Slik unngår du å bli lurt på leiemarkedet

Rundt skolestart er det stor rift om boligene på leiemarkedet, her får du tips til hvordan du unngår å bli lurt.

1. Ikke slå til på en usett bolig

Første tips fra Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet er at du må se på hybelen før du slår til, og at du ikke betaler før du har signert kontrakten.

– Det viktigste er å ikke betale for noe som ikke finnes. Det er stor kamp om hyblene, og det hender at folk slår til, signerer og betaler for noe de ikke har sett – og som ikke finnes.

Det skjer også at hybelen finnes, men at den som har utgitt seg for å være utleier ikke har noe med boligen å gjøre.

– Å miste en stor slump penger er en fryktelig dårlig start på studenttilværelsen, sier Skogly.

Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet.

Derfor er det lurt å dra på visning.

– Der er det greit å få oversikt over hva husleien dekker. Du kan løpe på ekstrautgifter hvis du ikke vet hva som er innbakt. Sjekk også hva slags vedlikeholdsplikter som finnes, og hva som er oppsigelsestiden. Sørg for å ha en god kontrakt som dekker det nevnte.

2. Ha en kontrakt som dekker alle punktene i avtalen

Skogly sier at leieavtalen må ned på papiret, og at kontrakten derfor er svært viktig.

Det er ikke alltid det oppstår problemer fordi noen blir lurt, men på grunn av misforståelser. Mange utleiere er privatpersoner og ikke profesjonelle.

– Da er det viktig for begge parter at man har en kontrakt som lister opp det man har blitt enige om. Du må være klar over hvilke rettigheter og plikter du har. Dersom det oppstår problemer må du har noe skriftlig å vise til, sier hun.

Husleien skal dekke alle utgifter foruten strøm og vann som kan komme utenom, men det skal spesifiseres. På Forbrukerrådets nettsider har de en standardkontrakt som ofte kan brukes.

3. Vær klar over dine plikter som leietaker

Som leietaker har man et par plikter man må være klare over.

– I tillegg til å sørge for et visst vedlikehold og rengjøring har man plikt til å bytte batterier i brannvarslere og skifte sikringer, sier Skogly.

Hun tipser om at mange studenter kan også få justert ned husleien om de bidrar med snømåking og vasking. Inngår man slike avtaler må det avklares i kontrakten.

4. Vær obs på oppsigelsestiden

– Det er mange studenter som flytter til en ukjent by og ikke vet helt hvor man havner i forhold til studiestedet og sentrum, og derfor kan ønske å flytte etter hvert, sier Skogly.

Det vanlige er å ha tre måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsen kan også være til en bestemt dato, men da skal utleier ha en god grunn.

5. Depositumskontoen skal stå i leietakers navn

Det er ulovlig for utleier å ha depositumet på en personlig konto.

– Grunnen til dette er at du som leietaker mister kontroll over pengene, og uenigheter kan føre til at man ikke får igjen det du skulle hatt. Det er strenge regler for hvordan kontoen gjøres opp, og begge partene må være enige, sier Skogly.

Mener utleier at leietakeren skylder husleie må banken få bevis for det. Kan de ikke bevises får leietakeren tilbake depositumet.

– Så med depositumskonto har du tryggheten om du får pengene fra banken. Det kan være snakk om store summer for en student.

6. Gå gjennom boligen sammen med utleier – både ved innflytting og utflytting

Når du flytter inn er det lurt å gå gjennom boligen med huseier og dokumentere eventuelle skader eller mangler.

– Hvis de som leide boligen før deg hadde en heidundrende utflyttningsfest som for eksempel vises i form av skader på servanten er det lurt å få dokumentert at skaden var der da du flyttet inn. Det er ikke gøy å betale for andres moro, sier Skogly.

Gjør det samme når du flytter ut. Dokumenter at du ikke har påført noen skader slik at du ikke kan få krav for skader andre er ansvarlige for.

Det er ingen krav for standarden på boligen annet enn kommunens krav til orden når det gjelder sikkerhet og lignende.

– Utover det er det en smakssak.

7. Ikke still deg ansvarlig for andre

En del studenter leier sammen, og da er det viktig å ikke stille seg ansvarlig for de andre. Sørg for at alle er ansvarlige for seg selv og skriver egne kontrakter.

– Alle forvalter studielånet forskjellig. Om noen du bor med har brukt opp pengene og ikke får betalt husleien sin er det leit å bli stående ansvarlig for det, sier Skogly.

8. Søk hjelp hos husleietvistutvalget om nødvendig

Hvis det oppstår uenigheter mellom leietaker og utleier, eller at man føler at man har blitt lurt kan man få hjelp i husleietvistutvalget.

– Forhåpentligvis ordner deg seg mellom partene uten husleietvistutvalgets hjelp, men det kan være nyttig å få friske øyne på en fastlåst situasjon. Det står ofte om store penger for studentene så det betyr mye å få rett hvis man har det.

Forbrukerrådet har ikke konkrete tall på hvor mange studenter som har bedt om råd fra dem, men første halvår av 2016 fikk de mellom 2134 henvendelser som gjald husleie.

– Blant dem som leier er en stor andel studenter, så man kan anta at de sto for en del av henvendelsene.