Oslos reservevannforsyning ble 7 milliarder kroner dyrere enn antatt: – Å snakke om budsjettsprekk er direkte feil, svarer byråden

Del 1 av reservevannforsyningen til Oslo hadde allerede gått på en smell på 5,2 milliarder kroner. Nå blir også det såkalte stamnettprosjektet, del to av prosjektet, 7 milliarder kroner dyrere enn antatt.

Byggingen av reservevannforsyningen til Oslo blir langt dyrere enn antatt. Stamnettprosjektet, som skal føre vannet videre fra Sagene, blir fire ganger så dyrt som tidligere antatt. Her fra anleggsarbeidet på Huseby. Dronebildet er tatt etter dispensasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

NRK omtalte saken først.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) opplyser om prisen i et notat til bystyret, som også Aftenposten har sett.

Prisen på stamnettet, som skal føre vannet videre fra Sagene, blir omtrent 7 milliarder kroner dyrere enn det som tidligere har vært kjent, melder NRK.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav skriver i notatet til bystyret at ekstern kvalitetssikrers konklusjon er en kostnadsramme på 9,25 milliarder. Tidligere anslag lå på 2,279 milliarder kroner. Rapporten om stamnettet er under kvalitetssikring,

I notatet skriver Sirin Stav også:

– Jeg vil understreke at det gjenstår avklaringer som kan påvirke dette kostnadsbildet.

Det er altså snakk om nye vannforsyningstunneler, som skal bygges under byen som del to 2 av hovedstadens reservevannsforsyning. For å få til det skal det bores og sprenges tunneler fra Sagene til Disen og videre til Trosterud. I tillegg skal det lages tunnel fra Kjelsås til Disen. Prisen på dette prosjektet blir nå fire ganger så dyr som tidligere anslag.

– Et nytt stamnett vil bli betydelig dyrere enn de gamle tallene skisserte. Det har jeg orientert bystyret om, svarer Sirin Stav i en e-post til NRK.

Anslag fra et veldig tidlig stadium

Til Aftenposten avviser Stav at dette er en budsjettsprekk.

– Å snakke om budsjettsprekk og budsjettoverskridelser er direkte feil, sier hun.

Stav begrunner kostnadsendringen med at det ennå ikke er vedtatt budsjett for del to av prosjektet.

– Det er fordi man ikke har vært ferdig med kostnadsplanlegging og kostnadsberegning. Vi har sendt prosjektet til kvalitetssikring, og er godt i gang med denne prosessen. Til nå har vi bare fått ufullstendige og foreløpige løypetall, sier hun.

Stav sier videre at hun i strid med vanlig praksis delte ufullstendig informasjon med bystyret.

– De ønsket selv å bli orientert så fort som mulig om utviklingen av prosjektet.

– Er det riktig at tidligere anslag lå på 2,29 mrd.?

– Det var et anslag fra et veldig tidlig stadium, omtrent to år før vi er ferdig med å planlegge, se på kostnader og kvalitetssikre. Det er ikke unaturlig at kostnadene utvikler seg fra et tidlig stadium når prosjektet modnes.

– Historisk sprekk

Fredag ble nyheten tatt dårlig imot hos opposisjonens største parti.

– Det er en episk elendig kostnadsstyring fra byrådet i denne saken. En historisk sprekk i Kommune-Norge er toppet med en enda større sprekk, sier Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret.

Hun føler seg veldig urolig for hvordan prosjektet vil utvikle seg.

– Hvis vi får flere slike meldinger fra byrådet er det helt utrolig, sier Rygg.

– Frykter du at det blir enda dyrere?

– Ja, det gjør jeg. Det har gått fra å koste 12 milliarder til å koste 27 milliarder. Når årsakene til prisveksten ikke er tydeligere forklart, så er jeg redd regningen blir enda høyere, sier Rygg.

Hun mener byrådet nå må se på alternativer til de opprinnelige planene.

Stav mener kritikken fra Rygg er urimelig.

– Hvis Høyre har andre forslag til kostnadsreduksjon, lytter jeg gjerne til det.

Stav mener derimot det fremstår litt oppurtinistisk å be om ufullstendig informasjon, for så å klage når de får nettopp det.

– Spesielt når de tidligere i sommer ville felle en byråd etter å ikke ha fått løpende, ufullstendig informasjon.

Stav mener Rygg blander begreper når hun snakker om en budsjettsprekk, ettersom bystyret ikke har vedtatt dette prosjektet.

I notatet skriver Stav at de tidligere kostnadsvurderingene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen. Derfor var usikkerheten rundt prislappen stor. Nå lover Stav at de skal gjøre alt de kan for på holde kostnadene nede fremover

Overskridelsen kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for del 1 av ny reservevannforsyning til Oslo, det såkalte Holsfjorden-prosjektet, som fører reservevannet frem til Sagene. Den delen av prosjektet har også gått på en milliardsmell.

Her skal stamnettet gå under Oslo.
Les også

Slik blir andre del av Oslos gigantiske vannprosjekt

Prisen ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang.

Denne overskridelsen førte til mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg og førte til at byrådet gikk av onsdag 16. juni.

Den gangen stemte byrådets støtteparti, Rødt, for mistillitsforslaget mot Berg. Partiets gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, skriver i en SMS til Aftenposten at hun har kjent til de nye tallene i noen uker.

– Her har byråd Stav informert og involvert de folkevalgte tidlig, slik vi har bedt om, skriver Evenrud.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden frem til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.

90 prosent av Oslos befolkning får i dag drikkevann fra Maridalsvannet. 10 prosent av befolkningen drikker vann fra Elvåga. Men behovet for reservevannsforsyning er nødvendig.

Milliardsprekken for prosjektet med ny reservevannsforsyning til Oslo er bare en av flere store budsjettsprekker i Oslo.