Arbeidene med å oppgradere skummel Marka-trasé skulle starte i 2017. Det er ennå ikke påbegynt.

Bergknauser og røtter stikker opp av løypa. På noen få minutter falt tre skiløpere da Aftenposten besøkte denne bakken.

– Jeg håper nå at Oslo kommune ser problemene her og får gjort et godt grunnarbeid, slik at løypa kan bli tryggere for alle typer skiløpere, sier Geir Holmsen. Han er selv en svært aktiv skiløper.
  • Astrid Løken

Bymiljøetaten trodde de kunne gå i gang og oppgradere traseen gjennom Lillomarka for fire år siden. Men slik gikk det ikke.

Turveien er ment å gå fra Burås til Sørskogen. Traseen går i ulendt terreng i dag. Poenget med å lage en skikkelig turvei her, er å gjøre det enklere for oslofolk å komme seg fra Movatn til Sinober og videre inn i Lillomarka på ski, sykkel eller med barnevogn.

Turveien skal gå fra Burås til Sørskogen. Fra Movatn til Burås er det opparbeidet turvei i dag, men ikke videre fra Burås til Sørskogen. Prislappen for arbeidene var i 2019 anslått til 11 millioner kroner, men byrådet har ikke satt av penger til den ennå.

– Vi får masse klager på løypa fra gjestene våre. Mange må ta av seg skiene for å komme seg ned bakkene, sier Ellen Sønsteby, som driver markastuen Sinober for Oslo kommune.

Aftenpostens reporter blir advart:

– Vær forsiktig så du ikke brekker benet. Flere har gjort det, sier Sønsteby.

Steiner og røtter i veien, tre skiløpere falt

Jevnt og kaldt vær har gjort at bymiljøetatens løypebas har klart å preparere selv om underlaget er ulendt og dårlig.

Overhengende grener er nylig kuttet. Men ikke alt kan ordnes med sag og grensaks. En diger avrundet stein og en lang rot skimtes så vidt rett etter kulen i den bratte henget. Det er isete, og dermed krevende, å komme seg helskinnet ned løypa på ski.

Geir Holmsen er en habil skiløper. Vanligvis setter han rett utfor i stedet for å skrense, og kommer seg helskinnet ned.

Men denne gangen faller Holmsen. Hinderet var isete løype, en islagt bergknaus med et tynt lag med løs snø på og en lengre rot rett over en kneik i løypa.

Så faller også Aftenpostens reporter.

Og – for å understreke vanskelighetsgraden – faller også en tredje skiløper. Den unge kvinnen står på beina forbi der Holmsen og Aftenpostens reporter falt, men går over ende litt lenger ned i bakken.

Vi må snu og får ikke sett resten av nedfarten.

– Jeg håper nå at kommunen ser problemene her og kan utbedre traseen, slik at løypa i fremtiden kan bli tryggere for alle typer skiløpere, sier Holmsen.

Håper at arbeidet kan starte

Sinober ligger på et snøsikkert sted høyt og åpent til i Marka. Stedet eies av Oslo kommune, men ligger i Nittedal kommune, ved kommunegrensen.

– I fjor vinter var det så dårlig at det ikke var fremkommelig for løypemaskinen her. Da ble løypa preparert én gang med snøscooter, selv om vi hadde vinter fra november til mars her oppe på Sinober, sier Ellen Sønsteby.

Nå håper hun byrådet vil sette av penger til grunnarbeider, slik at traseen blir farbar for syklister, barnevogner og skigåere.

Fra Burås til Sørskogen er det såkalt terrengløype. Det kreves mer snø når man skal preparere terrengløyper som dette. Aftenposten skrev om turveien i 2019. Da ble det anslått at den ville koste 11 millioner.

– Med en ny turvei, med solid og plant underlag, trenger man ikke så mye snø for å kunne preparere skiløypa, sier Trond Enkerud seksjonssjef i Bymiljøetaten.

– Får dere henvendelser fra folk som ønsker seg ny og bedre trase der?

– Ja, vi får jevnt over henvender fra folk som ønsker bedre løype her, sier Enkerud.

I 2017 anslo Bymiljøetaten at de kunne begynne arbeidene med turveien i løpet av året, men byrådet satte ikke av penger til det.

Finansiering og trase i det blå

Oslo kommune vedtok høsten 2020 ny Behovsplan for idrett og friluftsliv. Traseen Lilloseter – Sinober – Burås i Lillomarka ligger ikke inne i det fireårige handlingsprogrammet, men utredning og etablering av traseen ligger inne som et prioritert tiltak i 10-årsperioden 2021–2030.

Byrådssekretær Morten Nordskag (MDG) i byrådsavdeling for miljø og samferdsel skriver i en e-post at det er for tidlig å si når turveien vil realiseres.

Ifølge Nordskag har Bymiljøetaten jobbet med å redusere kostnadene for den planlagte turveien siden 2019 på oppdrag for byrådet. Store deler av traseen ligger i Nittedal kommune og går også over privat grunn, og finansieringskilder er ikke avklart ennå, legger han til.