Oslo

Oslo får 54 millioner til sommerskole: – Forventer at byrådet prioriterer disse pengene riktig

Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Utdannings- og forskningskomiteen mener byrådet ikke kan fraskrive seg ansvaret for at kursplassene er skjevt fordelt.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Utdannings- og forskningskomiteen har selv gode erfaringer med sommerskolen i Oslo.
  • May Synnøve Rogne
    May Synnøve Rogne
    Journalist

Utdanningsdirektoratet har fordelt ekstra penger til sommerskoler. Tiltaket skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud.

Ferske tall viser at Oslo mottar 54 868 900 i tilskudd. I alt 228 kommuner har søkt om tilskudd til sommerskole.

– Det er helt fantastisk at regjeringen gir Oslo over 54 millioner kr til Oslos sommerskole, særlig etter at byrådet dessverre valgte å kutte 9,8 mill. kr i tilbudet, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Utdannings- og forskningskomiteen.

Tirsdag skrev Aftenposten om hvordan sommertilbudet til barna i bydeler som Alna og Grorud er langt dårligere enn i andre bydeler. Samtidig er dette bydeler som er spesielt hardt rammet av koronapandemien, med mye nedstenging og hjemmeskole som resultat.

Tilskuddet fra regjeringen betyr at flere kan få et godt tilbud i sommerferien.

– Det er så fortjent etter at mange har hatt det tøft under pandemien og gått glipp av mye læring, sier Tybring-Gjedde.

Mari Ystanes Fjeldstad er forelder og lærer ved Trosterud skole. Hun fortalte tirsdag at hun er kritisk til årets Sommerskole i Oslo, hvor Alna bydel kommer dårligst ut.

Det bor over 4200 barn mellom 6 og 12 år i bydel Alna. I år kan disse velge mellom kurstilbud på to skoler i bydelen: Trosterud og Ellingsrudåsen. Det utgjør 0,05 plasser pr. barn.

Nå kan Utdanningsetaten etablere flere kursplasser på skolene som står tomme i bydeler som er hardest rammet.

– 54 millioner kroner er en betydelig sum som gjør det mulig å ansette flere lærere og baseledere. Så må man bruke tiden før sommeren til å samarbeide med skolene om å få flere elever til å søke om plass og delta, sier Tybring-Gjedde.

Les også

Sommerskolen skal være et tilbud for alle. Men foreldre i Alna reagerer: – Provoserende.

– Vi må ta et krafttak nå

Tybring-Gjedde mener at Oslo-skolen har lagt ned en kjempejobb under pandemien. Men hun ser også at den har rammet hardt og skjevt.

– Nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har ført til at mange elever trenger å være sosiale, leke og skape nye vennskap, sier Tybring-Gjedde.

Byrådet kan ikke fraskrive seg ansvaret for at kursplassene er skjevt fordelt i dag, mener Tybring-Gjedde. Hun ønsker også mer fokus på læring på kursene på sommerskolen.

– Jeg forventer at byrådet prioriterer disse pengene riktig. Vi trenger flere kursplasser i bydeler som har hatt mye hjemmeskole. Videre trenger vi flere kursplasser i lesing og regning for de yngste elevene. Flere Osloelever slet med lesing og regning før pandemien. Jeg er bekymret for at korona har forsterket dette enda mer.

Hun mener det må opprettes flere sommerskolekurs innen norsk, lesing og regning for de yngste elevene.

– Nasjonale prøver viser at utviklingen går feil vei i Oslo-skolen. Vi må ta et krafttak nå for å unngå at kunnskapshullene blir for store, og for mange elever faller bak de første årene.

  • I kartet under kan du se oversikten over de ulike bydelene:
Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV).

Advarer mot en mer «skolsk» tilnærming

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap erkjente i Aftenpostens sak at Sommerskole-kursene er skjevfordelt på bydelsnivå. Hun sier at de trenger å styrke sommerskolen, men vil advare mot å gjøre det mer «skolsk».

– Sommerskolens store styrke er at de klarer å sette sammen kurs på måter som virker motiverende for elevene. Jeg vil advare mot å bryte med denne måten å tenke på og gå tilbake til en mer tradisjonell «skolsk» tilnærming. Da tror jeg vi vil miste mange, sier Inga Marte Thorkildsen.

Hun understreker at det er viktig at barna får gode tilbud der de bor og sommerskolen har fått føringer for å jobbe mer for sosial utjevning. Hun forteller at det vil legges til rette for ulike aktiviteter og tilbud gjennom sommeren for elever i hele byen. Kurstilbudet for eldre elever er mer fagrettet og dette vil de videreføre.

– Når denne pandemien er over vil vi stå overfor en akutt ulikhetskrise som vi må jobbe knallhardt for å reparere. Da må vi arbeide langs flere linjer både med det faglige, inkludering og psykisk helse, sier Thorkildsen.

Løser flere problemer på en gang

Mathilde Tybring-Gjedde har på sin side selv erfaring med sommerskolen. I mange år var hun assistent og lærer på Oslo sommerskole.

– Jeg vet at det er et tilbud som gir barn mestring, læring, utforskning og nye venner.

Tybring-Gjedde mener også at sommerskolen er en god måte å rekruttere unge til lærerutdanningen.

– Mange av mine kolleger har nå blitt lærere, forteller hun og fortsetter:

– Satsingen på Oslo sommerskole kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i bydelene. På den måten løser man flere problemer på en gang.

Les mer om

  1. Oslo-oppvekst
  2. Oslo
  3. Utdanningsdirektoratet
  4. Groruddalen