Må bruke milliardbeløp på vedlikehold – så skal Ullevål sykehus legges ned

Må bruke milliardbeløp på vedlikehold - før Ullevål sykehus skal legges ned. Ansatte og pasienter er bekymret.

Helse Sør-Øst vedtok forrige uke at Ullevål skal avvikles og flyttes til nytt sykehus på Gaustad, men det vil fortsatt være drift her i minst ti år fremover.

På Ullevål sykehus er det full aktivitet. Med pasienter og helsepersonell i gangene og oppussing i flere avdelinger er det lite som tyder på at sykehusdriften her skal flyttes, men om 15 år kan institusjonen i Kirkeveien være historie.

Oslo Universitetssykehus må utvide og fornyes. Forrige torsdag vedtok styret i Helse Sør-Øst at dette blant annet skal gjøres ved å flytte sykehuset fra Ullevål til nytt regionsykehus på Gaustad.

Fredag vedtar helseminister Bent Høie hvordan sykehusstrukturen i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden. For å vise at det er økonomisk støtte for forslaget innkalte han til pressekonferanse sammen med finansminister Siv Jensen.

Les også

Her ser du hvorfor Ullevål sykehus skal avvikles

Les også

Slik blir Oslo universitetssykehus

Ansatte er bekymret

Driften på Ullevål skal avvikles og flyttes trinnvis over 10 til 15 år. Byggene bærer allerede preg av etterslep på vedlikehold, og ansatte er bekymret for utviklingen.

– Våre pasienter fortjener mer enn nye år med behandling mellom bøtter som fanger opp takdrypp i regnværet, sier Elisabeth Gulowsen Celius.

Hun er lege ved nevrologisk avdeling og forteller at plages av de dårlige forholdene. De er spredd over flere bygg, i tillegg er det plassproblemer.

– Vi har brukt utallige timer på planlegging av nytt modulbygg hvor nevrologen og slagenheten skulle samles i ett bygg. Dette skulle bli meget bra, men er nå skrinlagt. Det er en utrolig skuffelse at man ikke jobber med Ullevål. Pasientgrunnlaget og behandlingsmulighetene øker, og nytt
sykehus vil ta mange år å få opp, sier hun.

Varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, Christian Grimsgaard, forteller at det allerede er etterslep på vedlikehold og oppgraderinger på Ullevål, og at han ser dystert på de nye planene.

– Vi er veldig redde for at det blir en dårlig utvikling på Ullevål, sier han.

Han slår seg ikke til ro med at Oslo sykehusservice forteller at de vil opprettholde vedlikeholdsplanene under avviklingen av sykehuset.

– Vi har ikke erfaring med det så langt. Vedlikehold og oppgradering av utstyr har blitt skjøvet forover i mange år, sier Grimsgaard.

Les også

Tillitsvalgt mener utbyggingen av Oslo-sykehusene begynner i feil retning

Skal fortsette å pusse opp

Thomas Magnusson ved Oslo Sykehusservice, som forvalter OUS' eiendommer, understreker at de kommer til å holde byggene på Ullevål vedlike også under flytteprosessen. De bruker årlig 400 millioner på vedlikehold og oppgraderinger på Ullevål sykehus.

– Vi må opprettholde pasientsikkerheten, og har satt av mye investeringer fremover på de eksisterende byggene, sier han, selv om han erkjenner at det ideelle hadde vært å bruke beløpene til å bygge nytt.

Rundt 400 millioner kroner brukes på vedlikehold og oppgradering på Ullevål sykehus i året. I sommer får flere avdelinger nødvendig oppgradering som sprinkelanlegg, bedre strømopplegg, ventilasjon og bygningsmessige tilpasninger, forteller eiendomssjef Thomas Magnusson og kommunikasjonsansvarlig Kirsti Tangen-Fosser ved Oslo sykehusservice.

I sommer er flere avdelinger under oppussing. Gulv som har blitt skjeve etter at byggene har fått setningsskader skal avrettes. Det blir satt inn bedre ventilasjon, strømopplegg og bygningsmessige tilpasninger. Det blir også installert sprinkelanlegg, noe de ikke har hatt tidligere.

– Vedlikeholdsbudsjettet blir ikke påvirket av planer om gradvis avvikling av Ullevål Sykehus i et 10 – 15 års perspektiv. Det skal foregå pasientbehandling i stort omfang på Ullevål over lang tid i dagens bygningsmasse. Det er derfor nødvendig å legge til rette for at bygninger og utstyr vedlikeholdes og fornyes tilstrekkelig slik at pasienter og ansatte sikres gode og trygge forhold gjennom sykehusets utviklingsperiode, sier Magnusson.

Nok informasjon er viktig for pasientene

Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, mener det er viktig at pasientene som skal ha behandling på Ullevål sykehus
frem til flyttingen får god informasjon og at de får den hjelpen de skal ha.

– For dagens pasienter har fremtidens nye flotte sykehus liten betydning. Deres tilbud må ikke bli nedprioritert fordi pengene skal brukes et annet sted, sier hun.

Ifølge Kristensen mottar pasientombudet stadig henvendelser fra pasienter som opplever usikkerhet knyttet til sitt behandlingsforløp, og ikke sjelden skyldes dette mangel på informasjon mer enn at de ikke får forsvarlig helsehjelp.

– Med omorganiseringen til et samlet Oslo universitetssykehus friskt i minne, husker vi godt hvordan ansattes frustrasjon over mangelfull
informasjon og tilrettelegging av prosessen gikk utover pasienten. Svar på henvendelser til sykehuset som: «Nei det vet jeg ikke, her er alt bare kaos», skapte ikke trygge pasienter, forteller hun.

– Har latt Ullevål forslumme

Tidligere smittevernlege ved Ullevål sykehus, Bjørg Marit Andersen
har lenge vært bekymret for tilstanden ved sykehuset.

– Ullevål sykehus er sammensatt, med noen gamle, men også noen relativt nye bygg. Jeg frykter at gamle bygningene blir brukt som sykehusavdelinger i inntil 40-50 år, sier hun.

Andersen har vært med i planlegging av nybygg og renovering på sykehuset, og mener mye kan gjøres for å sette dagens bygninger i bedre stand.

– Det er ingen hemmelighet at en del bygninger på sykehuset er forslummet. Hele 270 000 kvadratmeter på sykehuset er verneverdig, sier hun.

Smittevernlegen mener nøye renhold og hygiene er svært viktig.

– Og det er avhengig av gode rutiner og fysisk plass. Det hjelper ikke med nymalte vegger hvis pasientene ligger tettitett og støvet samler seg i krokene. Slik sett er jeg nesten mer bekymret for enkelte avdelinger ved Rikshospitalet, sier hun.