Denne skorsteinen forurenser like mye som 13.000 biler

Cruiseskipene i Oslo havn svir av 30 tonn om dagen.

Det ser uskyldig ut, men ett cruiseskip forurenser like mye som tusenvis av biler. På kaien ligger kabler med ren trøm som de ikke kan nyttiggjøre seg ...

Den ser uskyldig ut, den lyse røyken som stiger opp mot blå himmel fra det tyske cruiseskipet Mein Schiff 4 , som ligger ved Søndre Akershuskai. Men skinnet bedrar.

— Ja, et cruiseskip bruker 30 tonn drivstoff i løpet av et døgn, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

- Det ligger jo helt stille?

— Ja, men det er en liten, flytende by. Som en by har det mange systemer som skal holdes i gang, blant annet varme og ventilasjon, Det krever mye energi. Utslippet fra ett cruiseskip tilsvarer i gjennomsnitt utslippet fra 13.000 bensinbiler, sier Havåg.

Kunne sluppet ut null...

Tirsdag lå det fire cruiseskip i Oslo Havn. To av dem kunne vært helt utslippsrene. I stedet lå de ved kai og fyrte med fossilt drivstoff.

— Vi sjekket med skipene, og fant ut at to var utstyrt for å koble seg på strømnettet og bruke ren elektrisitet i stedet for å fyre med fossilt drivstoff, sier Havåg.

Problemet er at skipene ikke kan bruke strømmen i kablene som ligger klare på stranden. Den må gjennom en omformer. Og en slik omformer er dyr.

«Stor investering, uviss gevinst»

— Et landstrømsanlegg som kan gjøre vår strøm (med frekvens på 50 Hz) om til en som cruiseskipene kan nyttiggjøre seg (60 Hz) og som kan betjene to skip, vil minst koste 110 millioner. Og siden få skip kan nyttiggjøre seg landstrøm, det er ingen etterspørsel blant de skipene som anløper Oslo, er miljøgevinsten meget usikker, sier direktør for marked, kommunikasjon og miljø i Oslo Havn, Siw Hauge.

— Vi ønsker ikke alene å innføre et krav om å innføre landstrøm, det vil bare føre til at skipene velger andre havner og at vi mister trafikk. I Europa er det bare Hamburg som har landstrøm til cruise. Skal vi få til noe, må hele bransjen være med. I Europa er det bare Hamburg som har landstrøm til cruise, sier Hauge.

Hun forsikrer at havnen er opptatt av å være mest mulig miljøvennlig, og viser til at den har et system med landstrøm for Color Lines ferger.

— Vi jobber knallhardt internasjonalt for å få til ordninger som kan redusere utslippene. Vi må finne de løsningene som er best og mest effektive. Det er ikke sikkert landstrøm er fremtidens løsning, det kan like gjerne være rensing av utslippene, sier hun.

- Oslo Havn har ikke fulgt med

— Oslo Havn er en miljøsinke som rett og slett ikke har fulgt med i timen og gjort hjemmeleksen sin, svarer Havåg. Han viser til at to av fire skip på tirsdag kunne benyttet landstrøm, og da ikke hadde sluppet ut mer enn syklistene i Bygdøy allé – hvis havnen kunne tilbudt det.

Men det er ikke sikkert at det er representativt?

— Det ene skipet skal ha 12 anløp i Oslo i sommer. Og det blir flere og flere cruiseskip som er utstyrt for landstrøm. Grunnen til det er rett og slett at det er påbudt i store deler av Nord-Amerika, som er et veldig stort cruisemarked. Med andre ord, alle gjør ikke som Oslo Havn som bare sitter og venter på at andre skal gjøre noe med problemet, sier Havåg.

Han håper på politikerne, at byrådet rett og slett pålegger Oslo Havn å legge til rette for å bruke landstrøm.

Passiv byråd?

— Byrådet ønsker å ta i bruk landstrøm ved Oslos havner, men landstrømtil storecruiseskip krever plass og store investeringer. Havnen har derfor anbefalt å prioriterefergene, som står for det høyeste utslippet. Color Line har brukt landstrømhver dag siden 2012.Det har redusert luftutslippene i Oslo Havn med 9 prosent, sier byråd Guri Melby.

— Cruiserederiene endrer rutemønster oganløpshavner hvert år, ogviser liten vilje til å inngå langsiktige avtaler med havnene.København og Malmø havn har konkludert medat det må statlig støtte til for å bygge landstrøm til cruiseskip. Vi vil fremover arbeide for europeiske standardvilkår og internasjonalt regelverk for landstrøm, slik at landstrøm kan innføres for all båttrafikk i Oslo havn, skriver Melby.

Lederen for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Marianne Borgen (SV) mener byråden må være mye mer foroverlent: - Oslo må kunne tilby cruiseskip muligheter for å koble seg på landstrøm. At to av fire cruiseskip denne uken har teknologien, viser at dette i økende grad kommer, skriver hun som vil ta saken opp i bystyret.

PS: Bergen har nettopp åpnet verdens første landstrøm-anlegg for offshorefartøy. Bergen kommune har bevilget 2,5 millioner kroner til prosejktering med sikte på å bygge ut tjenesten til også å omfatte hurtigruta og cruiseskip.