TT-kjøring i Oslo: – Historiene som fortelles, er hjerteskjærende

Skader, dårlig sikring og sjåfører uten opplæring. Kjøringen av samfunnets mest sårbare er fullstendig uakseptabel, mener Venstre. De kaller det hele «hjerteskjærende».

Haldis Kårstad og ektemannen Stein Jørgensen sammen med sønnen Bendik. – Tilbudet har stått til stryk, sier de om TT-tjenesten. Nå tar byrådet selvkritikk.

Klagene har rent inn siden Ruter tok over tjenesten for tilrettelagt transport i Oslo. I august i fjor skrev Aftenposten om telefonkøer, brutte avtaler og dårlig oppfølging. 1. oktober ble det verre da det Vy-eide selskapet Minibuss 24–7 overtok selve kjøringen.

På tre uker ble det registrert 106 avvik, ifølge dokumenter Aftenposten fikk innsyn i. Passasjerer frykter for egen sikkerhet, flere ble skadet, og sjåfører manglet opplæring.

Ekteparet Haldis Kårstad og Stein Jørgensen fortalte om hyppige møter om trøbbelet med TT-tjenestenTT-tjenestenForkortelsen «TT» står for tilrettelagt transport, og er et kommunalt tilbud til folk som ikke kan bruke offentlig kollektivtransport. Ofte er det folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, som skal til og fra institusjoner som skole, dagsentre og pleiehjem..

– Tilbudet har stått til stryk. Og det hadde aldri skjedd om det hadde handlet om funksjonsfriske barn, sier Kårstad.

Partiet Venstre finner saken opprørende. Til tross for at partiet stemte for at Ruter skulle overta driften fra Velferdsetaten, har de vært bekymret over utviklingen. I august stilte de spørsmål til byrådet og etterlyste umiddelbar bedring.

– Det er fullstendig uakseptabelt at byrådet likevel ikke har evnet å forhindre problemene Aftenposten nå dokumenterer, sier Venstres Marit Vea.

Les også

– Det hadde aldri skjedd om det handlet om funksjonsfriske barn

– Dårligere og dyrere tilbud

Ifølge Vea ble det vedtatt at omorganiseringen ikke skulle føre til et dårligere tilbud for dem som trenger tilrettelagt transport.

Hun viser videre til byrådssaken hvor det fremkommer at Ruter trengte 19 millioner kroner for nye administrative tjenester. I 2022 og 2023 er det lagt opp til å bruke nesten det dobbelte, omtrent 28 millioner kroner, på administrasjon av TT i Ruter.

– Resultatet er med andre ord et dårligere tilbud som er dyrere i drift, sier hun.

Vea sier det er «helt utrolig» at byrådet ikke klarer å følge opp bystyrets vedtak og sikre et tilsvarende godt tilbud som før omorganiseringen.

Det har kommet en rekke klager til Minibuss 24–7 etter at de tok over TT-kjøringen i Oslo.

– Når byrådet foreslår en omorganisering av en tjeneste, bør vi kunne legge til grunn at det er fordi en mer hensiktsmessig organisering vil gi brukerne et bedre tilbud.

Ifølge Vea er resultatet det stikk motsatte.

– Historiene som fortelles i Aftenposten, er hjerteskjærende og vitner om et tilbud som er fullstendig uholdbart. Dette må løses av byrådet, og det må løses nå.

Byråd: – Ikke godt nok

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, vedkjenner at tjenesten ikke har levert som ønsket i høst.

– Tilbudet har bedret seg siden ordningen ble lagt om og ny leverandør kom på plass i oktober, men vi ser veldig alvorlig på at mange ikke får tjenesten de har krav på. Dette har ikke vært godt nok.

På spørsmål om hva de gjør for å sikre bedring, sier hun at de har fått bekreftet at Ruter følger opp de forholdene Aftenposten har avdekket. Byrådsavdelingen følger også opp Ruter gjennom jevnlige møter og mottar rapporter hver 14. dag, med oppdatert status på de områdene som er spesielt utfordrende, sier hun.

De tar også et grep for å få bedre styring, sier Hansen:

– Vi oppretter et eget budsjettkapittel sånn at vi tar pengene til TT ut av fellespotten for kollektivtrafikk og overfører det til et eget. Da får vi fulgt opp enda tettere.

Men hvorfor er tjenesten blitt så mye mer kostbar? Byråden viser til overføringen av kjørekontoret fra ekstern leverandør til Ruter. Det har kostet. Særlig et nytt IT-system i forbindelse med overtagelsen.

– Men det mest alvorlige her er jo ikke mer penger på IT-system, men lav punktlighet og sikkerhetsavvik.

Ifølge Hansen jobber de nå med å få bedre rutiner for innmelding av sikkerhetsavvik og utrygge situasjoner.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, vedkjenner at TT-tjenesten ikke har levert som ønsket i høst.

Mottatt bekymringsmelding

Byrådsavdelingen har nylig mottatt et bekymringsbrev fra pasient- og brukerombud Anna Ryymin. Hun er urolig for alle dem som ikke blir hentet, hentet for sent, kjørt til feil sted og dårlig behandlet av sjåfør.

«Flere som mottar denne tjenesten er sårbare personer som er avhengige av hjelp og som ikke klarer å orientere seg eller snakke for seg», heter det i brevet.

Ombudet ber om tilbakemelding på hva byrådsavdelingen gjør for å sikre at de som er innvilget TT-kjøring, faktisk får den tjenesten de er innvilget. De ber videre om en vurdering av vektingen mellom kvalitet og pris i anbudsprosessen.

Ifølge Hansen skal de ha et møte med ombudet i løpet av nær fremtid. De vil også kalle inn til et møte med Rådet for personer med funksjonsnedsettelserRådet for personer med funksjonsnedsettelserRådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser..

– Vi må være sikre på at de som blir utsatt for dette, vet hvordan de kan melde det inn. Bare slik kan vi følge opp. Det er mange som melder fra i dag, men det er vanskelig å vite om det er store mørketall, sier Hansen.