Oslo

Går likevel for trikketunnel til Ekeberg

Etter 11 måneders betenkningstid har byrådet konkludert. Trikken til Ekeberg skal gå i tunnel i fjellet for å gi mer plass til fotgjengere og syklister.

Slik ser Oslo kommune for seg at innløpet til den nye trikketunnelen blir i Gamlebyen. Den blir cirka 600 meter lang og skal komme ut ved Sjømannsskolen.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Først trakk samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i nødbremsen. Hun ville gjennomgå hele prosjektet på nytt og ba om at alternativene ble utredet en gang til.

Nå er konklusjonen hennes om ombygging av Kongsveien, den bratte og smale strekningen fra Oslo sentrum til Ekeberg-platået, klar.

Byrådet går for planen, som ble påbegynt under et tidligere byråd. Det betyr at de kollektivreisendes utsikt blir en saga blott om få år. Det skal sprenges ut en cirka 600 meter lang trikketunnel i fjellet på den nedre og smaleste delen av veien.

Løsningen er den mest kostbare. Anslått pris er 409 millioner kroner. Går alt etter planen, blir det byggestart allerede neste år.

– Vi måtte gå i tenkeboksen

– Denne veien er en kjempeutfordring, det er utrygt for alle. Fortauet er dårlig og smalt, det er ikke tilrettelagt for sykkel, og det er skummelt å kjøre bil der. I tillegg er selve Kongsveien i ferd med å skli ut, så det haster å gjøre noe, sier byråden.

– Men vi måtte gå i tenkeboksen. Vi så at løsningen med tunnel ble dyr, samt at sykkelfeltene ble smalere enn ønsket. Nå som alle steiner er snudd og planleggerne har funnet plass til brede sykkelfelt på størstedelen av strekningen, lander vi på at trikk i tunnel er den beste løsningen.

Da blir det ledig plass i friluft som skal brukes på fotgjengere og syklister. Alternativet ville vært helt eller delvis å stenge veien for gjennomkjøring. Det ville ikke gitt plass i seg selv, men da kunne trikken kanskje gått i blandet trafikk, i stedet for egen trasé.

– Det ville gitt en del ekstra trafikk over Ekebergsletta og i andre gater i området, som er skoleveier og heller ikke dimensjonert for det, sier Berg.

Les også

LES OGSÅ: Kan Galleri Oslo rives? Slik skal arkitektene jobbe.

Nesten like dyrt alternativ

Også alternativene til tunnel, som er vurdert som langt dårligere, ville kostet et tresifret antall millioner.

Det er trangt oppover Kongsveien både for bilister, syklister og fotgjengere. Nå blir det bredt fortau og sykkelfelt i 2,2 meters bredde i begge retninger.

Kun å ruste opp dagens trikketrasé ville kostet ca. 150 millioner. Den bør uansett bygges om i forbindelse med at Oslo om noen år kjøper nye trikker.

Å stenge veien helt eller delvis for bilister, samtidig som det ble tilrettelagt for syklister og fotgjengere, var forslaget som i litt ulike varianter ble vurdert på nytt. Det ville kostet 200–300 mill.

– Og da blir ikke forskjellen i pris sammenlignet med trikk i tunnel så stor at det er forsvarlig å velge tunnelen vekk, sier Berg.

Å fjerne trikketraseen og heller kjøre trikk i blandet trafikk, for å skape bedre plass til andre trafikanter, ble tidlig forkastet da det ville gitt dårligere fremkommelighet for trikken, samt risiko for kollisjoner og ulykker.

Les også

LES OGSÅ: Syklister i Oslo velger heller omveier enn dårlige gater, viser ny undersøkelse

– Verdens dyreste sykkelfelt

Arve Edvardsen (H) leder bydelsutvalget på Nordstrand, der Kongsveien ligger.

Det var han som i sin tid først satte tunnel på dagsordenen, gjennom et utspill i lokalavisen Nordstrands blad i 2009. Selv om han er glad for beslutningen, påpeker han at sluttprisen er blitt svært høy.

– Dette blir verdens dyreste sykkelfelt. Det ville vært totalt urealistisk å stenge veien for gjennomkjøring, men kanskje kunne trikken ha blitt kjørt i blandet trafikk, slik det gjøres på samme strekning nærmere sentrum og slik bydelsutvalget tidligere har foreslått utredet, spør han.

Les mer om

  1. Trikk
  2. Sykkel
  3. Byutvikling
  4. Oslo
  5. Byrådet (Oslo)