- Regjeringskvartalet må bli en del av byen

Oslo kommune er redd for at hensynet til sikkerhet og kontorfunksjoner skal gjøre det nye regjeringskvartalet til en festning, avskåret fra resten av byen.

Oslo kommune er redd for at det nye regjeringskvartalet skal bli en festning, som vil dele byen i to når det står ferdig.
  • Arve Henriksen

I sin høringsuttalelse til planprogrammet for det nye regjeringskvartalet, stiller Oslo kommune klare krav til Statsbygg.

Ett av de viktigste er at de ber om at det må konkretiseres hva man mener med at det nye Regjeringskvartalet skal bli en attraktiv del av byen, når planlagte kontorfunksjoner og sterke sikkerhetskrav gir risiko for det motsatte.

Mindre tilgjengelig

— Når sikkerhetskravene blir stadig sterkere, kan det være lett for at det kan resultere i mindre tilgjengelighet. Sikkerhet er viktig, men vi mener det er mulig å lage en by- og gateromstruktur som bidrar til sikkerhet, men likevel klarer å opprettholde gode forbindelser til byen forøvrig. Whitehall i London er et godt eksempel på akkurat dette. Der er sikkerheten helt sikkert på topp, men likevel er det åpent både for biler og busser, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Whitehall i London huser hele den britiske regjeringsadministrasjonen eller dens fagfolk. Likevel har Whitehall i de siste 100 år vært en av de uforanderlige gater i London, med sine klassiske regjeringsfasader og sine gamle statuer.

Bård Folke Fredriksen mener derfor at det må tenkes mer sikkerhet inne i bygningsmassen enn på utsiden, slik at det nye regjeringskvartalet ikke blir en isolert del av Oslo sentrum.

— Det må være mulig å balansere kravene til sikkerhet med ønske om ikke å lage en festning, som skiller Oslo sentrum fra resten av byen, sier han.

Må spille på lag

I høringsuttalelsen skriver derfor kommunen at det må gjøres rede for konsekvenser av planforslaget for bylivet i og rundt planområdet. Vel så viktig er det å sørge for at det nye regjeringskvartalet spiller på lag med omgivelsene.

— Dette er en utrolig viktig del av Oslo sentrum, og området knytter sammen store boligområder som Grünerløkka og St. Hanshaugen, foruten Jernbanetorget og Storgata med det tradisjonelle sentrumet. Denne forbindelsen går gjennom Regjeringskvartalet. Vi må derfor unngå at dette blir et sted uten mennesker etter klokken 17.00, sier byråden.

Derfor blir det understreket at det nye kvartalet ikke må få noen baksider, slik at det vender ryggen til eksempelvis Youngstorget. Området ligger i Oslo sentrum nord og utgjør en overgangssone mellom store boligområder og de mest kommersielle og besøkte delene av sentrum. Kvartalet må derfor spille på lag med bylivet i tilstøtende områder. Møllergata må også forbli åpen.

- Hvis dette området skal bidra til en positiv utvikling for Torggata, Youngstorget, Hausmannskvartalet eller jernbanetorget, så må det nye regjeringskvartalet henvende seg flere veier, og ikke ha flere tydelige «baksider». Livet på gateplan i det nye kvartalet er derfor viktig, med kaffebarer, bokhandlere, levende torg med benker og møteplasser, sier Bård Folke Fredriksen.

Området må utvides

Et tredje krav er at planområdets avgrensning bør revurderes. I høringsuttalelsen skriver Oslo kommune at hele Akersgata mellom Thor Olsens gate og Grensen må tas med. Hele Grubbegata og nedre del av Møllergata, samt krysset Møllergata/Bernt Ankers gate kan også med fordel tas med i planområdet. Også Torggata og Youngstorget bør inkluderes i planområdet, samt at Deichman-bygget må innlemmes i arbeidet med et nytt regjeringskvartal.

- Jeg synes Deichman er en fantastisk bygning, som burde være med i planprosessen. Det er et viktig kulturminne, og kanskje er det statsadministrasjonen som kan nyttegjøre seg av en slik bygning når hovedbiblioteket har flyttet. Det ville vært utmerket som kontor og møtefasiliteter, sier byråden.