Oslo

Byrådet vil ha mer graffiti på veggene

Flere vegger i Oslo kan bli som denne, som ligger i Brenneriveien ved Blå.

I en helsides kronikk i Dagsavisen ønsker kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) gatekunsten velkommen inn i byrommet.

  • NTB

– Byrådet vil at Oslo skal være en mangfoldig kulturby, og vi har lagt fram en gatekunstplan som skal sikre flere og mer mangfoldige kunstuttrykk i byens offentlige rom og der folk bor. Vi anerkjenner gatekunst på lik linje med andre kunstformer, skriver hun blant annet.

Bruker Drammen som eksempel

Hun viser til at en rekke norske byer har allerede satset på gatekunst og trekker fram Drammen som et eksempel.

  • Osloby har en stor oversikt over gatekunst i Oslo og hvor du kan finne den: Se bildene av Oslos gatekunst

– Både gatekunstnere og tradisjonelt utdannende kunstnere har medvirket. Drammen kommune har i tillegg et punkt om graffiti og gatekunst på sine nettsider hvor det blant annet er lagt ut enkle råd til utøvere og råd til byggeiere. Kunstnerne som selv har funnet fram til vegger de vil bruke, søker formelt og det inngås skriftlig kontrakt med veggens eier, forklarer hun.

Krever holdningsendring

Hansen sier gatekunstinvitasjonen krever en holdningsendring og felles forståelse som signaliserer velvillighet, interesse og kunnskap om gatekunst.

– Tilrettelegging for alle utøvere vil være en forutsetning for en nyansert og positiv utvikling innen gatekunsten. Dette vil i realiteten innebære etablering av ulike arenaer, både frie vegger, åpne for alle, og større arenaer og visningssteder for profesjonelle utøvere, skriver kulturbyråden i Oslo.

Les mer om

  1. Byrådet (Oslo)
  2. Kunst