Picasso- arvingene: - Vi forstår at sikkerheten må komme i første rekke

Arvingene fikk forsikringer om at kunsten blir ivaretatt. Samtidig viser de forståelse for at sikkerheten må komme i første rekke under utforming av et nytt Regjeringskvartal.

Claudia Andrieu og Christine Pinault er i Oslo for å forsikre seg om at Picassos kunst blir ivaretatt på best mulig måte.

Under tirsdagens møte med Statsbygg, Kulturdepartementet, BONO og Picasso-representanter fra Paris, ga Statsbygg ga forsikringer om Picasso-kunsten vil bli ivaretatt. Arvingene var svært opptatt av hvordan man teknisk kan demontere verket på Y-blokka uten å skade kunsten.

— Dette er det første møtet hvor vi har utvekslet ideer, følelser og filosofi rundt verkene. For oss var det viktig å lytte til dem. De forklarte oss årsakene til hvorfor bygget skal rives. Det blir en måte å ta vare på verkene på. Sikkerhetstiltakene må komme først, og det forstår vi. Vi prøver å finne en balanse her, sier Claudia Andrieu.

Derfor bør du se Y-blokken før den rives:

Sammen med Christine Pinault er hun på Oslo-besøk fra Paris for å forsikre seg om at Picassos rettigheter blir ivaretatt, og at hans kulturarv ikke går tapt.

— Dette er et første steg. Vi kommer til å følge med underveis hele prosessen, forteller hun.

- Verket kan fjernes uten at det ødelegges

— Dette har vært et nyttig møte, og vi har etablert god kontakt. Vi har en klar felles interesse om at verkene skal ivaretas på en god møte, også i det nye Regjeringskvartalet. Dette blir det første av flere møter, sier Eivind Dale, departementsråd i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Han forteller at familien er først og fremst opptatt av at verkene blir tatt vare på en god måte, og at de blir integrert i det nye Regjeringskvartalet. Det har ikke blitt fremmet noen formelle krav under tirsdagens møte.

Er det mulig å ta vare på kunstverket på fasaden av Y-blokken?

- Statsbygg sier at det skal være mulig å få til å fjerne den store veggen uten å skade verket, sier han.

Dale forteller at de vil fortsette dialogen med stiftelsen i Paris. Neste steg blir å se på skisser av det nye Regjeringskvartalet når det foreligger, og vurdere plasseringen av verkene.

- Forstår at det er et viktig sikkerhetsaspekt

For arvingene har det vært viktig å få klarhet i hvordan verkene skal demonteres, og hva de konkrete planene er.

— Dette er et verk som ble laget spesielt til dette bygget. Da vi fikk høre at dette bygget skulle rives var vi redd det kunne innebære at verket også skulle ødelegges eller skades på et eller annet vis. Det har vært viktig for oss å møte menneskene som skal arbeide med dette og at de er kjent med kunstnerens rettigheter. Picasso er en stor kunstner, og vi vil gjøre alt som trengs for å beskytte verket, sier Claudia Andrieu.

Hun forteller at de er blitt forsikret om at arbeidet vil bli utført på en forsvarlig måte, og forteller at hun forstår at sikkerheten må ivaretas.

Det er blitt sagt at dere er imot dette prosjektet om å rive bygget. Stemmer det?

- Man bør forsøke å beholde bygningen som den er, men det var et terrorangrep her. Man må ivareta sikkerheten. Her har mennesker dødd og blitt såret. Det må også med i betraktningen. Vi prøver å finne en balanse hvor man ivaretar sikkerheten, og kunsten. Vi prøver å finne en måte å gjøre dette på. Vi har ikke funnet en måte enda, det er en prosess. Det var viktig for oss å sette oss ned alle sammen og drøfte dette.

Hvor viktig er dette Picasso-verket?

— Alle hans verk er viktige, alle er en del av hans kulturelle arv. Det er ikke så mange verk som dette her, og derfor må vi ta vare på dette.