Oslo

Høyesterett skal vurdere Oslos eiendomsskatt

Den juridiske feiden om eiendomsskatten i Oslo er ennå ikke over. Nå skal saken behandles av Høyesterett.

Villabebyggelse på Ulvøya (foran) og villa- og leilighetsbebyggelse på Nordstrand. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB

– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken og ser fram til at den får en endelig behandling i landets øverste rettsinstans, sier finansbyråd Robert Steen i Oslo, etter at det ble kjent at Høyesterett sier ja til å ta saken.

Det er en gruppe på over 3.4000 privatpersoner som har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016.

Gjelder hele landet

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, kom Borgarting lagmannsrett delvis til et annet resultat i oktober i fjor. Retten mente at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt, og dermed ville kommunen risikere å tilbakebetale flere hundre millioner skattekroner til saksøkerne.

– Dersom dommen blir stående, vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt, rekke å skrive den ut med virkning fra det første året i en valgperiode, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Det presiseres at dommen vil ha konsekvenser for kommuner i hele landet, og derfor har kommunenes interesseorganisasjon KS erklært seg som partshjelp i saken.

– Kommunene har normalt det samme behovet for forberedelsestid ved gjeninnføring av eiendomsskatt som ved første gangs innføring, så det er i samtlige kommuners interesse at lagmannsrettens tolking av fristkravet ikke blir stående, sier advokat Hakon Huus-Hansen i KS.

Behandler lovligheten

I tillegg til striden om tidsfristen for utskriving av skatt har saksøkerne ment at selve skattemodellen er ulovlig. Saksøkernes hovedpoeng er at bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i realiteten ikke får eiendomsskatt.

På dette punktet har Oslo kommune vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten, men også denne delen av dommen skal behandles i Høyesterett.

– Vi kan ikke se at det har kommet fram nye momenter i motpartens anke og har stor tro på at Høyesterett vil komme til samme konklusjon som tingretten og lagmannsretten, sier Steen.

I tingretten var Huseiernes Landsforbund inne som part i saken, men organisasjonen valgte å trekke seg før den kom opp i lagmannsretten.

VG har tidligere skrevet at flere av Norges rikeste personer er del av gruppesøksmålet, deriblant milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen.

Les også

  1. Kjendiser og rikinger med på søksmål mot Oslo kommune

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Oslo kommune
  3. Robert Steen