Oslo

Høyere bompriser - mindre trafikk

Trafikken gjennom bomringen i oktober var 4,4 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

– Hopp, sa politikerne, og bilistene hoppet. I hvert fall kjører færre bilister gjennom bomringen etter at politikerne hevet takstene.
  • Stein Erik Kirkebøen

1. oktober i år ble det innført tids- og miljødifferensierte takster i bomringen. Det ble billigere å kjøre utenom rushtidene, og det ble dyrere for de bilene som forurenser mest. Det virket umiddelbart, folk sto opp tidligere for å spare en tier. Og noen lot bilen stå.

– Den umiddelbare effekten har holdt seg hele måneden, sier økonomidirektør Magne Liestøl Larsen i Fjellinjen.

Han har trafikktall for hele oktober måned.

  • Det skal svi mer å kjøre bil. Politikerne har bestemt at vi får to nye bomringer i Oslo i 2019.

– Tallene viser at trafikken gjennom bomringen i Oslo og Bærum var 4,4 prosent lavere enn i oktober i fjor, sier Larsen.

Trafikkveksten mellom klokken seks og klokken halv syv, den siste halvtimen før takstene økes, har også holdt seg stabil gjennom måneden. I denne perioden var det i år 6,4 prosent flere passeringer enn i samme periode i fjor.

I rushtiden, mellom halv syv og ni om morgenen, når det koster mer å passere bomringen, er det 5,3 prosent færre som kjører bil.

Stadig renere biler

Tallene viser også at prisendringene har hatt noe betydning for hvilke biler som kjører og hvilke som er blitt parkert.

– Andelen dieselbiler, som fikk størst prisøkning i bommen, har gått ned fra 47,9 til 47,2 prosent i Oslo. I Bærum har andelen gått fra 47,5 til 47 prosent. Samtidig har andel elbiler økt med ett prosentpoeng i Oslo og 0,6 i Bærum. Dette er ikke nytt i oktober; den utviklingen er i tråd med en trend vi har sett en stund, sier Larsen.

Uansett har prisøkningene og -endringene hatt den effekten politikerne ønsket: Trafikken inn til sentrum er blitt mindre og litt renere, og køene er kanskje blitt litt kortere? Det siste foreligger det foreløpig ikke tall på.

– En måned er kort tid, men disse tallene viser at vi har fått en god start. Jeg er veldig glad for at stadig flere setter igjen bilen, når de skal inn til sentrum. Det reduserer køene og – enda viktigere – det forbedrer luftkvaliteten. Det siste er veldig viktig i en by, der 200.000 mennesker bor i områder som er utsatt for stor forurensning, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Skepsis i idretten

Alle er ikke like fornøyde som henne med at det blir dyrere å kjøre bil i byen. I Oslo-idretten er det en gryende misnøye med utviklingen mot flere og dyrere bommer. I flere lag uttrykkes det frykt for at økte bompengene rett og slett kan bidra til å redusere barnas idrettsaktivitet.

– Jeg har stor forståelse for at økte priser merkes i folks lommebok, men samtidig er det mange positive konsekvenser av redusert bilbruk i byen. Luften blir renere. Det blir lettere å komme frem for dem som er nødt til å kjøre bil. Og vi får mer penger til å bygge ut et enda bedre kollektivsystem, sier byråden.

Les mer om

  1. Trafikk
  2. Trafikktall
  3. Oslo