Oslo

Graver etter nye oldtidsskip

Hvis arkeologen Marja-Liisa Grua finner det hun leter etter, kan byggingen av nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika bli ytterligere forsinket.

Samtidig som store anleggsmaskiner jobber for fullt nede i tomten til nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika, er arkeologen Marja-Liisa Grua i gang med å lete etter oldtidsfunn.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Utbyggingen i Bjørvika har vært den reneste gullgruven for arkeologene ved Norsk Maritimt Museum.

Under byggingen av Barcoderekka ble det funnet ikke mindre enn 15 skipsvrak fra 1500— og 1600-tallet, et bryggeanlegg, samt flere tusen gjenstandsdeler, blant annet keramikk og krittpiper. Men det er ikke de eneste funnene som er blitt gjort i dette område.

— Det ble også funnet båter i grunnen under Operaen, senketunnelen, Operahotellet og Paléhagen. Jeg håper derfor at vi også skal komme over et nytt skipsfunn her. Det hadde vært helt fantastisk. Sannsynligheten er i alle fall stor.

Det sier arkeolog Marja-Liisa Grua. Side om side med store anleggsmaskiner står hun og graver i jorden nede i tomten til det nye Deichmanske bibliotek vegg i vegg med Operaen i Bjørvika.

Arkeologene har allerede avdekket restene av bolverket til den gamle jernbanekaia fra 1860.

Funnet sko

— Vi har funnet noe sko, keramikk og krittpiper, men jeg håper vi kommer over enda en båt, sier hun.

Sven Ahrens, førstekonservator ved arkeologisk avdeling ved Norsk Maritimt Museum tror også at sjansen er stor for flere båtfunn.

- Vi fant én båt borte ved Paléhagen for ti måneder siden, så fant vi en annen ved Akerselva for syv måneder siden. Det er derfor grunn til å tro at det er flere i nabolaget, sier han.

Det kan i så fall være dårlig nytt for byggherren «Kulturbyggene i Bjørvika». Byggingen av Deichman er allerede syv måneder forsinket og har påført prosjekter 120 millioner kroner i ekstrautgifter.

Dette på grunn av omfattende vannlekkasjer inn i byggetomten. Et båtfunn kan bety at byggingen blir ytterligere utsatt. Alle båter som er eldre enn 100 år er automatisk fredet. Skulle det dukke opp en båt i grunnen på tomten til Deichman må denne først bli tatt hånd om, før arbeidene kan fortsette.

— Men vi er blitt ganske flinke etterhvert, så det kan godt hende vi kunne klare dette parallelt med utbyggingen. Det kommer litt an på situasjonen, sier Ahrens.

Vil koste utbygger

Men det vil koste utbygger. Kulturminneloven sier nemlig at den som avdekker større arkeologiske funn, også må ta regningen for registrering og konservering av funnene.

Utgraving, katalogisering og konservering av de tolv båtvrakene som ble funnet under Barcode kostet Oslo S Utvikling rundt 100 millioner kroner. Dette er kostnader «Kulturbyggene i Bjørvika» helst ser de unngår.

— Vi håper selvsagt at det ikke dukker opp et båtfunn nede i grunnen her nå, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef for «Kulturbyggene i Bjørvika».

Det nye hovedbibliotek for Deichman har en kostnadsramme på nærmere 2,6 milliarder kroner. Foreløpige anslag viser at forsinkelsen av byggingen til nå har kostet 120 millioner kroner.

— Vi har iverksatt kutt-tiltak der det er mulig. Byrådet varslet Bystyret høsten 2014 om at avsatte reserver ikke vil være tilstrekkelig, og at Kulturbyggene i Bjørvika ikke lenger mener at prosjektet kan fullføres innen vedtatt kostnadsramme. Byrådet vil etter at det er foretatt en ekstern gjennomgang komme tilbake til bystyret med en sak om håndtering av den økonomiske og fremdriftsmessige situasjonen i prosjektet, sier Jensen.

Fortsatt mye vann

Fortsatt renner det store mengder vann inn i byggetomten til Deichman, men byggherren mener de nå har klart å tette lekkasjene.

På det meste strømmet det 400 kubikk vann – i sekundet – inn i byggegropen der det nye Deichmanske bibliotek kommer.

Byggingen av nye Deichmanske bibliotek er syv månder forsinket grunnet vannlekkasje inn i byggetomten.

Dette skapte store problemer for byggherren, og førte til store forsinkelser.

— Vi skulle ha vært i gang med grunnarbeidene tidlig høsten 2014. I stedet gikk høsten med til lekkasjesøk og tettearbeid, i tillegg til å rive restene etter Bispelokket, og forberedende arbeider. Deretter måtte spunten tettes både på innsiden og utsiden. Det kommer fortsatt vann inn, men dette er nå håndterbart. I løpet av januar har vi støpt arbeidsplattformen for pelemaskinene, og vi vil i løpet av første halvdel av mars gå i gang med pælingen, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef for «Kulturbyggene i Bjørvika».

Ferdig i 2018

Etter planen skulle Deichman i Bjørvika åpnet dørene årsskiftet 2016/2017. Nå er antatt ferdigstillelse utgangen av 2018.

I august starter gravearbeidene for det nye Munchmuseet. Berg Jensen tror ikke de vil oppleve de samme problemene med vann som på Deichman.

— Deichman-tomten er delvis bygget på gammel sjøbunn som på 60 tallet blant annet ble fylt ut med sprengstein. Dette er ikke situasjonen på Munch-tomten. Men når det er sagt så innebærer grunnarbeider risiko i ethvert byggeprosjekt. Utgangspunktet til nytt Munchmuseum er også forskjellig fra Deichman ettersom det ikke skal bygges en full kjeller. Det skal bygges en teknisk kulvert som består av 1/3 av fotavtrykket til Munchmuseet. Men vi tar uansett med oss de erfaringene problemene ved Deichman har skaffet oss, sier han.

Arbeidet med å tette lekkasjen i byggegropen anslås til å gi en merkostnad på 120 millioner.

Les også

  1. Munch-museumsansatte ble oppsagt i fjor, nå ansetter museet igjen

  2. Disse skal tegne det nye regjeringskvartalet

  3. Bør hvem som helst få spre sine meninger i bibliotekene?