Oslo

Hadde gledet seg til nye boliger for sine multifunksjonshemmede barn - nå gir de opp hele prosjektet

I flere år hadde foreldrene til fire unge multifunksjonshemmede gledet seg til egne leiligheter for de unge. Nå sier de at boligene blir så trange at de gir opp hele prosjektet.

I sommer var Aftenposten med da pårørende Truls Thirud, Annelie Thirud og Britt Selanger besøkte Berg gård. Her ser de på et av badene som ikke er stort nok for å dekke behovene for brukerne de representerer.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

I en årrekke hadde foreldrene til de unge multifunksjonshemmede jobbet for at sønnene og døtrene deres skulle flytte inn i egne leiligheter på Berg gård som er tilpasset deres behov. Etter planen skulle innflyttingen skje i 2017.

Berg gård i bydel Nordre Aker skal tilsammen huse 18 funksjonshemmede. Oslo kommunen har bevilget 88 millioner kroner til prosjektet.

LES OGSÅ: Oslo kommune bygger boliger som ikke kan brukes

I sommer varslet pårørende til fire voksne mennesker med multifunksjonshemming at boligene ikke var egnet for brukerne.

Da ble arbeidene stoppet for å justere boligene. Nå viser det seg at dette ikke var nok for fire av de unge beboerne.

– Sønnen min trenger hjelp til alt. I dag bor han i en midlertidig bolig med et bad på syv kvadratmeter. Dette er veldig trangt med tanke på alle hjelpemidler han trenger. Badet på Berg gård er enda mindre. Da vi påpekte det i sommer, ble det tatt areal fra stuen og soverommet for å gjøre badet større. Dette hjelper jo ikke for nå er det ikke nok plass til rullestolene og andre hjelpemidler i stuen, sier Britt Selanger som er moren til en 37-åring som skulle flytte inn i boligen.

LES OGSÅ: Utbyggingen av Berg gård satt på vent

Har skrevet brev til byråden

Nå har foreldrene til de fire multifunksjonshemmede gitt opp boligene på Berg gård. I all hovedsak fordi de mener boligene ikke er tilpasset behovene for barna deres.

I et brev til helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skriver de blant annet at «utfordringene blir for store med å få bygget til å fungere som et trygt og godt hjem for mennesker med multifunksjonshemninger».

– Jeg har målt opp alt sønnen min trenger i leiligheten på 45 kvadratmeter. Det er knapt plass til utstyr han er helt avhengig av i det daglige. Det er heller ikke tatt nok hensyn til hjelpemidler, eller plass til en liten sofa. Jeg ønsker et godt hjem for sønnen min, sier Selanger.

Hanne Svarstad har en datter på 20 år som etter planen skulle flytte inn i boligen. Også hun sier at boligen blir for upraktisk.

LES OGSÅ: La funksjonshemmede få være en ressurs

Hanne Svarstad har i lang tid vært bekymret for utviklingen på Berg gård. Nå har hun gitt opp hele prosjektet på vegne av sin datter.

– Det er ikke med lett hjerte vi gir opp Berg gård. Vi setter stor pris på at utbyggingen ble stoppet i noen uker i sommer for å utbedre forholdene, men det var for sent. Bygget er nærmest ferdig, sier Svarstad.

Ønsker nye boliger

Svarstad og de andre foreldrene mener at bygget kan brukes av andre funksjonshemmede som ikke har like store behov som deres barn.

– Nå ønsker vi et nytt prosjekt der kommunen ser på behovene til de som skal bo der før de starter byggingen, sier Svarstad.

LES OGSÅ: I 2030 håper jeg at funksjonshemmede slutter å gjemme seg

Truls Thirud har en datter på 28 år som har ventet på egnet bolig i flere år. Også for familien Thirud blir det for trangt med løsningen som er blitt lagt opp til.

– Disse brukerne er blant de svakeste og har mer behov for hjelp enn de andre. Det er mye som ikke er blitt tenkt på i dette prosjektet. Blant annet på plass til utstyr og ansatte som skal jobbe med beboerne. Nå ønsker vi et nytt bygg der vi er med i planleggingen fra start, sier Thirud.

Vil få til en løsning

Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skriver i en SMS at de kaller inn til et møte med de pårørende og bydelen om saken.

– Jeg har vært i kontakt med bydelen i dag. Nå skal vi først sørge for at prosjektet kommer i gang igjen for de som har sagt ja til å gå videre. Så inviterer bydelsdirektøren til et møte med de fire som har sagt nei, hvor vi også vil delta. Vi er opptatt av å få til en god løsning her, sier Thorkildsen.

Les også

  1. Thorkildsen ber bydelen rydde opp rundt Berg gård

  2. Fire punkter for en bedre eldreomsorg i Oslo | Inga Marte Thorkildsen