Oslo

Oslo har vedtatt dieselforbud

Onsdag vedtok bystyret å innføre dieselforbud på dager med høy luftforurensning. Bystyret ønsker også at det blir dyrere å kjøre gjennom bomringen for biler som forurenser mest.

Byrådet har nå fått klart mandat fra bystyret til å jobbe for dieselforbud på de mest forurensede dager i Oslo. Hvis alt går etter planen, blir det forbud allerede fra kommende vinter.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

— Målet er at vi ikke trenger å gå ut med anbefalinger om at astmatikere bør være hjemme på grunn av høy luftforurensning, sier samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Onsdag kveld vedtok bystyret strakstiltak på dager med for høy luftforurensning i Oslo. Dette betyr at på dager med svært høy luftforurensning vedvarende over minst to dager kan det bli forbud mot kjøring av dieselbiler i hele eller deler av Oslo.

Kjøreforbudet vil ha unntak for enkelte kjøretøygrupper. Dette vil blant annet gjelde vareleveranser til Oslo, utrykningskjøretøy, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, pasienttransport, kjøretøy benyttet til utøvende næringsvirksomhet og av- og påkjøring til utenlandsferger.

Må godkjennes av staten

Selv om bystyret har sagt ja til dieselforbudet, så må dette godkjennes av Statens vegvesen.

Samferdselsbyråd Guri Melby (V).

— Vi lager nå et regelverk for hvordan forbudet skal fungere. Vi må få aksept for dette fra Statens vegvesen. Hvis dette skjer, kan vi ha et slikt forbud allerede fra førstkommende vinter, sier Melby.Sist vinter hadde Oslo ingen dager med akutt luftforurensning, men var nær grensen flere ganger.

Byrådet skal også be Statens vegvesen om å innføre lavere hastighet på alle hovedveier med høyere fartsgrense enn 60 km/t i perioden 1. oktober - 30. april.

Dyrere i bomringen

Bystyreflertallet vedtok samtidig at byrådet jobber for å øke prisen for bompasseringer for biler som forurenser mest, mens andre skal betale mindre. Dette betyr i praksis at dieselbiler kan bli nødt til å betale mer enn andre.

— Til høsten blir det nye forhandlinger om oslopakke 3. Da skal vi prøve å endre takstsystemet i bomringen, sier Melby.

Bystyret skal også se på muligheten til å innføre såkalte lavutslippssoner, områder der kjøretøy som forurenser mest ikke får lov til å kjøre. Det kan for eksempel være innenfor Ring 2.

— Er ikke disse tiltakene ganske drastiske?

— Folks helse er viktigere enn retten til å kjøre dieselbil, svarer byråden.

- Symbolpolitikk

Frps Carl I. Hagen la fra talerstolen ikke skjul på at dette er symbolpolitikk som Frp er imot.

— Ruter har ikke kapasitet til å frakte alle passasjerer hvis folk må parkere dieselbilen, var et av hans mange argumenter for å stemme nei.

Les også denne saken om hvordan Oslo risikerer tidenes trafikkaos fra 1. juni. Da starter en storstilt rehabilitering som blant annet betyr at elbilene mister muligheten til å kjøre i kollektivfeltet på flere strekninger.

Les også

  1. Oslo-luften: Bedre, men ikke bra