Oslo

Giganter skal gumle fjell fra Oslo til Ski

Slik så det ut da en TBM hadde boret seg gjennom Hallandsåsen i Sverige.

De er halvannen fotballbane lange og veier like mye som 250 busser. De har en voldsom appetitt på fjell og det skal bli fire av dem.

 • Stein Erik Kirkebøen

Det er ingen grunn til å bli skremt. For om de er 145 meter lange, ti meter høye, veier 2400 tonn og kan fremstå som monstre, så er de snille monstre. Tunnelboremaskinene (TBM) skal gumle seg gjennom 18,5 km med fast fjell mellom Oslo S og Ski og lage 50-60 meter follobane hver dag når alle fire er i sving ved slutten av året.

To mot nord, to mot sør

Det er gigantiske dimensjoner over TBM bak Tor Stenersen, Jernbaneverket (fra v.), Anne Kathrine Kalager, Jernbaneverket, Fernando Vara, AGJV,Steinar Johansen, Jernbaneverket og Atteo Ortu, AGJV.

Starten går på Åsland hvor det er sprengt ut to gigantiske fjellhaller. Der skal maskinene settes sammen — og i gang. Den første ankommer landet i mai, og skal være klar til innsats i september. Og så kommer det en hver måned de neste tre månedene. To skal nærme seg Oslo i hver sin tunnel og de to andre skal gumle seg sørover mot Ski.

 • En jernbanetunnel skaper problemer for alle de andre hullene i bakken
  Hver maskin spiser opptil 15 meter fjell i døgnet. Diameteren er 9,96 meter, det betyr at hver maskin produserer et par hundre lastebillass med stein og løsmasse i døgnet.

Fiks ferdig tunnel

Og gigantene nøyer seg ikke med å gumle stein, de frakter ut de utgravde steinmassene via et transportbånd og de monterer betongelementer. Foran gnager TBM’en seg inn i fjellet, bak etterlater den seg en fiks ferdig, bestandig og vanntett, tunnel klar for innredning ettersom den siger fremover.

 • Et kreativt forslag til hva man skal gjøre med all steinen som tas ut i Follobanens tunnel.
  — Hadde vi sprengt på vanlig måte, måtte vi blant annet hatt syv tverrslag, tunneler ut i dagen med ganske store riggområder i tettbefolkede områder. Nå får vi i stedet ett stort riggområde med få naboer, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket. Når den står ferdig i desember 2021 vil den være Nordens lengste jernbanetunnel, 20 km lang. Dette er også historiens største TBM-prosjekt i Norge, det har vært en håndfull før.

Comeback for tunnelboring

— Vi har tatt opp en gammel tradisjon. På 70- og 80-tallet var vi gode til å bruke tunnelboremaskiner her i landet, først og fremst ved vannkraftutbygging. Men så brukte vi i flere tiår bare sprengning. Nå er vi tilbake med tipptopp moderne boremaskiner, sier Kalager.

Den første av fire tunnelboremaskiner (TBM) som er spesialtilpasset Follobaneprosjektet, ble overlevert fra produsenten, tyske Herrenknecht, torsdag 10. mars. Men de gyver ikke løs på fjellet med en gang.

75 trailerlass med deler

— Nei, hver av dem kommer i deler, 75 trailerlass med deler, og må monteres sammen Det skjer inne i fjellet. Vi starter i september, da begynner den første maskinen å bore seg fra Åsland mot Oslo. I løpet av høsten skal ytterligere en maskin begynne på veien mot Oslo mens to skal bore seg sørover til Ski, forklarer Kalager.

8,7 milliarder

Den spanskitalienske entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) skal operere maskinene på oppdrag av Jernbaneverket.

— Vi er svært fornøyde med å presentere den første TBM’en som skal brukes i prosjektet. Maskinen har Oslo-blå farge foran og er spesialtilpasset norsk stein og geologi. Samarbeidet mellom den tyske produsenten Herrenknecht, Jernbaneverket og AGJV har vært veldig bra, noe som har resultert i overlevering av maskinen før planen, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture.

Bak AGJV står det spanske selskapet Acciona og italienske Ghella. Selskapet ble tildelt entreprisen på 8,7 milliarder kroner av Jernbaneverket våren 2015. Det utgjør rundt en tredjedel av totalprsen på Follobanen.

Les også

 1. Tunnelboremaskinen som skal gjennomhulle Ulriken kom i 90 deler

 2. InterCity på skinner

 3. Oslo - Ski litt nærmere

 4. - Tunnel viktigere enn energibrønner