Oslo

Kaia, Silje, Eirik og Johannes vet ikke hvilken ungdomsskole de skal begynne på neste år

12-åringene Eirik Mide Engelstad, Johannes Vatne Nilsen, Silje Gjerstad Røe og Kaia Haaland håper de snart får vite hvor de skal gå på ungdomsskole neste år.

Alle nærskolene i Skøyen-området er fulle, og planene om en ny ungdomsskole står i stampe.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

– Det er dumt at vi blir splittet og antagelig må gå på forskjellige skoler, sier Silje Gjerstad Røe (12), som går i 7. klasse på Skøyen skole.

7.-klassingene sogner egentlig til Majorstuen skole når de begynner på ungdomsskolen, men der er det ikke lenger kapasitet. Andre skoler i nærområdet har heller ikke plass til Skøyen-elevene.

Til tross for at det allerede i 2014 ble klart at Majorstuen skole om noen år ikke ville ha plass til elevene som kommer fra Skøyen barneskole, er hverken en midlertidig eller permanent løsning på plass i dag.

Ny skole syv år forsinket

Nye Hoff skole er planlagt bygget på Skøyen og skulle egentlig ha stått ferdig i 2021, men nå er planene utsatt til 2028. Årsaken er at skolen inngår i den store områdereguleringen av Skøyen-området. Reguleringen er forsinket fordi den måtte revideres. Den legger blant annet føringer for hva og hvor mye som kan bygges på tomtene i området og påvirker arbeidet med detaljregulering av skolen.

Iselin Nordenhaug i Foreldreutvalget (FAU) ved Skøyen skole kan ikke skjønne at det skal ta så lang tid å få på plass en ny skole i området.

– Kommunen har visst i flere år at det er behov for en ny skole her. Likevel står planene om en ny skole i stampe. Hvis det er så mye usikkerhet rundt tomten de har valgt til skole, mener vi de bør de lete etter en ny, eller regulere et mindre område til skole, sier Nordenhaug.

Hun mener etaten driver brannslukningsarbeid, i stedet for å jobbe etter en langsiktig plan som gir forutsigbarhet.

– Hvis Hoff skole først står ferdig 2028, er forsinkelsen uakseptabel og nærmest et tillitsbrudd. Dette er uholdbart når det er snakk om en offentlig tjeneste alle forventer at kommunen leverer til sine innbyggere, sier Nordenhaug.

Skole og omsorgsboliger i ett bygg

Tomten til nye Hoff skole eies i dag av Veidekke, og kommunen er i dialog med selskapet for å få kjøpe tomten. Planen er at skolen skal være en del av et bygg med både bibliotek, omsorgsboliger og bydelslokaler.

Åsta Ytre, skoleplanansvarlig i Utdanningsetaten, sier at det foregår mye i Skøyen-området som gjør planene for den nye skolen komplisert.

– Områdeplanen for Skøyen-området legger mange føringer for blant annet utnyttelsesgrad av tomten og infrastruktur i området rundt tomten. Vi håper man snart kommer i mål med områdereguleringen, slik at vi kommer i mål med en ny skole til 2028, sier Ytre.

Hun mener det er vanskelig å finne en skoletomt i området, og at det ikke nødvendigvis ville tatt kortere tid med en annen tomt.

– Da tomten ble utpekt i 2016, planla vi at den nye skolen skulle stå klar til skolestart 2021. Dette var på bakgrunn av en forventet fremdrift for områdeplanen for Skøyen. Ingen kunne på det tidspunktet forutse at planen skulle bli så forsinket, sier Ytre.

Hun sier de forstår at dette er en vanskelig situasjon for elever og foreldre.

– Vi har en langsiktig plan som vi jobber etter, men det er utfordrende når planene endrer seg så mye. Vi jobber nå intenst med å finne en midlertidig løsning, som skal fungere frem til den nye skolen på Hoff står klar. Vi samarbeider tett med involverte skoler og foreldre, sier Ytre.

FAU: – Skaper usikkerhet

Det mest aktuelle alternativet er at kommunen bygger en paviljong ved Ris ungdomsskole, der halvparten av Skøyen-elevene kan begynne. Den andre halvparten skal få plass på Majorstuen.

Men før det midlertidige alternativet er klart, må Plan- og bygningsetaten godkjenne et paviljongbygg på Ris.

Iselin Nordenhaug sier det skaper usikkerhet blant både foreldre og elever at de ennå ikke vet hvor barna havner på ungdomsskole om under et år.

– Det er viktig for oss at de raskt finner en løsning, så vi får vite hvor hver enkelt elev skal gå, sier Nordenhaug.

Les også

  1. Skolen hans måtte hastestenge. Bastian (8) vil mest sannsynlig aldri få begynne på den nye nærskolen.

  2. Byrådet parkerer planen om å legge E18 under lokk

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Utdanningsetaten