Setter inn 38 busser for T-banen som stenges til 4. september

Ny banetrasé gjør at flere tusen T-banepassasjerer må belage seg på buss for bane og lengre reisevei fra torsdag. For mange vil dette vare i neste fire måneder.

Her er den nye broen over Østensjøveien som T-banen skal bruke fra september. Før den tid må den få skinner og strøm.

På det meste vil 55.000 reisende på østkanten miste T-banetilbudet fra og med 18. mai. To T-banestrekninger blir stengt i over 3,5 måneder fordi T-banen skal flyttes til en ny tunnel mellom Brynseng og Hellerud.

Fra 18. mai til 4. september blir det buss for bane mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen og Helsfyr og Mortensrud. I tillegg blir det buss for bane i 12 dager (fra 18. mai) mellom Helsfyr og Ryen.

T-banen mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen/ Mortensrud blir stengt i 3,5 måneder fra og med 18. mai. T-banen mellom Helsfyr og Ryen blir stengt i 12 dager fra og med 18. mai.

Dette er en av de største T-banestengningene de siste årene. På det meste vil 35 busser erstatte T-banen på de aktuelle strekningene.

Dette skjer i forbindelse med at T-banen mellom Brynseng og Hellerud skal få ny trasé. Fra 4. september skal T-banen gå i en ny tunnel. Fra 18. mai starter den siste og mest intense fasen for dette prosjektet.

38 busser i sving

Det er Ruter som har ansvaret for å sette opp alternativ transport mens T-banen ikke går. Totalt vil 35 busser erstatte T-banen i første fase. Etter at T-banen igjen starter å gå til Ryen, skal 26 busser frakte passasjerer istedenfor T-banens linje 2 og 3.

I tillegg har Ruter tre busser i beredskap. De vil bli satt inn der hvor behovet er størst.

– Er det nok busser i Oslo for å håndtere denne stengingen?

– Ja, vi mener dette skal være tilstrekkelig med busser. Vi bruker alt tilgjengelig bussmateriell. Dette handler også om tilgang på sjåfører, sier Øystein Dahl Johansen, pressekontakt i Ruter.

Flere tusen T-banereisende får en ny reisehverdag fra og med torsdag.

– Det blir satt opp «ekspressbusser» fra Helsfyr til Furuset som skal kjøre via E6. Hvorfor har dere ikke et lignende tilbud mellom Mortensrud og Ryen?

– Det er på sett og vis et lignende tilbud mellom Mortensrud og Ryen, men dette fungerer forskjellig gjennom stengeperioden. I fase 1 (18.-29. mai) går det ikke T-bane til Ryen, og det er derfor lite hensiktsmessig å ha et ekspresstilbud på strekningen. Linje 71A og 71B kjører derfor til Hauketo hvor det er gode omstigningsmuligheter til tog og en rekke andre busslinjer, sier Johansen.

Han legger til at linje 71 A og 71B kjører på strekningen mellom Mortensrud og Ryen fra 30. mai.

– Det skaper et tilbud med avgang hvert 7. – 8.-minutt. Dette er en periode hvor det vil gå mye T-bane fra Ryen mot sentrum, med både linje 1, 2 og 4.

– På Furuset er det allerede mange busslinjer. Blir det ikke kaos der med flere buss for bane-busser?

– I utgangspunktet skal det gå greit med stor busstrafikk her. Vi følger nøye med og vil vurdere noen justeringer hvis det viser seg å bli problematisk.

I dag må T-banen redusere farten kraftig mellom Brynseng og Hellerud, men 4. september åpner det nye tunnelen. Da vil reisetiden gå ned med cirka et halvt minutt mellom disse stasjonene. Helt til venstre på dette bildet kan man se tunnelåpningen på Hellerud-siden.

Frykter stor busstrafikk i nabolaget

Et så omfattende buss for bane-tilbud betyr også at flere busser må kjøre på småveier. Beboere på Oppsal har tatt kontakt med Ruter fordi de er redd for støy, forurensning og trafikkfarlige situasjoner med så mange busser i sving.

– Valget av trasé for erstatningsbussen er lagt i nærheten av den traseen som erstattes. Hvis vi kjører erstatningstilbud for T-banen, bør tilbudet være så nær T-banetraseen som mulig, forklarer Johansen.

Han legger til at bussene skal forholde seg til hastigheten på veistrekningen.

– Vi kommer til å følge operatørene tett på dette. lover Johansen.