– 12 uker?

– Ja, for papir er overgangsperioden så lang, men vi har kanskje ikke lagt veldig stor vekt på å kommunisere det, sier Sommernes.

Sliter mest i vest

I en rapport som Veireno har laget for Renovasjonsetaten, går det frem at de sliter tyngst på vestkanten, mens de er nær ved å friskmelde Groruddalen. De skriver også at 17 prosent av de 72 lagene har fått 49 prosent av klagene, mens altså 83 prosent bare har fått 51 prosent av klagene. Veireno skriver at de er overrasket over dette, og at det blir fulgt aktivt opp.

I rapporten fremgår det også at Veireno ikke har klart å få på plass en avtale om utvidet bruk av overtid med de tillitsvalgte som representerer de ganske få som er fagorganiserte. Saken er sendt inn til de sentrale organisasjonene, noe som signaliserer at stemningen mellom ansatte og bedriften ikke er veldig godt.

Lyspunktet

På pressekonferansen ble det tent et lys i avfallsmørket som har rammet Oslo i høst. Energigjenvinningsetaten er så langt svært fornøyd med omleggingen av avfallsinnhentingen. Blant annet er det veldig mange færre grønne poser som sprekker under transport i de nye bilene. Det betyr at mer matavfall går til produksjon av biogass. Toskiftsordningen som er innført med Veireno, fører til mer spredt leveringen av avfall noe som gjør at anlegget kan kjøres mer økonomisk og mer effektivt. De melder rett og slett om en bedre og mer lønnsom utnyttelse av avfallet.