Oslo

Hver uke behandler legevakten 40 sykkelskader

For første gang har Oslo skadelegevakt kartlagt omfanget av sykkelskader. Så langt har de behandlet 1800 skader på sykkel hittil i år.

Myndighetene må legge til rette for trygg sykling, mener avdelingsdirektør Jakob LInhave i Helsedirektoratet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Alle syklister som skader seg i Oslo og får behandling ved legevakten, blir kartlagt på oppdrag for Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Ifølge Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, har Oslo skadelegevakt registrert 1793 sykkelskader så langt i år. Han synes tallet er for høyt.

— Det vil si at 40 syklister behandles på legevakten hver uke. Det er for mye, sier Linhave.

Ifølge Linhave har det vært en liten oppgang fra i fjor; rundt 50 flere hittil i år. Han mener ulykkestallene må ned og at det må føles trygt å sykle hvis man skal få flere opp på sykkelen.

— For mange oppleves det som så farlig å sykle at sykkelen er uaktuell som transportmiddel, sier Linhave.

Bilen må vike for sykkelen

Han påpeker at både Vegdirektoratet og Helsedirektoratet er opptatt av at flere skal gå over til sykkel. Kartleggingen gjøres for å få til det:

— Vi har ikke hatt noen god dybdeanalyse av sykkelulykker tidligere. Kartleggingen gjøres for at gi oss en bedre oversikt, slik at de som bygger veier, som Oslo kommune og Statens vegvesen, skal kunne forebygge og legge til rette for sykling, sier Linhave.

- Hva må til for å få ned antallet skader?

— Vi må ha et paradigmeskifte. Myndighetene må ta ansvar og legge til rette. Det må aksepteres politiske avgjørelser som går imot tankesettet som har preget de siste tiårene; bilen må vike for sykkelen, sier Linhave.

Han trekker også frem helseaspektet:

— 70 prosent av befolkningen er ikke aktive nok i hverdagen. Det er en stor helseutfordring. Store strukturelle endringer må til for å få flere til å bli mer aktive. Da må det tilrettelegges med gode og trygge gang- og sykkelveier. Det må føles trygt å sykle. Det skal føles attraktivt å sykle, slik at flere blir motivert til å sykle.

 1. Les også

  Kraftig økning i antall alvorlige skader på sykkel

 2. Les også

  Syklister skader seg i fylla

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Sykkelveksten går på helsa løs - kraftig økning i antall alvorlige ulykker

 2. OSLO
  Publisert:

  Som syklist i Oslo er du ti ganger med utsatt for ulykker enn i København

 3. OSLO
  Publisert:

  Politiet har anmeldt syklist for sykling i kollektivfelt. Mener han var til hinder for annen trafikk.

 4. KRONIKK
  Publisert:

  «Det er ikke bilen som ødelegger byene våre»

 5. OSLO
  Publisert:

  Syklistene kommer i 40 km/t på sykkelveien. Foreldrene tør ikke la barna gå alene.

 6. OSLO
  Publisert:

  Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.