Oslo

Ny fødestue - for de tøffeste?

En stolt gjeng viser fram Oslos nye fødestue. Klinikksjef Thomas Åbyholm og overjordmor Bente Rønnes ved Rikshospitalet og jordmødrene Anette Huitfeldt og Helene Habberstad (t.h) som har lansert og jobbet med ideen i to år.

Rundt 300 babyer i året kan bli tatt imot på Oslos helt nye fødestue. Her skal kvinnene føde naturlig, kun med hjelp av akupunkter, vannbad og jordmødre.

 • Forf>ørn E. Borgen (foto)
 • <forf>kristin Kornberg <

Ullevål: Dusj i alle og badekar i to fødestuer, steriltvannspapler, lystgass, epidural.

All medisinsk ekspertise i beredskap. (6004 fødsler i 2006)

ABC, Ullevål: Bruker kun naturlige hjelpemidler som akupunktur og vann. Personlig

oppfølging under svangerskapet, fødselen og barseltiden på samme sted med samme personale. (482 fødsler i 2006)

Ahus:To bad med mulighet for vannfødsel. Akupunktur og alle former for smertelindring, bortsett fra lystgass. All medisinsk ekspertise i beredskap. (4147 fødsler i 2006)

Rikshospitalet:Alle fødestuene har badekar og dusj. Akupunktur, lystgass, epidural,

lokalbedøvelse. Alternative tilbud, som fødsel i vann, massasje, akupunktur. All medisinsk ekspertise i beredskap. (2082 fødsler i 2006)

Sykehuset Asker og Bærum: Hjelpemidler som badekar, lystgass, akupunktur og ellers alle former for smertelindring. All medisinsk ekspertise i beredskap. (2836 fødlser i 2006) Det lukter maling og nye byggematerialer i lokalene som ennå ikke er ferdige. Utallige Oslo-borgere har sett verdens lys i Rikshospitalets gamle kvinneklinikk i Pilestredet før sykehuset flyttet til Gaustad. Men fra mai vil en ny epoke begynne: Da skal nok en gang små babyer utstøte sine første spede, skrik her. Rikshospitalets nye og alternative fødetilbud i Oslo er ment for friske gravide, motivert for en helt naturlig fødsel.

— Ingen risiko-trip

— De fødende vil ikke få tilgang på kjemisk smertelindring, men de får tilbud om badekar og akupunktur. Det blir roligere og mer hjemlige omgivelser enn det er på Kvinneklinikken, og ikke minst vil jentene ha en jordmor til stede under hele fødselen, sier overjordmor Bente Rønnes ved Rikshospitalet. De gravide skal også gå til svangerskapskontroller i Pilestredet hos de samme jordmødrene som bistår under fødselen. De nybakte mødrene skal etter planen reise hjem et døgn etter at barnet har kommet, og jordmor-teamet følger opp videre i hjemmet. Hvis komplikasjoner oppstår under fødselen overføres kvinnene med ambulanse til Rikshospitalet på Gaustad, fem kilometer unna, hvor all medisinsk ekspertise finnes. - Det skal være en lav terskel for å bli overført, dette er ikke noen risiko-trip, men et trygt tilbud, påpeker Rønnes. Det har vært vanskelig å få fødetilbudet på plass. Både Helse Sør, Helse Øst og Helsedepartementet har vært involvert. Men en stor del av æren har jordmødrene Anette Huitfeldt og Helene Habberstad. Som Aften skrev for ett år siden, var det de som hadde ideen til Jordmorriket, en jordmorstyrt fødestue i hjertet av Oslo. De fant lokalene og tok kontakt med myndighetene. - Vi er kjempeglade for at helseminister Sylvia Brustad har støttet oss, og for at dette har latt seg realisere, sier jordmor Helene Habberstad.

Skeptisk

Nå må lokalene bli ferdige, utstyr til de to fødestuene skal kjøpes inn, åtte-ni jordmødre ansettes, retningslinjer for hvilke kvinner som kan få føde her må lages, og ikke minst, må de finne kvinner som vil føde her. I dag er det bare ABC-klinikken på Ullevål universitetssykhus som har et lignende tilbud i hovedstadsområdet.

Les også

 1. Ny føderekord i 2006

 2. Ny føderekord i 2006

 3. Baby nr. 4000 på Ahus

 4. Blomsterforbud på fødeavdelingen

 5. Fødekaoset er over

 6. Hjemmefødsel på sykehuset

 7. Måtte føde hjemme

 8. Fødende lagt på gangen

 9. Én baby i timen

 10. Protesterer mot fødekaos

 11. - Må godta å bli avvist

 12. Får ikke flere fødeplasser

 13. Gravid i Oslo? Kom til oss!

 14. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

 15. 2000 fødende kvinner avvist