OL i Oslo vil koste politiet minst 1,6 milliarder

Oslo-politiet regner med at et OL-arrangement i hovedstaden vil koste politiet 1,64 milliarder kroner i de 16 dagene arrangementet vil vare. Bare i politibiler må det investeres 200 millioner kroner.

Dette er en av illustrasjonene av en mulig OL landsby på Økern i Oslo. Arrangementet vil medføre kostnader opp mot 1,8 milliarder for politiet.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Basert på erfaringene fra OL på Lillehammer i 1994 og beregninger foretatt i forbindelse med søknad om OL i Tromsø i 2018, har Oslo-politiet presentert sine overslag for Politidirektoratet.

Sluttsummen kommer på 1,64 milliarder kroner, med lønnsutgifter til de 4200 politifolkene som trengs, som største utgift. Tar man med utgiftene for Paralympics, blir den totale kostnaden 1,8 milliarder kroner.

Politiets kalkyler er basert på en rekke forutsetninger om at Forsvaret selv dekker sine egne kostnader for bistand til politi og arrangører. I tillegg må en rekke tunge investeringer til poiltiet være gjennomført i årene før OL, blant annet innkjøp av 200 politibiler.

4200 politifolk

Det er beregnet at OL vil kreve 4200 politifolk. 1000 av disse vil komme fra Oslo politidistrikt, 2000 fra andre omkringliggende poiltidistrikter, mens det ennå er uklart hvor de 1200 resterende politifolkene skal komme fra.

Studenter fra Politihøgskolen kan være en løsning.Bistand til Oslo-politiets bombegruppe er beregnet å koste 3 millioner kroner, ved å leie inn 10 team med bombehunder fra Danmark og Sverige.

Cruiseskip

Regningen for innkvartering av de politifolkene som ikke kan bo hjemme under OL, ventes å bli formidabel.

Innleie av to cruiseskip er luftet som et alternativ. Politifolkene vil i tilfelle få dobbeltrom, noe som fører til krav om 410 kroner døgnet i kompensasjon til den enkelte politimann — tilsammen 20 millioner kroner.

Det er mange små og store poster som er medtatt i kalkylene - bare kjøp eller leie av beltevogner og snøscootere vil koste 12 millioner kroner.

Terrorbeskyttelse kommer også til å stå i høysetet. Trusselbildet når et eventuelt Oslo-OL skal avholdes vil ha stor betydning for politiets kostnader. Beregningene tar høyde for at Oslo i 2022 er en millionby, og at antall tilreisende vil være mye høyere enn det var på Lillehammer og det som var beregnet for OL i Tromsø.

Pansrede biler

De mange høyprofilerte politikere, kjendiser og idrettsstjerner som antas å komme til Oslo, vil bli passet godt på.

Les også

«Det blir mer vaffel og pølse enn kaviar og champagne»

For at de skal kunne kjøres trygt rundt, mener politiet det er bruk for 100 pansrede kjøretøyer. Hva leiekostnadene vil være, er ennå ikke klart. Et OL i Oslo vil kreve årelange forberedelser, omfattende kursing og utdanning av politifolk samt mengder av teknisk utstyr som politiet knapt har i dag. Det må også opprettes ekstra arrestkapasitet.

I beregningen over kostnader reises også spørsmålet om samfunnsmessige konsekvenser:

  • Hvilke politioppgaver vil ikke bli utført under OL?
  • Hvilke saker vil typisk bli utsatt/henlagt?
  • Nytteverdien av trening og økt kompetanse.

Vil ikke kommentere

Osloby har i ettermiddag prøvd å få tak i justisminister Anders Anundsen (Frp) for kommentar, men ifølge departementets informasjonsavdeling har politisk ledelse «ikke anledning til å svare på dette».

Lederen i justiskomiteen, Hadia Tajik (A), er knapp i sin kommentar.

— Jeg kjenner ikke til detaljene i politiets utregninger, men synesuansett at politikere skal være forsiktig med å overprøve enpolitifaglig vurdering av sikkerhetsbehovet. En nærmere vurderingav helheten i kostnadene er det naturlig å gjøre nårkvalitetssikringen av OL-søknaden er i boks, og regjeringen hartatt stilling til om de vil anbefale statsgaranti for et OL i Osloeller ikke, var Tajiks kommentar på dette.