Oslo

Oslofolk vil ikke stenge skolene. – Kan være eneste måten å stoppe smitten på, sier Raymond Johansen.

Et stort flertall av Oslos innbyggere sier de følger koronareglene og bruker munnbind. Men de ønsker fortsatt å holde skoler og barnehager åpne.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.
 • Kristian Havnes Klemetzen
  Journalist

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at det kan bli nødvendig med nye innstramminger i hovedstaden. Samme dag rapporterte landets mest folkerike kommune om rekordhøye 223 smittetilfeller registrert siste døgn.

– Det er to dager siden det ble innført rødt nivå på ungdomsskolene. Hva er neste skritt nå?

– Vi ser at smitten har vært økende blant de yngste aldersgruppene. Vi ser at smitten skjer i hjemmet – men den kommer jo ikke inn gjennom kjøkkenviften. Den kommer inn gjennom at folk er blitt smittet ute. Og det som gjenstår der, er jo skolene. Først må vi håpe at det som er iverksatt, vil virke. Men det er i skolen det nå er aktivitet og folk møtes, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten.

– Er det da snakk om en nedstenging av skolene, slik vi så i mars?

– Det håper vi hele veien å unngå. Det handler om å få ned mobiliteten over alt. Det har vært en økning av smittede blant de mellom 13 og 19 år. Vi må se hvor de blir smittet, og nå er det nesten bare skolene igjen, sier byrådslederen.

I en ny spørreundersøkelse bestilt av Oslo kommune, svarer innbyggerne om de inngripende tiltakene som er innført:

 • 89 prosent av de spurte sier at de følger alle koronareglene.
 • 96 prosent sier at de bruker munnbind.
 • 73 prosent er enig i at Oslo skal ha egne regler.
 • 57 prosent er uenig i at skoler og barnehager bør være stengt.

Etter at undersøkelsen ble gjennomført, er det blitt strammet ytterligere inn for skolene, med rødt nivå på ungdomstrinnet.

– Flertallet er uenig, samtidig strammer dere stadig mer inn for skolene?

– Jeg er uenig i at de skal være stengt jeg også, men det kan jo være den eneste måten å stoppe smitten på. Jeg forstår folk veldig godt, og det er derfor vi har forsøkt å skjerme de aller yngste hele veien, sier Johansen.

Høy oppslutning om tiltakene

– Det er noen gode nyheter for byrådet i spørreundersøkelsen. Hva trekker du ut av dette?

– At folk erkjenner at Oslo er et spesielt område, siden det er så mange som bor her. Og at folk på grunn av det aksepterer strengere tiltak enn i enkelte andre områder i Norge.

Mange er lei, men et overveldende flertall sier at de følger hovedstadens smittevernregler.

88 prosent anslår at de har god kunnskap om de nyeste reglene i Oslo. Samtidig bommer 59 prosent på spørsmålet om hvor mange som kan samles i privat regi i hovedstaden nå.

– I enkelte tilfeller ble det veldig mye forvirring da nasjonale myndigheter trakk inn et nytt element med fem pluss fem som samles. Det er jo bare en anbefaling, mens Oslo har en veldig grei regel: Her er det ikke lov med mer enn ti, sier Johansen.

Reglene for Oslo sier at det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Sammenkomster utendørs kan ha inntil 20 deltagere.

76 prosent av de spurte er uenig i at tiltakene i Oslo er for strenge. 17 prosent mener de er det.

– Jeg synes i utgangspunktet at tallet på folk som er lei, er veldig lavt. Mange er rammet, mange har satt livet på vent. I andre land har det vært store demonstrasjoner mot tiltakene, så det er gledelige tall.

Noe som splitter Oslo innbyggere, er om de er lei av reglene. 36 prosent svarer at de er lei.

– Er du redd for demonstrasjoner og lignende i Oslo?

– Nei, det er jeg ikke. Det har vært veldig høy oppslutning om tiltakene. Selvisolering, møter på Teams – man drømmer jo om et annet liv enn dette. Det at folk er drittlei, kan jeg forstå. Det betyr ikke at de ikke følger reglene eller innfinner seg med situasjonen.

R-tallet viser veien ut av uføret

For ti dager siden startet den sosiale nedstengingen av Oslo. Da ble det blant annet innført skjenkestopp, rødt nivå ved videregående skoler og forbud mot sosiale samlinger utenfor private hjem.

– Når forventer dere at tallet over rapporterte smittetilfeller siste døgn skal begynne å falle?

– I utgangspunktet virker jo disse tiltakene i 14 dager før man ser effekt. Vi vet ikke om økningen hadde vært kraftigere hvis vi ikke hadde innført tiltakene. I neste uke håper vi at tallene skal falle. Mobiliteten er nå mye mindre enn den var, sier Johansen.

En rapport fra Beredskapsetaten i Oslo viste at mobiliteten i bydel Sentrum gikk ned med 12 prosent fra en uke til den neste.

Det er flere måter å anslå smittetrykket på. R-tallet står for reproduksjonstall, og viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

– Hvilket tall skal innbyggerne følge med på for å skjønne når tiltakene tar slutt? R-tallet som nå er på 1,4? Sist ukes gjennomsnitt av meldte smittetilfeller, som nå er 187? Eller et helt annet tall?

– R-tallet har vært oppe på 1,6, og det må ned under 1. Vi må ha mange nok som tester seg, god smittesporingskapasitet, isolasjonskapasitet og karantenemuligheter. Vi kommer ikke unna å diskutere de daglige tallene, og de har ikke flatet ut på et tilfredsstillende nivå ennå. De daglige tallene har også mange variabler, som gjør at de ikke nødvendigvis forteller så mye.

– Og hva bør tallene ligge på før noen av tiltakene reverseres?

– Det er R-tallet som må under 1. Det tror jeg også Folkehelseinstituttet og den epidemiologiske kompetansen i Norge vil si er riktig.

Fra Karl Johans gate forrige lørdag.

– Hvilke tiltak er de første som forsvinner?

– Vi kan ikke gå ut med detaljene nå, men jeg tror det er viktig å si at vi i juni økte den sosiale kontakten for raskt. For eksempel reising, både inn og ut av landet. Da eksponerte vi oss for samfunn med en helt annen smittehåndtering. Tiltak innenfor landegrensene vil forsvinne først.

– Hva er de nyeste signalene om julefeiringen?

– Det blir nok en annerledes jul. For Oslos mange innflyttere er det viktig å ikke sette seg i en situasjon hvor de for eksempel blir satt i karantene to dager før juleferien. Det handler om å være forsiktig den neste tiden, så får vi håpe at vi kan feire jul med dem vi er glad i, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

 1. Les også

  Oslo varsler nye tiltak: Innfører rødt nivå på ungdomsskolene

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Oslo
 4. Raymond Johansen
 5. Oslo kommune
 6. Jul
 7. Folkehelseinstituttet