Oslo

Follobanen-arbeidet kan føre til at kloakkvann blir sluppet ut i Alnaelva

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og vil koste nær 30 milliarder kroner.

Onsdag kan det avklares om kloakkvann må slippes ut i Alnaelva som følge av arbeidet med Follobanen.

  • Julie Berg Melfald
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

Både Bane Nor og Vann- og avløpsetaten bekrefter til Aftenposten at partene skal møtes for å diskutere tiltak og mulige konsekvenser av en situasjon som har oppstått i arbeidet med den nye Follobanen.

– Jeg kan bekrefte at Bane Nor vurderer tiltak i forbindelse med at to tunnelboremaskiner skal bore tunnel i nærheten av en av Oslos vann- og avløpstunneler, sier kommunikasjonssjef i Bane Nor Kathrine Kjelland.

  • LES OGSÅ: Bane Nor hever kontraktene med entreprenøren Condotte og overtar arbeidene på Follobaneprosjektet selv

Vil bli diskutert tiltak ved et eventuelt utslipp

Da er et av alternativene at kloakkvann blir sluppet ut i Alnaelva. Det er uvisst hvor stort det eventuelle utslippet blir.

Tidligere har et utslipp av fyringsolje i elven ført til at politiet måtte be folk slutte å bade på Sørenga. Da rant 50.000 liter fyringsolje ut i Alnaelva, som har sitt utløp lenger sør.

Bane Nor vil ikke på nåværende tidspunkt si noe om hvordan et eventuelt utslipp av kloakkvann vil påvirke en av Oslos mest populære badestrender.

– Bane Nor skal vurdere risiko og tiltak i morgen og de nærmeste dagene sammen med Vann- og avløpsetaten. Da vil det blant annet bli diskutert tiltak som skal dempe ulempene hvis dette skjer, forteller Kjelland.

Slik så det ut da brannvesenet jobbet med å begrense skadene etter et utslipp av fyringsolje i Alnaelva. Det er uklart hva konsekvensene av et eventuelt utslipp av kloakkvann blir.

Vil komme tilbake med mer informasjon onsdag

– Hvilke andre alternativer har dere enn utslipp i Alnaelva?

– Bane Nor vil komme tilbake med mer informasjon når alle detaljene er utarbeidet på møtet, sier Kjelland.

En kilde i Vann- og avløpsetaten bekrefter indirekte at utslipp av kloakk er aktuelt og opplyser at temaet skal drøftes på et møte onsdag klokken 12.00.

Aftenposten følger saken.

Les mer om

  1. Follobanen
  2. Kloakk
  3. Sørenga