Planer om fortetting får det til å koke på vestkanten

Skanskas planer om utbygging i Røakrysset har satt lokale følelser i kok. Men det er ikke bare på Røa det koker.

Slik tenker arkitektene seg at det kan komme til å se ut i Røakrysset, husene med grønne tak utgjør prosjektet som skaper bølger.
  • Stein Erik Kirkebøen

Planer om utbygging og fortetting får det til å koke i vestkantens villastrøk. Torsdag inviterer politikerne i Ullern bydel til informasjonsmøte om utbyggings- og fortettingsplaner en rekke steder i bydelen.

Tirsdag kveld var det stinn brakke på Persbråten skole da Røa Vel inviterte til informasjonsmøte – det skulle ikke være et protestmøte – om hva som skal skje i Røakrysset. Alle de 130 plassene i atriet var opptatt. Folk satt i trappene og sto bakerst i lokalet.

Mange er bekymret for småhusområdenes skjebne.

– Folk vil påvirke nærmiljøet sitt

– Dette viser engasjementet. Folk er opptatt av det som skjer i nærmiljøet deres, og de ønsker å være med og påvirke, sa Anne Bjørnebye Vik, leder i Røa Vel.

Leder i Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, kunne glede seg over stappfullt hus og stort engasjement på tirsdagens informasjonsmøte.

Hvor mye de får påvirke, forble uklart etter kveldens møte.

For høyt og for mye

Det sterke engasjementet skyldes at Skanska har kjøpt opp et halvt dusin villa- og forretningstomter i krysset Vækerø-/Griniveien. Der ønsker de å rive eksisterende bebyggelse og å bygge nytt, primært med boliger.

Planene har møtt storm:

Fordi de innebærer et 12 etasjers tårn, et signalbygg, ut mot krysset. Fordi de innebærer at et par gamle trehus – det er uenighet om i hvilken grad de representerer Røas ekte sjel og er verneverdige – skal rives. Fordi mange mener det generelt blir for mye, for tett og for høyt. Mye høyere enn hva dagens regulering tillater.

Det hvite trehuset er ett av husene som forsvinner hvis utbyggerne får det som de – foreløpig – vil. Der er det planlagt et punkthus på 12 etasjer.

– Dagens reguleringsplanen ble påbegynt i 1996 og var ferdig i 2004. Den er gammel og utdatert. Det er allerede gitt tillatelser til høyere bygninger i området og flere vil det bli, påpekte utbygger og arkitekter.

De viste til at Røa er definert som «prioritert stasjonsnært område». Det betyr at byrådet ønsker at det skal bygges. Gjerne høyt og gjerne tett.

Vil ha innspill, men ikke ennå

Representantene fra utbygger Skanska sa at de gjerne ville ha innspill fra lokalbefolkningen, men understreket at de er veldig tidlig i en planprosess som ennå ikke er formelt åpnet. De ville ikke gå i noen diskusjon med beboerne før oppstartmøtet med kommunen. Men de lovet å komme tilbake med flere møter i en prosess som vil ta minst ett år.

– Vi synes det hadde vært bedre og smartere om de hadde trukket oss mer med allerede nå, da kunne de kanskje unngått mye støy og bråk senere, sa Vik til Aftenposten.

Tidligere leder i bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, forteller arkitekt Geir Odd Målsnes at det ikke er et signalbygg de trenger på Røa.

Vil ikke bli som alle andre

Forslaget om et høyhus skapte aller mest diskusjon. Det hjalp ikke at arkitektene presenterte det som et signalbygg.

– Vi trenger ikke noe signalbygg på Røa, slo tidligere mangeårige leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, fast.

– Er det noen her som tror at det vil gi Røa mer sjel å erstatte et gammelt vernet trehus med et 12 etasjers tårn?

Ingen lot til å tro det, og Galtung fortsatte:

– Det vi har sett av skisser og ideer her i kveld, er akkurat det samme som vi ser alle andre steder. Vi ønsker ikke å bli akkurat som alle andre steder.

Arkitektene mente at det er stort rom for forbedringer på Røa. Bilder de viste av kaoset av bygninger og skilt, illustrerte poenget. Men det var ikke så lett å få forståelse i forsamlingen for at denne utbyggingen vil «gi Røa en ny dimensjon».

Vil ha en helhetlig plan

– Det er bygget nesten tusen boliger på Røa de siste ti årene, sier Vel-leder Vik. Hun har forståelse for at det er behov for flere boliger i byen og at Røa må ta sin del av støyten.

– Men vi som bor her, må få være med og bestemme og vi må få en helhetlig plan for utbyggingen. Nå virker det nesten som det skjer etter innfallsmetoden med ett prosjekt her og et annet der uten at de henger sammen på noen måte.

Noen på møtet øynet et håp da Link-arkitekt og Røa-beboer Geir Odd Målsnes sa at de 12 etasjene ikke var hugget i stein. – Det kan godt hende det ender med åtte eller ni.

– Det var det vi fikk i kveld, sa en tilhører.