Oslo

Hafslund lukker alle fjernvarmeavvik - igjen

Etter vinterens fjernvarmebrudd gjennomførte NVE et tilsyn hos Hafslund Varme. Nå melder selskapet at det har lukket alle påpekte avvik.

Hafslund Varme har lukket alle avvik Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) har påpekt. NVE vil, klok av skade, gå grundig gjennom svaret.

  • Stein Erik Kirkebøen

Etter fjernevarmeuhellet i vinter, hvor 30.000 «boenheter» var uten varme og varmtvann i opptil to døgn og det ble avslørt alvorlige mangler i blant annet Hafslunds varslingsrutiner, gjennomførte NVE et tilsyn hos Hafslund Varme.

Tilsynsmyndigheten ville sjekke at alle analyser, rutiner og standarder for sikkerhet, beredskap og varsling var på plass. Det var de ikke. Til tross for at det bare var noen måneder siden NVE hadde avsluttet sitt forrige tilsyn, og Hafslund bekreftet at alle avvik var lukket, fant NVE 11 avvik hos Hafslund Varme.

— Vi var nok overrasket over at vi fant såpass mange avvik så kort tid etter det forrige tilsynet, men vi har absolutt inntrykk av at selskapet tar dette på alvor, og setter inn store ressurser for å rette opp feil og mangler, uttalte avdelingsdirektør for tilsyn og beredskap i NVE, Ingunn Åsgard Bendiksen, til Osloby den gangen.

Alt på stell - igjen

Nå er et nytt tilsyn avsluttet ved at Hafslund Varme ved fristens utløp – igjen - bekrefter at alle avvik er lukket, som det heter på fagspråket, når påpekte feil og mangler er rettet.

Hafslund Varme skriver blant annet at risiko- og sikkerhetsanalysen (ROS) er oppdatert og i fortsettelsen vil bli oppdatert årlig. Beredskapsplanen er oppdatert og i overensstemmelse med ROS-analysen. Øvelser er gjennomført og varslingslister er oppdatert.

Alt ser ut til å være på stell.

Ingen kommentar - ennå

— Vi har mottatt deres svar innen fristens utløp. Vi vil ikke gi noen vurdering av svaret fra Hafslund Varme før vi har gått grundig gjennom det, punkt for punkt, sier tilsynsleder Ingvild Malvik i NVE.

- Fordi dere er blitt lurt før? Dere skriver at et avvik ved forrige tilsyn «ble lukket ved utarbeidelse av rutine. Denne rutine ble ikke fulgt». Frykter dere at det samme skjer denne gangen, og at Hafslund ikke følger opp det de skriver?

— Vi har tidligere opplevd at forhold vi trodde var ivaretatt ikke fungerte når det kom til stykket. Vi vil gå nøye gjennom det de har skrevet, er alt Malvik vil si før hun begynner med nærlesning av Hafslunds svar.

Les også

  1. Ny lekkasje i fjernvarmenettet

  2. - Vil følge Hafslund tett

  3. Fjernvarmeledningen blir bystyre-tema

  4. Hemmeligholdt rapport om svakheter i fjernvarmenettet

  5. Hafslund Varme risikerer tvangsmulkt