Fortau og sykkelfelt får mer av brøytepotten denne vinteren

Store snømengder og dårlig brøyting førte til klagetopp forrige vinter.

Slik så det ut på Majorstuen i februar i år. Denne vintersesongen skal 120 kilometer med gate, sykkelfelt og fortau få bedre vinterstandard. Dette bildet er tatt vinteren 2018.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

Å holde gater, sykkelfelt og fortau frie for snø vinterhalvåret har vist seg å være vanskelig. Spesielt ille var det forrige vinter.

Denne vinteren økes antallet kilometer av sykkelveinettet som får ekstra brøyting av Oslo kommune.

Disse veiene får såkalt «barvei-standard». I fjor ble 80 kilometer vei prioritert, i år blir det brøyting på 120 kilometer. I tillegg kommer rundt 80 kilometer vei som Statens vegvesen drifter.

– Vi må gjøre det bedre enn i fjor. Det ble laget en ekstern gjennomgang av hvordan vi løste oppgaven. Basert på den har vi gjort noen grep vi tror gir bedre brøyting kommende vinter, sier Rune Gjøs, mobilitetsdirektør i Oslo kommune.

Øker med 15 mill. til gående og syklende

Brøytebudsjettet for gående og syklende er økt med 15 millioner kroner.

– Av disse er 6 millioner øremerket brøyting av fortau, sier Gjøs.

Bar asfalt. Sånn skal det være. Bildet er fra Sørkedalsveien mandag 10. desember 2018.

Entreprenørene brøyter etter instruks fra Oslo kommune. På de 120 kilometerne som skal måkes og feies ekstra godt, skal det ikke ligge igjen snø hverken i bilfeltet, sykkelfeltet eller på fortau.

– Det har jo vært en tendens til at det ligger snø igjen i sykkelfeltet etter brøyting. Hva gjør dere for å hindre det?

– Vi forventer en viss standarden på det vi har betalt for. Da skal det ikke ligge igjen snø i sykkelfeltet. Vi tar løpende stikkprøver av arbeidet, sier Gjøs.

Kartet under er laget av Oslo kommune og viser hvilke veier som skal måkes og feies ekstra godt denne vinteren. De røde gatene er Oslo kommunes ansvar, de grønne brøytes av Statens vegvesen:

Skal brøytes fra kant til kant

Oslo kommune skal ha samme standard på brøytingen av bilvei, fortau og sykkelveier/felt.

– Kommende sesong har vi barvei-standard på hele kjørebanens bredde. Så denne vinteren er intensjonen at 120 kilometer med sykkelvei, bilfelt og fortau skal brøytes fra kant til kant. Det vil si at det ikke skal være snø og is igjen i sykkelfeltet eller på fortau etter brøyting, sier Gjøs.

– På resten av veinettet starter vi å fjerne snø når det har snødd 2 cm både på vei og fortau. Men på fortau langs boligveier starter vi først når det har falt 3 cm snø. Så vi gjør en rangering av veinettet, sier Gjøs.

Dette bildet fra Middelthuns gate, tatt i mars 2018. Som man ser er det ikke akkurat tipp topp brøytet.

Strengere brøytekrav innenfor Ring 2

– Oslo kommune har også innført en ny type kontrakt med strengere krav til drift innenfor Ring 2. Det vil si at vi brøyter tidligere, altså på lavere snømengder enn tidligere sesonger. Vi har også bar veistandard innenfor Ring 2. Det har vi ikke hatt tidligere, sier Gjøs.