Kjøpte ambassade for 70 millioner - nå vil han bygge leiligheter

Fortidsminneforeningen vil verne en tidligere ambassadeeiendom på Bygdøy. Eiendomsinvestor Tore Eiklid vil bygge 18 boliger her.

Slik kan ambassadetomten bli. Den nye eieren ønsker å bygge seks hus med tilsammen 18 boenheter i hagen.
  • Heidi Anne Johnsen
Residensen til den canadiske ambassaden i Bygdøynesveien 15 ble lagt ut for salg for 110 millioner i 2012. Nå er den solgt for 70 millioner. Hagen har grønne hekker og gangstier, symmetrisk bygget opp rundt en midtakse og omkranset av høye trær.

Residensen til den canadiske ambassaden på Bygdøy har ligget på markedet i et par år. I slutten av september kjøpte eiendomsinvestor Tore Eiklid eiendommen for 70 millioner etter å ha forhørt seg med Oslo kommune og Byantikvaren.Bygdøynesveien 15 består av en herskapsvilla med et 16 mål stort hageanlegg i nybarokk stil. Eiklid ønsker å bygge seks moderne boliger med tilsammen 18 leiligheter på hver side av parkanlegget.

Sjelden hage

Slike parkanlegg er etter hvert blitt en sjeldenhet. De aller fleste eiendommer i denne kategorien er blitt bebygd og oppstykket.

- Det er et stort utbyggingspress på Osloområdet. Nå er det bare å måke plass som gjelder. Det gir et dårlig klima for å bevare ikke minst hager, som bare sees på som «byggegrunn», mener Peder Valle i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus.

Peder Valle i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus mener eiendommen er helt unik og bør vernes i sin helhet.- Dette er en av de siste eiendommene av denne typen som er igjen i Oslo, sier Valle.

Byggeplanene, som nå er sendt inn til kommunen, er utformet i dialog med plan— og vernemyndigheter. Men Valle frykter resultatet.

Forundret

- Det ser nennsomt ut på tegningene, men vi er skeptiske til hvordan det kommer til å bli i virkeligheten. Det skal noe til å bygge ut her uten at helheten i parkanlegget blir ødelagt, sier han.

Han er forundret over at en slik eiendom ikke blir vernet.

- Det bør være en litt mer åpen prosess rundt bruken av slike eiendommer. Hva synes folk - kanskje særlig bygdøyfolk - om at utbyggere får avgjøre hva som skjer med disse spesielle anleggene? spør han.

Kompromiss

Byantikvaren ønsker å verne anlegget, men har sagt ja til en delvis utvikling av eiendommen.

- Vi har vært veldig opptatt av hovedhuset, portnerboligen og hageanlegget, blant annet at hovedhuset fortsatt skal oppleves som frittstående. Siden dette er en kjempeeiendom, går vi inn for delvis utvikling av arealene, sier byantikvar Janne Wilberg.

Fredning ble vurdert, men nåløyet for å ta inn nye bygninger på fredningslisten er trangt.

- Vi har flere praktfulle villaer fra jobbetiden (se egen fakta) på listen allerede. Vår hovedoppgave nå er å utfylle hullene med ulike bygningstyper og epoker, sier hun.

Ingen kommentar

Hageanlegget blir i utbyggingsplanen felles uteområde for beboerne som flytter inn i de 18 boenhetene.

- Hageanlegget skal bestå i det store og hele. Der boligene kommer, er det i dag tennisbane og noen epletrær, sier Tore Eiklid.

- Og vi har laget en skjøtselsplan for selve hageanlegget, som er vernet.

Han ønsker ikke å kommentere innspillet fra Fortidsminneforeningen.

- Nå ser ansvarlige myndigheter på det. Byantikvaren sier at de ikke vil verne hele eiendommen, og Oslo kommune sier at den egner seg for utbygging, hevder Eiklid.

Flytter inn på 1200 kvadratmeter til jul

Det ble eiendomsinvestor Tore Eiklid som sikret seg villaen på drøye 1200 kvadrat.

Til å begynne så han på ambassaden som et rent investeringsobjekt som han gikk inn i sammen med flyarving Erik Braathen.

- Etter hvert fikk jeg selv lyst til å flytte inn i huset. Braathen bor bra allerede, så det var naturlig at jeg overtok, sier Eiklid.

Og han får litt bedre plass enn vennen, som i 2009 kjøpte Schibsted-arving Alexandra Huitfeldts prakteiendom på Snarøya og flyttet inn på 1000 kvadratmeter.

Håndverkere er allerede i full gang med oppussing av huset hvor den canadiske ambassaden har holdt til de siste årene.

- Det krever litt oppussing og en kjærlig hånd, for nå bærer huset litt preg av å ha vært institusjon i mange år. Vi vil gjerne lage det mer hyggelig, sier Eiklid.

Eiklid regner med at han og resten av familien, som består av kone og tre ungdommer, kan flytte inn til jul. Renoveringen vil fortsette, men deler av huset vil stå klart.

Den store boligen er en tidstypisk herskapsvilla fra jobbetiden.

- Det er litt vel mye rart satt sammen, paneler, brystpanel og voldsomme stripete tapeter som kræsjer med voldsomme detaljer, sier Eiklid.

Han ønsker å rydde litt opp i stilen, uten å bryte med historien.