Oslo

Beklager sterkt å ha feilinformert bystyret

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen ga uriktige opplysninger i et møte med bystyrets kultur- og utdanningsutvalg.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.
 • Marianne Stensland
  Journalist

Ved forrige møte i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg deltok utdanningsdirektør Marte Gerhardsen for å svare på spørsmål om uro i Utdanningsetaten.

Bakgrunnen er at samtlige fast ansatte i det sentrale Læringsmiljøteamet har valgt å gå. Teamet er anerkjent for sin høye kompetanse på læringsmiljø. De brukes av skolene for å skape et godt miljø for elevene i Oslo.

I et brev der de ansatte redegjør for hvorfor de har valgt å slutte, står det at seksjonen tidligere har bestått av åtte veiledningsstillinger. Omorganiseringen Gerhardsen satte i gang etter at hun ble utnevnt til direktør i etaten, ble også kritisert. Teamet var kritiske til at flere stillinger nå skulle settes av til mer forvaltningsmessige oppgaver.

– Jeg beklager sterkt

På utvalgsmøtet i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg sa Gerhardsen at Læringsmiljøteamet består av fire veiledningsstillinger, men at det nå skal styrkes med ytterligere to stillinger.

Med fire stillinger som utgangspunkt, tilsier de to ekstra stillingene en økning, mente hun.

Representant Sillje Lutro (H) ville da vite om det var feil at teamet opprinnelig besto av åtte stillinger, eller om det var slik at de seks stillingene som nå ble fremhevet i realiteten innebar en reduksjon fra slik det hadde vært.

– Det var ikke åtte veiledere der nå, så lenge jeg har vært i Utdanningsetaten. Det har vært fire, svarte Gerhardsen.

Aftenposten har etterspurt bakgrunnen for at direktøren fremholdt at det så lenge hun har vært i etaten, har vært fire personer.

– Jeg har nå informert byrådsavdelingen som at jeg ga feil opplysninger i møtet med bystyrets kultur- og utdanningsutvalg 7. oktober. Jeg beklager sterkt å ha gitt uriktige opplysninger, skriver Gerhardsen i en e-post.

Hun understreker at det er hennes ansvar å ha oversikt og gi riktige opplysninger, men at det viste seg at hun ikke hadde dette.

Etaten har nå gjennomgått tallene med utgangspunkt i mai og september 2020 (se hele redegjørelsen nederst i saken).

Ingen «konkrete planer» om videre samarbeid

Gerhardsen har tidligere vært ute i Dagbladet. Der sa hun at hun har forståelse for at noen kan ha fått et galt inntrykk. Det skyldes mediesakene om at det var blitt færre direktører i etaten fra i vår. Da skrev VG at 22 direktører i etaten skulle bli til seks. Ifølge Dagbladet hadde Utdanningsetaten i realiteten 26 direktører på millionlønn i midten av september.

På utvalgsmøtet 7. oktober uttalte Gerhardsen også at etaten hadde planer om å samarbeide med avtroppende seksjonssjef i Læringsmiljøteamet, Inger Bergkastet. Bergkastet skal begynne i ny jobb som prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet.

Aftenposten har vært i kontakt med Bergkastet selv og hennes nye arbeidsgiver, som begge sier at det ikke foreligger noen planer om dette. På spørsmål om hva som er bakgrunn for påstanden, svarer utdanningsdirektøren at hun håper på et godt samarbeid med Bergkastet når hun begynner i ny stilling, men at det foreløpig ikke er noen «konkrete planer» om dette.

Dette er Gerhardsens svar om antall veiledningsstillinger i Læringsmiljøteamet:

«Når vi har gått gjennom tallene nå, har vi tatt utgangspunkt i mai og september 2020. I mai 2020 besto seksjon for læringsmiljø på 7,6 årsverk. Ut fra det vi har av opplysninger, anslår vi at 5,6 årsverk gikk til veiledning. I mai var det seks medarbeidere og leder i seksjonen som hadde oppgaver med å veilede ute på skolene. I september 2020 var det fire medarbeidere og leder som hadde oppgaver med å veilede ute på skolene, etter at flere personer har sluttet i seksjonen.

Etter omorganiseringen skulle seksjonen ha åtte årsverk ved oppstarten. Vi har nylig besluttet å utvide til ti faste årsverk. Opprinnelig anslo vi at fire av årsverkene skulle gå til veiledning, nå er dette utvidet til seks årsverk. Stillingene er lyst ut. Det er ikke avklart hvordan årsverkene skal fordeles på personer.»

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Beryktet telefonsamtale kan vikle Donald Trump inn i enda mer trøbbel

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5