ABC-klinikken blir stengt i helgene. Tillitsvalgt frykter oppsigelser.

Jordmorkrise og hensynet til pasientsikkerheten gjør at ABC-klinikken nå må stenge i helgene. Tillitsvalgt frykter oppsigelser blant enhetens ansatte.

ABC-klinikken stenger i helgene som følge av jordmorkrise. Det varsler OUS i et brev til alle gravide kvinner som har fått plass ved enheten.

Starter fødselen din mellom fredag kl. 12 og mandag kl. 07.30, får du ikke føde ved den populære ABC-klinikken, som tilbyr medikamentfrie fødsler. Da må du føde ved en annen enhet på Ullevål.

Grunnen er at Oslo universitetssykehus (OUS) mangler jordmødre. Det skriver OUS i et brev som er sendt ut til alle som har fått fødeplass på ABC-klinikken.

Endringen trer i kraft 18. november og varer foreløpig i seks måneder. Samtidig vil fødemottaket holde stengt om natten både fredag, lørdag og søndag fra kl. 22.00 til 07.30 neste morgen.

Enheten har tidligere vært nødt til å sommerstenge av samme årsaker.

ABC-klinikken er jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted med samme personale.

Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS, begrunner avgjørelsen med hensynet til medisinsk forsvarlighet.

Fødeavdelingen har risikovurdert egen virksomhet i lys av jordmorkrisen. Konklusjonen er at bemanningen er så sårbar at driften i helgene må samkjøres.

– Medisinsk forsvarlighet til mor og barn trumfer alle andre hensyn. Med de endringene vil nå gjør, sørger vi for forsvarlig helsehjelp, sier Nyberg.

– Nok et eksempel på nedprioritering av kvinnehelse

Anne Hauan Helle, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken, er likevel sterkt kritisk til beslutningen. Hun mener den er et tilbakeslag for hele føde- og barseltilbudet i Oslo.

ABC-klinikken er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Den baserer seg på kontinuerlig oppfølging av de samme jordmødrene før, under og etter fødsel.

At enheten stenger i helgene, vil ødelegge hele klinikkens konsept, mener Helle.

– Nok et eksempel på nedprioritering av kvinnehelse, sier hun og legger til at hun frykter oppsigelser blant de ansatte i enheten.

Avdelingsleder Nyberg erkjenner at endringene har uheldige sider, og presiserer at OUS ikke har noen jordmødre å miste. Hun skulle gjerne vært endringen foruten:

– Vi beklager at gravide og fødekvinner som har fødeplass på ABC-enheten, mister forutsigbarheten i tilbudet. Vi kan forsikre at alle fødende vil bli tatt imot og ivaretatt på trygg og god måte i tråd med egne ønsker og behov, ser Nyberg.

Les også

Eline ble født på ABC-enheten natt til torsdag. Men om få år skal den alternative fødeklinikken legges ned.

Frykter demontering av ABC-tilbudet

Venstres leder, Guri Melby, er skuffet over nyheten.

– Jeg er redd mange av de erfarne jordmødrene ved ABC nå vil slutte. Da står Oslos fødeavdelinger igjen med et enda mer svekket tilbud, skriver Melby i en e-post.

Hun frykter at helgestengingen er starten på en full demontering av ABC-tilbudet.

– Dette er noe kvinner virkelig etterlyser, dermed er det tragisk at nettopp dette tilbudet bygges ned. Om noe så skulle dette tilbudet ha blitt utvidet, skriver Melby.

Avdelingsleder Nyberg avkrefter at denne avgjørelsen er første steg på en nedleggelse av ABC-enheten.

– Vårt mål er å drifte alle våre enheter. Men akkurat nå mangler vi nødvendig kompetanse. Denne beslutningen handler kun om helgen, den er av midlertidig varighet og er utelukkende basert på medisinsk forsvarlighet, sier hun.

Melby forteller at hun nå vil stille spørsmål til helseministeren om dette er i tråd med ambisjonen om at fødselsomsorgen skal styrkes.

– En varslet krise

Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF, mener ABC-beslutningen føyer seg inn i rekken av sparetiltak som rammer kvinnehelsetilbud hardt.

– Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Riksrevisjonen viser at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet, sier Schjelderup og legger til:

– Vi erfarer en alvorlig jordmorflukt fra sykehusene. Det haster å få endret dagens finansiering, fortsetter hun.

Schjelderup påpeker at jordmormangel er en varslet krise.

– Nå må regjeringen ta nødvendige grep så ikke fødselsomsorgen kollapser under uverdige forhold for landets fødekvinner.

Etterlyser skippertak

Anne Lindboe er barnelege og tidligere barneombud. Nå er hun ordførerkandidat for Høyre i Oslo. Hun reagerer sterkt på at ABC-klinikken må stenge i helgene.

– Dette er et nok et ekstremt alvorlig eksempel på at kvinnehelse nedprioriteres, sier hun:

– Det er utrolig provoserende.

Lindboe mener at situasjonen ved klinikken er en varslet katastrofe og etterlyser et skippertak blant alle involverte:

– For det første må OUS gå inn og se hvordan de kan beholde og rekruttere flere ansatte. Vi må involvere jordmødrene i større grad slik at de opplever å bli tatt på alvor, sier ordførerkandidaten. Og kaster ballen til helseministeren:

– Helseministeren må gå inn og ta ansvar: Se på utdanningssituasjonen, er det nok studieplasser? Nok praksisplasser? Hva må til for å bøte på jordmormangelen?

Hva er din analyse av hva som skal til?

– Jeg tror det er en kombinasjon av alle disse tingene.

Handler dette om lønn?

– Lønn er selvfølgelig en del av bildet, men min erfaring er at dette også handler om høy arbeidsbelastning over tid for jordmødre.