Dette skal Oslo-politiet satse på fremover

Vinningskriminalitet, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er noen av feltene Oslo-politiet skal satse på fremover.

OPT_sxf2b6db_doc6l6gikv4fvchyca0m17_doc6ojs8fmwiivz8zuz9qj-34XrG3OpOE.jpg

Godt over 100 personer, deriblant flere politifolk og forskere, var tirsdag ettermiddag samlet på Politihuset i Oslo på Grønland der rapporten «Trender i kriminalitet 2016-2017Ö blir lagt frem. Rapporten er laget av analytikere i Oslo politidistrikt.

Her kan du lese hele rapporten (ekstern lenke)

Trendrapporten skal brukes som underlag for prioriteringer og målrettet innsats i Oslo politidistrikt i 2016 og 2017.

Alt i alt har politiet i hovedstaden flere år på rad hatt nedgang i kriminaliteten, men har slitt med blant annet lav oppklaringsprosent på vinningskriminalitet. Og selv om antall lommetyverier har gått kraftig ned, blir flere tusen personer utsatt for lommetyverier i hovedstaden.

— Dette bør det satses på

Rapporten foreslår at politidistriktet skal rette ekstra tiltak mot følgende:

  • Vinningskriminalitet og økonomisk kriminalitet: Sikre fortsatt nedgang i tradisjonell vinningskriminalitet som lommetyverier og ran, og samtidig ha en særlig oppfølging av nye typer av økonomisk kriminalitet og vinningslovbrudd som gjelder verdier i digital form.
  • Vold, overgrep og utnytting: Sikre fortsatt nedgang i vold og seksuelle overgrep, og samtidig ha en særlig oppfølging av involverte i gamle gjengkonflikter, samt avdekking av seksualiserte formene for overgrep, trakassering og utpressing som involverer kontakt og formidling på nettet.
  • Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme: Styrke arbeidet med å avdekke hatkriminalitet mot minoriteter, ikke minst den som er motivert ut fra diskriminerende holdninger basert på rase og religion, og fortsette arbeidet med avdekking av voldstendenser i høyreekstreme nettverk.
  • Barn- og ungdomskriminaliteten : Sikre fortsatt nedgang i kriminalitet blant barn og unge, og samtidig ha en særlig oppmerksomhet på alle former for vold utøvd av unge.
  • Illegal transnasjonal handel: Fortsette avdekking av narkotikakriminalitet, med særlig vekt på nye syntetiske stoffer og kryptert omsetning på nettet. I tillegg utvide innsatsen for å avdekke handel med narkotika fra Balkan til også å gjelde illegal handel/smugling med våpen og mennesker gjennom samme nettverk.
  • Identitetstyveri og identitetsfalskneri: Øke oppmerksomheten på misbruk av identitet, også de nye, digitale formene dette tar. Identitet er blitt en ettertraktet vare, som er av stor betydning innen arbeidsmarkedskriminalitet, vinningskriminalitet og menneskehandel. Samarbeid med spesialiserte fagenheter er sentralt.

Les også:

Les også

Oslo-politiet bekymret: Færre og færre gatepatruljer

Sett på statistikk og rapporter

— Vi har sett på anmeldelsesstatistikken og opplysninger fra etterretningsgruppen om aktører som for eksempel gjenger. Dette har vi brukt som et utgangspunkt for å se hva som kommer, sier Marianne Sætre, analytiker i Oslo politidistrikt.

Sætre er også opptatt av samfunnet er under rask endring, slik at trendene kan snu raskt.

Visepolitimester Sveinung Sponheim understreker at analytikerne hans har jobbet uten føringer fra ledelsen i politidistriktet. Han legger til at det er budsjettene i politidistriktet som avgjør hva de skal prioritere i fremtiden.

— Sånn sett er denne rapporten viktig med tanke på hvordan vi skal fordele ressursene i politidistriktet, men tingene som er nevnt her vil være blant våre prioriterte oppgaver fremover, sier Sponheim.

Han er selv overrasket over det økende omfanget av nettkriminaliteten, og vil ha mer fokus på den type kriminalitet fremover.