Lederen i byuviklingsutvalget: Trekker i nødbremsen for høyhus

Høyhusprosjektene står i kø rundt Oslo S. James Stove Lorentzen (H) frykter vi er i ferd med å miste kontrollen.

Her er høyhusprosjektene som på et tidspunkt var foreslått rundt Oslo S samlet i en illustrasjon. Den er ikke lenger oppdatert – men de samme prosjektene er stadig aktuelle.

Bane Nor vil smelle opp et tårn på 135 meter på perrongen på Oslo S. På motsatt side av skinnegangen vil KLP matche med hele 128 meter. Midt mellom ligger det gamle Postgirobygget som «bare» rager 108 meter, mens Plaza tvers over gaten måler 109.

Og det stopper ikke der. Som Aftenposten har skrevet, står høyhusene nærmest i kø: Oslo Spektrums plan om et 108 meter høyt tårn på toppen av messehallen er, som det første, på vei til politisk behandling.

På Lilletorget reviderer Entra sitt prosjekt – som ved siste korsvei målte 90 meter. I planen for Galleri Oslo inngår blant annet to nye høyhus mot Plaza på 22 og 34 etasjer (138 meter).

Denne uken gjorde Bane Nor eiendom det klart at de ønsker å realisere dette tårnet på 36 etasjer på Oslo S.

Aggressiv tilnærming

Nå mener lederen i byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), det er på høy tid å se forslagene under ett.

– Nå begynner vi, bokstavelig talt, å se tegningene. Hva utbyggerne faktisk tenker seg, sier han.

Det han ser, er at de utfordrer mye av det politikerne allerede har foreslått. Og at summen av prosjektene ligger an til å bli voldsom. – Vi ser en aggressiv tilnærming. Det er ingen selvfølge at alle skal få bygge maks høyde. Vi skal vurdere kvalitet også.

Han registrerer også at utbyggerne kritiserer hverandres prosjekter. Entra, som skal bygge på Lilletorget, peker i en høringsuttalelse på problematiske sider ved KLPs tårn. Mens KLP og Galleri Oslo lenge har vært uenige om løsningen for Nylandsbrua.

– Nå kan vi ikke lenger se på hvert enkelt prosjekt. Nå må vi politikere sette oss ned, se på helheten og mene noe om det, sier Lorentzen.

KLPs tårn på taket av gamle Posten brevsenter har versert i ulike versjoner i årevis. Denne har nylig vært på offentlig høring.

Lavere og slankere

Selv mener han noen må bygge lavere og slankere. Og at noen må finne seg i å endre planene. I tillegg at det legges opp til altfor mye kontor.

– Vi trenger boliger. Da kan det bygges slankere, sier han. Han viser til Rotterdam, der det er bygget høye, slanke boligtårn midt i kontorområder.

– Er ikke poenget nettopp å legge arbeidsplasser til kollektivknutepunktene?

– Jo, men ikke bare. Fordelen med boliger er at de skaper byliv og gateliv døgnet rundt.

Du vil altså be utbyggerne omprosjektere etter årevis med arbeid og runder. Er ikke det fullstendig useriøst?

– Alle prosjekter blir endret underveis. Det er først nå vi ser de konkrete planene. De må være forberedt på endringer, sier Lorentzen.

Eierne av Galleri Oslo ønsker blant annet to nye høyhus mot Plaza med henholdsvis 22 og 34 etasjer (138 meter).

Bra for byen?

Han understreker at han ikke sier nei til høyhus. Men at vi må se helheten – ikke minst hva prosjektene gir tilbake til byen.

Utvidelsen av Oslo Spektrum mener han vil bidra positivt. Både som konsert- og konferansearena og i form av et løft for gatene rundt.

Tårnet på toppen av Oslo Spektrum har som det aller første rundt Oslo S fått grønt lyst hos PBE og ligger til politisk behandling.

Han er ikke like imponert over KLPs «høyhus-parker».

– Jeg er litt tvilende til store flotte trær i nisjer 20 etasje. Og jeg mener alt kan bli litt slankere og lavere. Men ideen om å gjenbruke grunnstrukturen, er god.

Bane Nors tårn på Oslo S er han foreløpig skeptisk til.

– Svaret fra utbyggerne vil alltid være: Får vi ikke bygge dette, blir det ikke lønnsomt. Men det må vi utfordre. Det vi vedtar nå, vil ha stor betydning for Oslos fremtid.

Utvalgslederen vil nå invitere til et seminar med både utbyggere, etater, antikvarer og politikere.