Oslo

Oslo: Tre leger får kritikk etter at spedbarn døde

To av legene ved dette legekontoret i Oslo sentrum fratas ansvar av helsetilsynet.

To leger har fått begrenset autorisasjon og en lege får advarsel etter at et spedbarn døde etter omskjæring.

  • Lene Skogstrøm
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist

To leger har fått begrenset autorisasjon og en lege har fått advarsel etter at et spedbarn døde etter omskjæring ved et legekontor i Oslo i april 2012.

En av legene som får begrensninger, kan kun jobbe under veiledning av andre leger. Den andre legen kan ikke foreta eller hjelpe til med kirurgiske inngrep på gutter i allmennpraksis.

Det har Helsetilsynet vedtatt.

Les mer:

Les også

Legekontor gransket fire ganger på seks år

— Strengt

— Å få begrensninger i sin autorisasjon er en særdeles streng reaksjon. Det er skrittet mot å miste hele autorisasjonen, retten til å praktisere som lege, og gir innskrenkninger i legenes frihet til å utøve sitt yrke i vedkommende leges praksis, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn.

Aftenposten har tidligere skrevet om den 13 dager gamle gutten som ble omskåret i Oslo. Dagen etter omskjæringen var babyen svært blek. Da moren tok kontakt med legen, skal han ha bedt henne vente og gi gutten mat og litt smertestillende. Barnet døde kort tid etter, i april 2012.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi advarsel til legen som utføre omskjæringen der spedbarnet døde av komplikasjonene. Denne legen var under videreutdanning ved et større sykehus på Østlandet. De to andre arbeider ved legekontoret i Oslo.

Trenger oppsyn

I tillegg til det ene dødsfallet, oppsto det senere en akutt situasjon ved det samme legekontoret i forbindelse med en annen omskjæring. Ifølge Helsetilsynet ble barnet da akutt dårlig etter at inngrepet var utført, og mens det fremdeles var på legekontoret. Den ene legen ringte 113, og ifølge AMK-operatøren som tok imot telefonen var legen tydelig sjokkert.

Den eneste opplysningen AMK-operatøren fikk, var at barnet var bevisstløst og at det pustet. Det ble ikke orientert om at barnet var omskåret eller at det hadde fått lokalbedøvelse.

Den ene av legene som får den kraftigste reaksjonen, kan etter vedtaket ikke utøve selvstendig virksomhet som lege, og må arbeide i underordnet stilling under kontinuerlig veiledning i det offentlige. Videre er det vedtatt at de to allmennlegene ikke kan utføre eller bistå ved planlagte kirurgiske inngrep på barn i allmennpraksis.

- Gjentatt svikt

Helsetilsynet mener at den ene legen gjentatte ganger har sviktet i håndteringen av komplikasjoner etter kirurgiske inngrep på små barn.

Aftenposten intervjuet foreldrene til det døde barnet i november i fjor.

— Til tross for at du hadde vært involvert i en alvorlig situasjon der et barn fikk dødelige komplikasjoner, synes du ikke å forstå hvilken risiko som er forbundet med slike kirurgiske inngrep på barn. Ved håndteringen av de akutte tilstandene som oppsto hos pasient 1 og 2 har du utvist en så sviktende vurderingsevne og forståelse for de tiltak som må iverksettes i slike akutte situasjoner, der marginene er små. Etter vår vurdering er det derfor ikke tilstrekkelig å gi deg en advarsel, skriver tilsynet.

Helsetilsynet presiser at det stilles særlige krav til kompetanse og utstyr når det gjelder planlagte kirurgiske inngrep på barn.

— Omskjæring av barn er et elektivt inngrep uten medisinsk indikasjon, noe som tilsier at det bør utvises en særlig aktsomhet med hensyn til hvilke omstendigheter inngrepet skjer under, og hvilken informasjon som gis til pasient/pårørende. Statens helsetilsyn har kommet til at lokalene ikke var utstyrt med de nødvendige personellmessige og utstyrsmessige ressurser for at elektive kirurgiske inngrep kunne foregå forsvarlig på så små barn.

Les mer:

Les også

Norge kan få omskjæringslov før sommeren

— Klare mangler

— Vi er kommet til disse reaksjonene fordi det var klare mangler i oppfølgingen disse små barna fikk i forbindelse med omskjæring, og en klar sammenheng med skadene som ble påført, sier Andresen.

Legene kan klage avgjørelsene inn til Statens helsersonellnemnd innen tre uker.

Aftenposten har vært i kontakt med legekontoret, men det har ikke lykkes oss å få en kommentar fra legene.

Les også

  1. Kampen om forhuden

  2. Leger kan miste autorisasjonen etter babydødsfall

  3. «Vi vet rett og slett ikke hvor vi skal begynne å lete»

  4. «Barnet lå alene på benken mens legen bare var opptatt i telefonen»