Oslo

Nå starter striden om bilparkering på Skøyen

Kommunen vil firedoble antall boliger på Skøyen, men det er helt uklart om du får parkert bilen din.

Bernt Sverre Mehammer, samfunnsøkonom i COWI, mener at boliger bør vike til fordel for verdiskapende bedrifter i området aller nærmest kollektivknutepunktene.
  • Heidi Anne Johnsen

80.000 kvadratmeter av arealene brukes til å sette fra seg bilen på Skøyen. Det tilsvarer tomtearealet til i underkant av tre operahus.

Parkeringsplasser tar 15 prosent av sentrumsområdene på Skøyen. Da er også grunnarealet på offentlig tilgjengelige parkeringshus tatt med i regnestykker.

Parkeringsplasser er sløseri

Dette er tall som Bernt Sverre Mehammer, samfunnsøkonom i det rådgivende ingeniørselskapet COWI, har kommet frem til, og presenterer i en fersk analyse som er blitt laget i forbindelse med Aftenpostens byutviklingskveld Fjordbyen Vest.

– Det er rent sløseri. Her bør det heller legges arbeidsplasser og næring, mener Mehammer.

  • [Her kan du kjøpe billetter til byutviklingskonferansen på Latter tirsdag kveld kl.18.
– Områdene nærmest knutepunktene må gis til bedrifter. Oslo konkurrerer med København og Stockholm om fremtidsrettede og innovative bedrifter. Vil vi ha disse, må vi legge til rette for dem i arealpolitikken, mener Bernt Sverre Mehammer.

Sentral knutepunkt

Veldig mange potensielle arbeidstakere kan komme seg til Skøyen på kort tid, både fra øst- og vestsiden av byen.

– Skøyen er et område som mange vil ha kloen i. Det bør brukes til å lokke fremtidsrettede kompetansebedrifter. De er også de mest kresne aktørene. Slik kan arealpolitikken brukes til å skape verdier for Oslo, sier Mehammer.

Liv og røre og boliger

Byrådet legger opp til en blanding av bolig og næringsbygg på Skøyen, for å skape liv og røre hele døgnet, også etter at folk går hjem fra jobben.

– Denne blandingen senker produktivitet og innovasjonspotensialet, mener Mehammer.

– Liv og røre kan vi få med butikker og kafeer på gateplan.

Synergieffekt av å konsentrere næring

– Jo flere arbeidsplasser man får inn på et område, jo større er sannsynligheten for å få den sydende, kokende gryta der ideer fødes, sprer seg og blir til lønnsom virksomhet, sier han.

Her blir det lettere å finne en person som har akkurat den spesialiserte kompetansen bedriften trenger. Ideer sprer seg lettere, og det er flere flinke folk å lære av.

Mehammer ønsker også boliger på Skøyen, næringsliv nærmest knutepunktet, og boliger i ringer rundt.

Stort potensial i all plassen som bilen tar

– Vi kommer ikke til å trenge så mange parkeringsplasser i fremtiden, og det vil se lite smart ut å sette av store arealer til parkering, sier Mehammer.

Antallet parkeringsplasser er ikke bestemt

Hvor mange parkeringsplasser det skal bli på Skøyen er ennå ikke bestemt, for områdereguleringen for Skøyen er ikke ferdig.

Men Hanna E. Marcussen (MPG), byutviklingsbyråd i Oslo, er klar på at mange kan klare seg godt uten bil på Skøyen, hvor det er enkelt å reise med kollektivtrafikk, sykkel og gå.

– Derfor er det også et område som er godt egnet for fortetting, skriver hun i en e-post.

Byrådet vil ha en blanding av boliger og bedrifter

Men hun ønsker ikke en konsentrasjon av næringsbygg uten boliger.

– For å få et godt byliv hele døgnet, ønsker vi en funksjonsblanding i området, dvs både næring og bolig. Dette er også det utgangspunktet vi arbeider etter i områdereguleringen for Skøyen, skriver Marcussen.

Attraktivt for barnefamilier å ha bil

Eirik Lae Solberg (H) mener at det fortsatt vil være behov for parkering på Skøyen. Her planlegges tross alt en kraftig befolkningsvekst, fra 3.000 til 15.000 mennesker.

– Det må være mulig å bo i Oslo og ha bil. Ellers tror jeg ikke Skøyen vil bli et så attraktivt boområde for blant annet barnefamilier, sier Solberg.

For selv om Skøyen blir et av de beste kollektivknutepunktene i Oslo, så må det være plass også til bilen.

De kreative klumper seg sammen

Bedriftene vil ha behov for parkering

Solberg mener at også bedriftene som etablerer seg på Skøyen vil ha behov for parkering.

– Mange bedrifter vil ha behov for å besøke andre i regionen, og betjene kunder med bil, sier han.

Må tenke kritisk og kreativt rundt bilen

Solberg er enig i at vi må se kritisk på hvor mange parkeringsplasser Skøyen har behov for på gateplan, og lage arealeffektive parkeringshus.

– Vi må redusere noe, men samtidig akseptere at bilen tar noe plass. Det vil være et feilgrep å fjerne alle parkeringsplassene, mener han.

Men vi kan tenke kreativt, mener han, og legge til rette for elbiler, slik at bilene ikke forurenser lokalt.

Advarer mot spøkelsesbyer

Solberg tror at det gir verdiskaping å konsentrere næringslivet. Men han tror også på en god miks med boliger på hele Skøyen.

– Vi er avhengig av å skape gode miljøer også etter klokken 18 om kvelden, for ikke å skape spøkelsesbyer, sier han.

Uformelle møter i nabolaget kan skape nye tanker

Han mener også at kunnskapsbedrifter vil nyte godt av at det er kort vei til arbidsplassene.

– Dessuten kan det øke kreativiteten at de som jobber også kan treffes i fritiden og i uformelle sammenhenger. Da kan nye ideer vokse frem, sier Solberg.

- Uten Marka-grensen ville det vært Shell-stasjon på KikutSe byutviklingskonferansen om HovinbyenByutviklingskonferansen om Fornebu ble sendt direkte

Les mer om

  1. Analyse
  2. Bedrifter