Tiger på tanken i Tigerstaden

Bensinstasjonene blir stadig færre i byen. Se bilder av de forsvunne petroleumsperlene.

Kjeden Caltex, forkortelse for California Texas Oil Company, var et ikke uvanlig syn i bybildet. Denne stasjonen lå i Bispegata og er fotografert i 1955.
I 1957 behøvde du ikke fylle bensintanken selv.
Essos medarbeider var på pletten og hjalp til med dekkskift i 1963.
På 1960-tallet var selvbetjent bensinstasjon et fremmedord.
Også midt på Tullinløkka var det mulig å tanke i 1957.
Bensinstasjonskjeden Standard, senere kjent som Esso, hadde denne filialen i Sannergata. Bildet er tatt på midten av 1930-tallet.
I 1964 fantes det ikke opera i Bjørvika. Til gjengjeld hadde de bensinstasjon.
En tankbil i signalfarge, fotografert i 1963.
Rosenborg garasje og bensinstasjon – fra innsiden i 1967.

Osloby har i samarbeid med Oslo Museum fått tilgang til flere unike historiske fotografier som viser livet i det gamle Oslo. Vi vil presentere dem gjennom flere kommende bildeserier.

Denne gang handler bildeserien om bensinstasjoner.

Se de gamle fotografiene i bildekarusellen over.

Har du noen historiske Oslo-bilder du vil dele? Har du forslag til gallerier vi kan lage? Send oss en e-post!


Før det norske oljeeventyret startet og Statoil-stasjoner poppet opp, het bensinstasjonene gjerne Caltex og Standard. De hadde betjente bensinpumper og servicehaller, og var å finne på så sentrale beliggenheter som Grev Wedels plass, ved Middelalderparken og på Tullinløkka.

Men bensinstasjonene blir stadig færre, og her er tallenes tale klar: I 1975 fantes det 139 bensinstasjoner i Oslo, mens antallet var nede i 84 i 2011. Den samme trenden er soleklar på landsbasis: I samme periode sank antallet bensinstasjoner i Norge fra nærmere 3400 til under 1800.

For store for by

Også i bybildet kan en se at bensinstasjonene forsvinner: Sist stengte Statoil-stasjonen på Teaterplassen på Grønland, som nylig ble jevnet med jorden for å rydde plass til et 32 meter høyt kontorbygg for oljegiganten.

Hva er så grunnen? Ifølge professor Arne Nygaard ved Handelshøyskolen BI er noe av forklaringen at bensinstasjonene rett og slett har vokst ut av bykjernen.

— Vi har hatt en historisk utvikling der bensinstasjonene bare er blitt større og større. Mange av dem er blitt mer som storkiosker enn bensinstasjoner. Da trengs det gode parkeringsmuligheter, der man kommer seg lett inn og lett ut. Dét er det problematisk å ha inne i et byområde, sier Nygaard.

Nær hovedkvarteret

I tillegg peker professoren på at Oslo kommune generelt har vært negative til å åpne for bensinstasjoner i tette byområder. Dessuten er det blitt vanligere at oljeselskapene benytter seg av franchising, det vil si at selskapene ikke driver stasjonene selv, men leier ut varemerket. De tradisjonelle, selskapsdrevne stasjonene lå gjerne i nærheten av hovedkvarteret, slik at selskapet uten store kostnader kunne kontrollere driften.

— Mange av disse stasjonene som lå i byområdene, var selskapsdrevne. Når det er andre enn selskapet som driver stasjonene, kan de plasseres lenger unna hovedkvarteret, sier Nygaard.

Her finner du tidligere gallerier fra det gamle Oslo: