Oslo

Oslo før: Navnet Bestum er feil

Navn forteller hvem vi er og hvor vi bor. Og vi bedømmer lett folk og steder ut fra navn. Men så viser det seg at det prestisjefylte navnet Bestum er feil.

Stasjonsbygningen Bestun står fortsatt, men nå bare som en sidebygning ved Skøyen stasjon Foto: Jernbaneverket

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Endinger -um er et gammelt etterledd som går tilbake på –heim, i betydningen nærmest «gård». Ifølge navneforskerne stammer navn på –um fra før vikingtida, ca. 200 – 1000 e.Kr.

Det tenker vi neppe særlig mye over i dag, men har kanskje en følelse av at et –umnavn har en stoltere fortid enn mange andre navn?

I dag er det mange på Stovner som bruker Fossum-navnet, f.eks. ridesenter, kirke, barnehage, helsestasjon og kulturhus. Foto: Leif GjerlandOslo har relativt få

Fossum vest for Stovner var en gang i middelaldertid en stor gård som etter hvert ble delt i Øvre Fossum og Nedre Fossum. Navnet som er sammensatt av «foss» og «heim», betyr altså gården ved fossen.

Grøttum i Sørkedalen har heim-navn som var kjent i middelalderen, og kom fra grjot som betyr stein. En gang var navnet Grjotheimr, og betyr altså Steingården.

Bestum er imidlertid ikke et heim-navn, etterleddet kommer fra –tun, der tun betyr inngjerdet mark. Det er kjent helt tilbake fra 1200-tallet og betyr stedet til en mann ved navn Bjørn (Bessi).

Les også

Oslo før: Kardemomme by inspirert av gamle Kampen

Stoppested fikk nytt navn

I 1350 ble det nedtegnet som Bessatún, men på 1400-tallet snek det seg inn en tolkingsfeil; da ble navnet skrevet Bestunum før senere kortet seg ned til dagens Bestum. I 1890 fikk Vækerø stoppested på Drammensbanen nytt navn, «Bestum stoppested».

Men i 1922 fikk årvåkne lokalhistorikere stasjonsnavnet endret tilbake til det opprinnelige. Derfor ble Bestun navnet til stasjonsbygningen ble redusert til et vedheng til den store Skøyen stasjon. Stasjonsbygningen Bestun står imidlertid fortsatt som en sidebygning stasjonen.

Flere -um-navn hos Oslos naboer

Mens Oslo har få  –umnavn, er det en del rundt oss. Ja, i vest har berg blitt til bær, så det gamle «Bergheim» har blitt til det mer sjeldne Bærum. Som altså egentlig betyr «Bergheim». Og i Bærum ligger dessuten også både Haslum (Hasselhjem) og Tanum (Tunhjem).

Lenger vest ligger Skaugum i Asker og forteller om gården/hjemmet i skogen.

På den andre siden av Oslos bygrense føyer Nittedal seg også inn i rekken av Oslos –umnaboer med Slattum som betyr slåtteland og Holum, der førsteleddet kommer fra hol dvs. hull eller hul.

Leif Gjerland er historieformidler og byvandrer. Han skriver om historiske saker for Aftenposten. Vet du noe han bør skrive om? Send tips til leif.gjerland@gmail.com

Les mer om

  1. Bærum
  2. Oslo
  3. Aftenposten
  4. Oslo før