Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

Skiltene med Miljøfartsgrense settes permanent i Veivesenets garasje. Nå skal i stedet Veivesenet vaske veiene for å holde veistøvet nede.

I over ti år ble disse skiltene satt opp på utvalgte veistrekninger i Oslo, som her på riksvei 4 ved Bjerke i Oslo. Nå er sagaen om dem over.

Miljøfartsgrense ble innført i 2004 som et prøveprosjekt, styrt av Veivesenet sammen med Oslo og Bærum kommune. I mange år er farten satt ned fra 80 km/t til 60 km/t på flere strekninger.

Nå legges miljøfartsgrensen død. Nå skal i stedet Veivesenet vaske veiene.

Endelig, sier NAF, som lenge har ønsket akkurat dette tiltaket.

Vask bekjemper støv

Manglende veivask har nettopp vært en del av kritikken mot miljøfarstgrensen. Flere eksperter har ment at vask er en langt mer effektiv måte å bekjempe støvpartiklene som bilene hvirvler opp, enn justering av hastigheten.

Nå kommer Veivesenet kritikerne i møte.

— Vi vil ikke ha på oss at vi ikke tar miljøansvar. Derfor prøver vi dette, sier sier Ing-Cristine Ericson, direktør for veiavdeling Oslo i Veivesenet.

Les også

Etter snart ti år med utredninger kan miljøfartsgrensen bli skrotet

Som Aftenposten skrev den 5. oktober har Veivesenet de siste ukene vært på vei mot en skroting av den omstridte miljøfartsgrensen.

Dette til tross for at Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Riksadvokaten og Stortinget rett før sommeren endelig kom i mål med lovendringer som gir politiet ryggdekning for å håndheve farstgrensen.

Politiet har helt siden fartsgrensen ble innført som en prøveordning i 2004 hevdet at de har manglet dette. Bøtene er uteblitt.

Ingen stor miljøgevinst 70-60 km/t

Bare en sak har gjenstått før de kjente skiltene med «Miljøfartsgrense» kunne parkeres for godt. Tidligere i høst bestilte Veivesenet en test som skulle vise hvor stor miljøgevinsten er ved at bilene kjører 60 km/t i stedet for 70 km/t på de utvalgte veistrekningene.

Les også

Fortsatt blir ingen straffet for å bryte fartsgrensen

Nå foreligger resultatet. Testen viser ifølge Ericson at forskjellen er liten. Så liten at skiltene altså parkeres.

Dermed beholdes hastigheten som har vært benyttet mens alle departementene og politimyndigheten tok en siste rundt de nødvendige lovendringer, 70 km/t.

Vil beholde ris bak speilet

Ing-Cristine Ericson vil helst at Aftenposten ikke skriver at miljøfartsgrensen skrotes en gang for alle.

— Dette fordi vi ikke ønsker at piggdekkandelen igjen skal gå opp i Oslo. I dag er den piggfrie andelen i Oslo på, 86,4 prosent. Piggdekk spiller en stor rolle for opphvirvling av partikler, sier hun.

- Men hva har dette med miljøfartsgrensen å gjøre?

— Hastighet kan ha betydning for opphvirvling.

Så miljøfartsgrense beholdes som et ris bak speilet dersom ikke mange nok kjører piggfritt i Oslo?

— Vi sier nå at vi ønsker å samle data gjennom et helt år med fartsgrense 70 km/t. Og at piggdekkandelen kan gjøre at vi igjen justerer fartsgrensen, sier Ericson.

Med til vurderingen har det også hørt at det i 2014 settes opp digitale skilt som styrer hastigheten på de aktuelle veistrekningene. Da kan Veivesenet med et tastetrykk sette ned farten om luftkvaliteten i Oslo skulle tilsi det.

Endelig, sier NAF

— Endelig har Veivesenet valgt det virkemiddelet som fungerer og lagt vekk symbolpolitikken. Vi syns likevel det er tullete med permanent 70-sone. Er det for å ikke gi seg helt, ? spør kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

— Vi har lenge argumentert for vasking og variabel skilting. Vi mener at sikker firefeltsvei bør ha 80-sone, sier Sagedal.