Oslo

Lambda-juryen ville ha Sukkerbiten urørt

Juryen for det nye Munchmuseet forutsatte at Sukkerbiten måtte bevares som friområdet – uten bebyggelse.

I dag brukes Sukkerbiten som brakkerigg for byggearbeidene i området. Etter planen skal inntil 3700 kvadratmeter av området bebygges. Det ønsket ikke juryen for det nye Munchmuseet.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

I 2009 ble Abalos Herreros Arquitectos «Lambda» valgt ut som nytt Munch-museum. Den tretten person store juryen mente den gang at det nye museet også måtte ses i sammenheng med utviklingen av hele Bjørvikaområdet.

Ikke minst gjaldt dette området A11, som nå kalles for Sukkerbiten. I sin anbefaling skrev juryen at området ikke måtte bebygges, men bevares til fritidsformål.

– Min holdning er fortsatt at det ikke er flere bygninger Oslo har bruk for på dette landskapelige og kulturelt viktige stedet i byen. Juryen var meget bevisst på den historiske og kulturelle betydningen til den sørlige allmenningen rundt Akerselva. Ambisjonen var at utløpet skulle være et samlingsrom og et offentlig byrom, og et motstykke til Operaen og Munchmuseet, sier juryleder Helle Søholt i danske GEHL, som jobber med urban strategi og design.

Det pågår nå en intens debatt rundt bruken av Sukkerbiten. HAV Eiendom vil bygge et Fotografiets hus på inn til 3700 kvadratmeter. Motstanderne vil, i likhet med juryen for Lambda-konkurransen, at området skal være urørt.

Juryen la i sin bedømming av det nye Munchmuseet vekt på at Operaen skulle ligge eksponert mot fjorden i vest, kun med et friområde foran seg.

– Hadde juryen ment det skulle bygges noe foran Operaen, hadde vi valgt noe helt annet enn Lambda. Det gjorde vi ikke, fordi vi mente et slikt bygg ikke ville være respektfullt mot hverken Operaen eller den landskapelige og historiske forståelsen, sier hun.

Søholt understreker at Oslo og Bjørvika trenger steder, som Sukkerbiten, som innbyr til stillhet og refleksjon, uten kommersiell virksomhet.

Les også

Vil ha badeanlegg fremfor fotografihus på Sukkerbiten

Hun får støtte fra bergensarkiteken Gudrun Molden, som også satt i juryen.

Juryen for det nye Munchmuseet ønsket ikke at det skulle anlegges noen bygningsmasse foran museet eller Operaen.

Ble forundret

– Lambdas plassering øst for Akerselva ga både Operaen og Munch-museet en fremskutt posisjon som de viktigste bygningene i Bjørvika. Derfor var vi tydelig på at det ikke måtte bygges noe utenfor på Sukkerbiten eller på friområdet foran operaen, sier Molden. Hun har siden bitt seg merke i at Oslo kommune har valgt å se bort ifra juryens anbefaling.

–Ja, vi har undret oss over beslutningen. En to etasjers bygning vil, selv om den er lavere og mindre enn konkurranseforslagene, ta fjordlyset fra Munchmuseets foaje og fra friområdet foran Operaen. Jeg regner med at kommunen ikke har lest juryrapporten særlig nøye. Eller at de ikke lest den i det hele tatt, sier Molden.

Les også

Snart utlyses arkitektkonkurransen for Fotografihuset i Bjørvika

Martin Biehl, direktør ved Kon-Tiki museet, også jurymedlem, mener det planlagte bygget på Sukkerbiten vil forstyrre dialogen mellom Operaen og Lambda.

– Dette bør være et område hvor man har kontakt med sjøen uten et stort bygg i umiddelbar nærhet. Et nytt bygg som dekker en bred horisont er ingen god idé for dette området. Juryen la vekt på den vertikalt orienterte Lambda og den horisontalt orienterte Operaen. Et nytt tredje bygg vil endre dialogen og balansen, sier Biehl. Han mener det ikke er behov for enda et kulturbygg i Bjørvika.

– Både Operaen, Munchmuseet og Deichman vil ha stor attraksjonskraft hele året igjennom, sier Biehl.

Går det som Hav eiendom ønsker skal Fotografiets hus stå ferdig i 2023.
Les også

Sukkerbiten for alle! | Bruu, Jervell, Moss, Rudshaug og Raastad

Ellen Horn satt også i Lambdajuryen. Hun sier at landskapsarkitektene la stor vekt på at det skulle være frie rom med grønne lunger rundt det nye Munchmuseet, og utsikten til fjorden måtte være mest mulig fri.

Lyttet til juryen

Likevel forstår hun ideen om et Fotografiets Hus.

– Fotografiet som kunstart er jo sterkt beslektet med Munchs kunstnerskap. Når det først skal bygges noe på Sukkerbiten, synes jeg egentlig det er spennende med Fotografiets hus som nærmeste nabo til Munchmuseet, sier Horn.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, understreker at byrådet ennå ikke har konkludert rundt Sukkerbiten.

– Jeg er opptatt av å utvikle et område med gode muligheter for fritidsaktiviteter for byens innbyggere. Tilgangen til badeområder rundt Sørenga må videreutvikles, og jeg ønsker meg også flere kaldbadehus og badstuer for å øke bruken av fjorden i vinterhalvåret, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Les også

Ber Sukkerbit-aksjonistene ha tålmodighet

Lambdajuryen mener et bygg på Sukkerbiten vil skygge for både Operaen og Munchmuseet.

Bebyggelsen på Bjørvikautstikkeren og Sukkerbiten ble vedtatt i reguleringsplanen for Bjørvika allerede i 2003. Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom som eier Sukkerbiten, understreker at juryens synspunkter ble nøye vurdert i etterkant av arkitektkonkurransen.

– I forlengelsen av arkitektkonkurransen ble det gjennomført et nytt planarbeid som omfatter Munch museet, Bjørvikautstikkeren og Sukkerbiten. I arbeidet med reguleringsplanen etter arkitektkonkurransen ble juryens synspunkter nøye vurdert, og konklusjonen ble en halvering av arealet på Bjørvikautstikkeren, mens bebyggelsen på Sukkerbiten ble beholdt, sier han.

Stein Kolstø, enhetsdirektør for Fjordbyen, sier at det vil være behov for bebyggelse på Sukkerbiten for å støtte opp under og betjene de ulike aktivitetene i området.

– På Operastranda vil det som et minimum være behov for blant annet allment tilgjengelige toaletter, omkledningsrom og kiosk. Andre ulike friluftsaktiviteter kan også utløse flere behov som for eksempel lagerplass for utstyr og så videre. Ut over dette forholder kommunen seg til hva den vedtatte reguleringsplanen åpner opp for av bebyggelse.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Arkitektur
 3. Byplanlegging
 4. Munchmuseet
 5. Akerselva
 6. Sørenga