Høyesterett skal vurdere Oslos eiendomsskatt

Den juridiske feiden om eiendomsskatten i Oslo er ennå ikke over. Nå skal saken behandles av Høyesterett.

Villabebyggelse på Ulvøya (foran) og villa- og leilighetsbebyggelse på Nordstrand. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB

– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken og ser fram til at den får en endelig behandling i landets øverste rettsinstans, sier finansbyråd Robert Steen i Oslo, etter at det ble kjent at Høyesterett sier ja til å ta saken.

Det er en gruppe på over 3.4000 privatpersoner som har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016.

Gjelder hele landet

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, kom Borgarting lagmannsrett delvis til et annet resultat i oktober i fjor. Retten mente at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt, og dermed ville kommunen risikere å tilbakebetale flere hundre millioner skattekroner til saksøkerne.

– Dersom dommen blir stående, vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt, rekke å skrive den ut med virkning fra det første året i en valgperiode, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Det presiseres at dommen vil ha konsekvenser for kommuner i hele landet, og derfor har kommunenes interesseorganisasjon KS erklært seg som partshjelp i saken.

– Kommunene har normalt det samme behovet for forberedelsestid ved gjeninnføring av eiendomsskatt som ved første gangs innføring, så det er i samtlige kommuners interesse at lagmannsrettens tolking av fristkravet ikke blir stående, sier advokat Hakon Huus-Hansen i KS.

Behandler lovligheten

I tillegg til striden om tidsfristen for utskriving av skatt har saksøkerne ment at selve skattemodellen er ulovlig. Saksøkernes hovedpoeng er at bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i realiteten ikke får eiendomsskatt.

På dette punktet har Oslo kommune vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten, men også denne delen av dommen skal behandles i Høyesterett.

– Vi kan ikke se at det har kommet fram nye momenter i motpartens anke og har stor tro på at Høyesterett vil komme til samme konklusjon som tingretten og lagmannsretten, sier Steen.

I tingretten var Huseiernes Landsforbund inne som part i saken, men organisasjonen valgte å trekke seg før den kom opp i lagmannsretten.

VG har tidligere skrevet at flere av Norges rikeste personer er del av gruppesøksmålet, deriblant milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen.