Politiet anmeldt for ulovlig bruk av politiarrest

Oslo politidistrikt er anmeldt for ulovlig bruk av politiarrest etter at 772 innsatte i Oslo satt lenger enn de tillatte 48 timene i politiarresten i fjor.

772 innsatte i Oslo satt lenger enn de tillatte 48 timene i politiarresten i fjor.

Én ble sittende på glattcelle i sju døgn. Fem andre tilbrakte seks døgn, skriver Dagsavisen.

Etter gjeldende regler skal man ikke sitte lenger enn to døgn før man blir overført til vanlig fengselscelle. Grunnen til at det likevel skjer, er mangel på fengselsplasser.

– Situasjonen er verre enn noen gang. Vår erfaring er at det er mer regel enn unntaket at todøgnsfristen oversittes. Vi har nå anmeldt den ulovlige bruken av politiarrest i Oslo til Spesialenheten for politisaker og bedt om at man vurderer foretaksstraff, sier advokatene Fridtjof Feydt og Christine Hamborgstrøm til Dagsavisen.

Tips til saken? Kontakt oss her!

– Bruken av politiarresten strider mot FNs torturkonvensjon, som setter forbud mot tortur eller inhuman/uverdig behandling av mennesker, sier Feydt og Hamborgstrøm.

Politiinspektør Egil Brekke i Oslo politidistrikt opplyser at arresten daglig ringer fengslene om ledige plasser. Hver dag kan arresten ha 30 innsatte som de er avhengig å få plassert i fengslenes varetektsceller – for å få plass til nye.

Mandag ble staten for første gang dømt for menneskerettighetsbrudd etter glattcellebruk. En 44 år gammel mann ble tilkjent 25.000 kroner i oppreisning fordi han ved to anledninger ble satt i politiarrest i fire og fem døgn.